Golygydd Creadigol a Rheolwr Rhaglen Gyhoeddi

Trosolwg

Mae hon yn swydd gyffrous, sydd ag ystod eang o gyfrifoldebau a chyfle i ddylanwadu. Ydych chi’n berson creadigol, sydd hefyd a llygad craff am fanylion?

Cyflogwr: Atebol

Cyflog: I’w drafod ac yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 21/09/2018 (271 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Adeilad newydd S4C, Yr Egin Caerfyrddin , Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Owain Saunders-Jones

Ffôn: 01970 832172

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Bydd y dyletswyddau yn cynnwys:

• Cydlynu a chadeirio Panel Dethol y Rhaglen Gyhoeddi.
• Comisiynu teitlau newydd a darganfod talent newydd.
• Sicrhau rhagoriaeth, cysondeb ac ansawdd golygyddol o fewn y cyfan o gyhoeddiadau Atebol.
• Golygu teitlau yn greadigol, a gweithio gydag Adran Olygyddol Cyngor Llyfrau Cymru a golygyddion eraill yn ôl yr angen.
• Arwain a rheoli prosiectau amrywiol yn fewnol ac i gleientiaid allanol amrywiol.
• Sicrhau bod ein Rhaglen o Gyhoeddiadau yn cael ei chyflenwi’n brydlon ym mha bynnag fformat.
• Adnabod cyfleoedd i ddatblygu cynnwys ehangach ar ffurf cyfryngau amrywiol.
• Hyrwyddo Atebol, a’r ffocws ar gynhyrchion blaengar o ansawdd.

Bydd y person:

• Yn greadigol.
• A gradd yn y Gymraeg neu brofiad helaeth o ysgrifennu/sgriptio a golygu.
• Y gallu i gyfathrebu yn effeithiol ar bob lefel gan gynnwys rhyngweithio â’r cyfryngau.
• Meddu ar agwedd gadarnhaol a digonedd o frwdfrydedd ac yn frwd dros weithio yn y sector greadigol.
• Gallu delio gyda lefel o ymreolaeth bersonol, yn unol â lefel y swydd.

Oherwydd natur y gwaith, mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hollol hanfodol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag owain@atebol.com

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbys  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)