Dirprwy Reolwr Adnoddau Dynol

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol a chefndir gyda phrofiad o weithio yn y maes adnoddau dynol i weithio yn agos gyda’r Rheolwr Adnoddau Dynol.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: MM22-MM25 £26,166-£29,033

Dyddiad Cau: 09/04/2021 (6 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Lleolir y swydd yn un o swyddfeydd Mudiad Meithrin (Aberystwyth, Caerdydd, Llangefni neu Wrecsam) neu gyfuniad o weithio adre ac o un o’r swyddfeydd. Bydd disgwyl i’r person ymweld â’r brif Swyddfa yn Aberystwyth yn achlysurol.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Rhian Hanmer-Jones

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo’r Rheolwr Adnoddau Dynol i sicrhau bod y Mudiad yn cydymffurfio gyda deddfau cyflogaeth, annog ymarfer da a darparu cyngor ac arweiniad i staff yn broffesiynol a chyfrinachol. Bydd disgwyl i’r person ddirprwyo i’r Rheolwr Adnoddau Dynol fel bo angen ynghyd â gweithredu fel rheolwr llinell i’r Swyddogion Adnoddau Dynol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad Dirprwy Reolwr Adnoddau Dynol  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais Mudiad Meithrin  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Buddion Staff Mudiad Meithrin  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Taflen Teithio Cynaliadwy  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)