Dirprwy Reolwr Cynllun Ysgolion Cam wrth Gam

Trosolwg

Y swydd a’r person: Rydym yn chwilio am berson cymwys i ymgymryd â swydd Dirprwy Reolwr y Cynllun Ysgolion Cam wrth Gam . Bydd angen cefndir a gwybodaeth o faes cymwysterau gofal plant galwedigaethol.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: MM 22-25 £24,657 - £27,358

Dyddiad Cau: 29/10/2020 (8 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Eunice Jones

Ffôn: 07791 519144

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cytundeb hyd at fis Mawrth 2022.

Y swydd a’r person:

Rydym yn chwilio am berson cymwys i ymgymryd â swydd Dirprwy Reolwr y Cynllun Ysgolion Cam wrth Gam . Bydd angen cefndir a gwybodaeth o faes cymwysterau gofal plant galwedigaethol. Disgwylir i’r Dirprwy gydweithio’n agos gyda’r Rheolwr Cenedlaethol i sicrhau fod y cynllun yn gweithredu’n effeithiol ac yn effeithlon, ac yn ehangu ar ei ddarpariaeth bresennol.Bydd gofyn dirprwyo dros y Rheolwr Cenedlaethol yn ôl yr angen.

Disgwylir i’r person llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg a’r Saesneg, a meddu ar sgiliau rhyngbersonol o’r radd uchaf.

Lleoliad:

Lleolir y swydd yn swyddfa Aberystwyth, Llangefni, Wrecsam neu Caerdydd. O dan yr amgylchiadau presennol yn sgil Cofid-19 fe fydd trefniadau ar gyfer gweithio o adra yn weithredol.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â

Eunice Jones, Rheolwr Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol a Chynllun Ysgolion Cam wrth Gam
Rhif Ffôn: 07791 519144
Ebost: eunice.jones@meithrin.cymru

Gwneud Cais:
Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma dros e-bost at:
adnoddaudynol@meithrin.cymru

Dyddiad Cau: 29.10.2020 am 11.55yh

Cyfwelidau: Dros 'Microsoft Teams' ar y 06.11.2020

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth - Dwyieithog  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen-Gais Staff MM - MCC - CC  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)