Golygydd Cynnwys Digidol

Trosolwg

Mae ITV Cymru Wales yn chwilio am newyddiadurwr brwdfrydig sy’n angerddol am greu cynnwys digidol. Fel Golygydd Cynnwys Digidol yr adran, byddwch yn cefnogi’r Golygydd a’r Cynhyrchwyr Cyfres i...

Cyflogwr: ITV Cymru Wales

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 22/01/2021 (6 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

3 Sgwâr y Cynulliad Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4PL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Golygydd Cynnwys Digidol

Mae ITV Cymru Wales yn chwilio am newyddiadurwr brwdfrydig sy’n angerddol am greu cynnwys digidol.

Fel Golygydd Cynnwys Digidol yr adran, byddwch yn cefnogi’r Golygydd a’r Cynhyrchwyr Cyfres i sicrhau bod yr holl gynnwys digidol yn uchelgeisiol ac yn gywir.

Byddwch yn gyfrifol am gynllunio digidol y tîm ac am gydlynu cynnwys newyddion dyddiol i wasanaeth newyddion digidol S4C. Byddwch hefyd yn arsylwi gwaith dau newyddiadurwr dan hyfforddiant ac yn golygu eu cynnwys i Hansh/S4C.

Yn gyfathrebwr gwych gyda phrofiad ymarferol o gydymffurfiaeth, bydd gennych brofiad o arwain tîm neu brosiectau amrywiol. Bydd gennych wybodaeth eang o faterion cyfoes Cymru a’r Byd a phrofiad o greu cynnwys newyddiadurol uchelgeisiol a gwreiddiol.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg i safon uwch yn angenrheidiol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.itvjobs.com

Cytundeb: 9 mis
Cyflog : I’w drafod
Lleoliad: Caerdydd

Sgiliau Allweddol -

- Yn angerddol dros newyddiaduraeth gyda phrofiad o weithio fel newyddiadurwr mewn adran newyddion/materion cyfoes (oleiaf 2 flynedd)
- Barn olygyddol gref, gyda gwybodaeth eang o gydymffurfiaeth a’r gyfraith.
- Dealltwriaeth wych o blatfformau a strategaethau digidol, gyda phrofiad o gynhyrchu cynnwys digidol, dealltwriaeth o gynulledifaoedd a sut i’w cyrraedd yn ddigidol.
- Y gallu i weithio dan bwysau ac ar draws brandiau gwahanol.
- Adnabod gwaith tîm da gyda phrofiad o arwain tîm a/neu brosiectau.
- Yn angerddol dros Gymru a phwysigrwydd amrywiaeth a chynhwysiad o fewn ein cynnwys.
- Sgiliau Cymraeg cywir.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*