Gohebydd

Trosolwg

Y gwaith: Creu, golygu a hyrwyddo straeon i wefannau newyddion lleol Bro360, a phontio rhwng y gwasanaethau lleol a gwasanaeth golwg360.cymru.

Cyflogwr: Golwg Cyf

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 01/07/2019 (6 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

I weithio yn ardal Arfon a Cheredigion

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Owain Schiavone

Ffôn: 01570 423539

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Gohebydd

i weithio yn ardal Arfon a Cheredigion.

Y gwaith: Creu, golygu a hyrwyddo straeon i wefannau newyddion lleol Bro360, a phontio rhwng y gwasanaethau lleol a gwasanaeth golwg360.cymru.

Y person: Person brwdfrydig, craff sy’n barod i weithio’n galed a chyflym i chwilio am straeon gwreiddiol a chreu deunydd aml-gyfrwng.

Sgiliau: Gallu i sgrifennu’n glir a bywiog, gallu i olygu, trwyn am wybodaeth, diddordeb gwirioneddol mewn pobl a chymunedau.

Y swydd: Llawn amser, gyda phensiwn. Posibilrwydd o swydd dan hyfforddiant.

Cysylltwch cyn gynted ag y bo modd, gyda CV llawn a llythyr cais.

Os ydych am gael rhagor o wybodaeth: cysylltwch ag Owain Schiavone ar 01570 423539 neu owainschiavone@golwg.com.

Dyddiad cau: dydd Llun, 1 Gorffennaf 2019.

Y cyfeiriad: Owain Schiavone, Golwg, Blwch Post 4, Llanbedr Pont Steffan SA48 7LX.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*