Goruchwyliwr Amser Cinio (2 swydd)

Trosolwg

Mae Pennaeth a Chorff Llywodraethol yr ysgol cyfrwng Cymraeg llwyddiannus uchod yn gwahodd ceisiadau gan unigolion brwdfrydig, egnïol a phroffesiynol i ymuno â'n tîm cyfeillgar fel goruchwyliwr....

Cyflogwr: Ysgol Gymraeg Pwll Coch

Cyflog: Gradd 2 - SCP 2-3 £17711 - £18065

Dyddiad Cau: 28/10/2019 (214 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Rhodfa Lawrenny Lecwydd Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF11 8BR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Mr Christopher Newcombe

Ffôn: 02920373453

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Yn eisiau cyn gynted â phosibl:

X2 GORUCHWYLIWR AMSER CINIO

Gradd 2 – SCP 2-3 £17,711 - £18,065 (Pro Rata)

Dros dro tan 31ain o Awst 2020.

7.5 awr yr wythnos – yn arferol, byddwch yn gweithio 11:45y.b. tan 1:15y.p. o Ddydd Llun i Ddydd Gwener yn ystod tymor ysgol yn unig.

Mae Pennaeth a Chorff Llywodraethol yr ysgol cyfrwng Cymraeg llwyddiannus uchod yn gwahodd ceisiadau gan unigolion brwdfrydig, egnïol a phroffesiynol i ymuno â'n tîm cyfeillgar fel goruchwyliwr amser cinio.

Rydym yn chwilio am berson ymrwymedig, hyblyg a chyfeillgar i oruchwylio a chefnogi ein disgyblion yn ystod amser cinio. Byddwch chi'n gallu addasu i newidiadau munud olaf a bod yn chwaraewr tîm effeithiol.

Lawr lwythwch y disgrifiad swydd a'r fanyleb bersonol isod am restr lawn o'r dyletswyddau a'r sgiliau sydd eu hangen ar ddeiliad y swydd hon.

Mae'r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn hynod ddymunol ond nid yn hanfodol.

Mae ein disgyblion yn chwilio am oruchwylydd amser cinio sydd:
• yn gyfeillgar, yn ofalgar ac yn hoffi gweithio ochr yn ochr â phlant;
• yn gadarn ond yn deg;
• yn eu helpu i chwarae gemau cyffrous ar y buarth;
• bob amser â gwên ar ei wyneb ef / hi;
• â synnwyr digrifwch da.

Gall Ysgol Gymraeg Pwll Coch gynnig:
• Tîm o staff hapus, cynnes a chroesawgar;
• Disgyblion cyfeillgar, sy’n ymddwyn yn dda ac yn frwdfrydig;
• Adeilad modern sydd wedi ei chadw'n dda.

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Mae'r swydd wag hon yn addas ar gyfer rhannu swydd.

Am fanylion pellach mae croeso i chi gysylltu â Phennaeth yr Ysgol, Mr. Chris Newcombe.

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr gwblhau'r ffurflen gais swyddogol. Nid ydym yn derbyn ceisiadau drwy CV.

Dylid dychwelyd ceisiadau yn uniongyrchol i'r ysgol drwy ebost at sian.andrews3@caerdydd.gov.uk

Dyddiad Cau: Dydd Llun 28ain o Hydref 2019 (Hanner Dydd)
Dyddiad arfaethedig y cyfweliad: Wythnos yn dechrau ar 28ain o Hydref 2019.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*