Golygydd Fideo

Trosolwg

Rydym yn chwilio am olygydd fideo, sydd â phrofiad o ddefnyddio meddalwedd golygu 'Avid Media Composer'. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag un o brif gwmnïau teledu a chynhyrchu ffilm...

Cyflogwr: Tinopolis Cyf

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 16/09/2019 (5 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Tinopolis Cyf Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc Llanelli, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA15 3YE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swydd - Golygydd Fideo

Y Swydd:

Rydym yn chwilio am olygydd fideo, sydd â phrofiad o ddefnyddio meddalwedd golygu 'Avid Media Composer'. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag un o brif gwmnïau teledu a chynhyrchu ffilm annibynnol y DU. Byddwch yn gweithio o fewn tîm o olygyddion talentog a deinamig ar raglenni teledu byw..

Lleoliad y Swydd: Llanelli

Crynodeb:
Mae Tinopolis yn grŵp byd-eangsydd â swyddfeydd a chwmnïau cynhyrchu yng Nghymru, Llundain, Glasgow, Washington DC a Los Angeles. Rydym yn darparu dros 500 awr o raglenni teledu byw ac wedi'i recordio ymlaen llaw bob blwyddyn o’n stiwdio yn Llanelli. Os yn llwyddiannus yn eich cais, byddwch yn ymuno â thîm o weithwyr proffesiynol ymroddedig lle mae creadigrwydd, ansawdd, dibynadwyedd, a rhagoriaeth dechnegol yn ganolog i bopeth a wnawn.

Sgiliau allweddol:

Hanfodol:
• Profiad gyda Avid Media Composer.
• Creadigrwydd
• Siaradwr Cymraeg

Dymunol:

• Dealltwriaeth dda o wahanol codecs
• Profiad o ddefnyddio Interplay ac Avid Media Central

Nodweddion personol:
• Y gallu i ddeall cysyniadau newydd yn rhwydd
• Hands on, meddylfryd “can-do”
• Agwedd brwdfrydig a hyblyg
• Y gallu i weithio'n gyflym, dan bwysau ac i derfynau amser caeth

Yn unol â gofynion Deddf Lloches a Mewnfudo 1996, rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU neu'r UE. Bydd yn ofynnol tystiolaeth ddogfennol o gymhwyster gan ymgeiswyr fel rhan o'r broses recriwtio.

Cysylltwch â:

CV a llythyr cais at:

Swyddi
Tinopolis Cyf,
Canolfan Tinopolis,
Stryd y Parc,
Llanelli,
Sir Gaerfyrddin.
SA15 3YE.

Neu e-bost i : Swyddi@tinopolis.com
Dyddiad cau: 16 Medi 2019

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*