Uwch Archwilydd

Trosolwg

Rydym am recriwtio i nifer o swyddi Uwch Archwilydd yn ein timau archwilio perfformiad. Mae'r swyddi'n cael eu cynnig yn barhaol a byddant yn cynnwys ymgymryd â gwaith archwilio perfformiad mewn...

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Cyflog: £41,073 - £47,678 (band cyflog 4)

Dyddiad Cau: 08/11/2021 (71 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym am recriwtio i nifer o swyddi Uwch Archwilydd yn ein timau archwilio perfformiad. Mae'r swyddi'n cael eu cynnig yn barhaol a byddant yn cynnwys ymgymryd â gwaith archwilio perfformiad mewn gwahanol rannau o'r sector cyhoeddus gan gynnwys y GIG, llywodraeth leol a llywodraeth ganolog. Lle mae gan ymgeiswyr llwyddiannus gymhwyster cyfrifeg perthnasol, byddai disgwyliad hefyd y byddent yn ymgymryd â rhywfaint o waith archwilio ar sail cyfrifon fel rhan o'u swydd ehangach.

Ceir rhagor o wybodaeth am y prif gyfrifoldebau a'r sgiliau a'r profiad sydd eu hangen ar gyfer y swyddi hyn yn y disgrifiad swydd.

Cewch ragor o wybodaeth am y cyfrifoldebau, y sgiliau a'r profiad sy'n ofynnol yn y disgrifiad swydd.

Mae Archwilio Cymru yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan bawb, gan gynnwys grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli ar hyn o bryd yn ein gweithlu megis pobl o gefndir Ddu, Asiaidd neu Leiafrif Ethnig a phobl anabl.

Mae Archwilio Cymru yn gyflogwr hyblyg

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 1 Tachwedd 2021.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*