Tiwtor dan Hyfforddiant Cymraeg i Oedolion

Trosolwg

Gwahoddir ceisiadau am swydd Tiwtor dan Hyfforddiant gyda Dysgu Cymraeg – Ardal Bae Abertawe, Academi Hywel Teifi. Dyma gyfle cyffrous ar gyfer unigolion cydwybodol i weithio gyda'r tîm yn Academi Hyw

Cyflogwr: Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe

Cyflog: £25,482 i £28,660 y flwyddyn gyda buddio

Dyddiad Cau: 18/09/2018 (733 diwrnod)

Amser Cau: 00:05:00

Lleoliad

Abertawe Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe Abertawe, Abertawe, Cymru SA2 8PP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Iestyn Llwyd

Ffôn: 01792 604308

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae’r swydd yn un cyfnod penodol hyd at 31 Gorffennaf 2019 yn ddibynnol ar gyllid grant. Mae’r penodiad hwn yn rhan o ymdrech Dysgu Cymraeg – Ardal Bae Abertawe i gynllunio ei gweithlu ar gyfer y dyfodol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dilyn rhaglen hyfforddi a datblygu ar gyfer tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion, yn dysgu (gyda chefnogaeth tiwtor personol) ar gyrsiau Cymraeg i Oedolion ac yn arsylwi a chynorthwyo Tiwtoriaid ac Uwch Diwtoriaid-drefnyddion profiadol.

Bydd disgwyl i’r sawl a gaiff ei b/phenodi fod yn rhan o’r gwaith dysgu ar ystod o gyrsiau ffurfiol ac anffurfiol o fewn rhaglen Cymraeg i Oedolion yr Academi, a hynny yn un, neu fwy, o’r ardaloedd lleol o fewn dalgylch Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Yn dilyn cyfnod priodol o hyfforddiant, bydd disgwyl i Diwtor dan Hyfforddiant ddysgu hyd at 300 o oriau yn ystod y flwyddyn.

Bydd cyfle i’r sawl a benodir gofrestru ar gyrsiau neu gymhwysterau Dysgu Cymraeg i Oedolion pellach.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*