Golygydd Fideo Dan Hyfforddiant

Trosolwg

Mae Cwmni Da yn chwilio am olygydd fideo dan hyfforddiant i ymuno â thîm ôl-gynhyrchu talentog. Bydd hefyd yn dod yn rhan o griw cynhyrchu sy’n frwd am ddweud straeon am Gymru a’r byd.

Cyflogwr: Cwmni Da

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 14/06/2019 (11 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cwmni Da Doc Fictoria Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL551SR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: David Evans

Ffôn: 01286685300

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Mae Cwmni Da yn chwilio am olygydd fideo dan hyfforddiant i ymuno â thîm ôl-gynhyrchu talentog. Bydd hefyd yn dod yn rhan o griw cynhyrchu sy’n frwd am ddweud straeon am Gymru a’r byd.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus, yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol gwych ac yn frwdfrydig i ddysgu y grefft o gyfuno lluniau a geiriau i ddweud straeon mewn ffordd gafaelgar a deniadol. Yn ddelfrydol, ond nid yn hanfodol, bydd yr ymgeisydd wedi cael rhywfaint o brofiad wrth ddefnyddio meddalwedd golygu.

Hyfforddiant

Rydym yn awyddus i glywed gan bobl sydd am gychwyn gweithio yn y maes. Cynnigir hyfforddiant mewn swydd.

Cyflog: Bydd y cyflog ar raddfa swydd gychwynol dan hyfforddiant ond rhoddir ystyriaeth i brofiad a sgiliau yr unigolyn
Oriau: Llawn Amser
Lleoliad y Swydd: Caernarfon

Cwmni Da
Mae Cwmni Da yn gwmni cynhyrchu annibynnol wedi ei leoli yng Nghaernarfon. Mae’n cynhyrchu rhaglenni adloniant, adloniant ffeithiol, dogfen, plant, chwaraeon, comedi a drama. Mae cynhyrchiadau’r cwmni wedi ennill gwobrau yng Nhymru, y DU a thu hwnt ac wedi derbyn canmoliaeth am eu safonnau cynhyrchu uchel. Ymysg cynhyrchiadau diweddar Cwmni Da mae Deian a Loli, Bwyd Epic Chris, Garddio a Mwy, Pwy Geith Y Gig, Fferm Ffactor, Ffit Cymru a Rhannu. Bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn ymuno â thîm golygu creadigol, brwdfrydig a phroffesiynnol sydd â’r gallu i lunio straeon celfydd a gwneud hynny i’r safonnau technegol uchaf posib.

Mae’r cwmni yn gwmni sydd ym mherchnogaeth y gweithlu a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dod yn rhan o’r strwythur perchnogaeth ar ôl cyfnod prawf.

Sgiliau :

Creadigrwydd a’r awydd i ddweud stori
Siaradwr Cymraeg
Bydd cael synnwyr o rhythm cerddorol o gymorth

Nodweddion personol:
Y gallu i gyfathrebu a bod yn rhan o dîm
Agwedd hyblyg
Y gallu i weithio i derfynnau amser
Bod yn drefnus
Yr awydd i ddysgu a derbyn arweiniad a chyngor
Person sy’n cynnnig atebion i broblemau

Ceisiadau
Gyrrwch lythyr o gyflwyniad yn egluro pam mai chi ydi’r person gorau am y swydd.
Gyrrwch hefyd CV yn nodi eich cefndir, addysg, swyddi, cymhwysterau a manylion personol.
Cysylltwch â: david.evans@cwmnida.tv

CV a llythyr cais at: david.evans@cwmnida.tv a hefyd mari.llwyd@cwmnida.tv

Dyddiad Cau 14 o Fehefin

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*