Dirprwy Reolwr Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol i weithio’n agos gyda’r Rheolwr Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: MM22 – MM25: £26,166 - £29,033

Dyddiad Cau: 17/05/2021 (2 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Lleolir y swydd yn un o swyddfeydd Mudiad Meithrin (Aberystwyth, Caerdydd, Llangefni neu Wrecsam) neu gyfuniad o weithio adre ac o un o’r swyddfeydd Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Iola Jones

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol i weithio’n agos gyda’r Rheolwr Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol ar sawl lefel. Disgwylir i’r person a benodir fod â’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg. Dylai’r person fod â sgiliau rhyngbersonol da a’r gallu i ddirprwyo i’r Rheolwr pan fo angen. Mae’r gallu i weithio’n hyblyg, yn annibynnol ac fel rhan o dîm yn hanfodol.

Gweler y swydd ddisgrifiad am ragor o fanylion.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd Dirprwy Reolwr Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Buddion Staff  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Teithio Cynaliadwy  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)