Goruchwyliwr Caffi a Hwb - Cyfnod Mamolaeth

Trosolwg

Y mae Fforwm Cymuned Penparcau yn awyddus i benodi person brwdfrydig a phrofiadol i hyrwyddo datblygiad y Caffi/Hwb dros cyfnod mamolaeth.

Cyflogwr: Fforwm Cymunedol Penparcau Cyf

Cyflog: £11.50 yr awr

Dyddiad Cau: 16/08/2020 (39 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Fforwm Cymunedol Penparcau Cyf 3 Glandinas, Penparcau Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 1RR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Mrs Karen Rees Roberts

Ffôn: 01970 611099

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Goruchwyliwr Caffi a Hwb

LLAWN AMSER CYFNOD MAMOLAETH

Y mae Fforwm Cymuned Penparcau yn awyddus I benodi person brwdfrydig a phrofiadol I hyrwyddo datblygiad y Caffi/Hwb dros cyfnod mamolaeth.

Dyddiad Cau: Dydd Sul 16 Awst 2020
Cyflog: £11.50 yr awr
Oriau: 35 yr wythnos
Cytundeb: Cytundeb tymor penodedig 30 Mehefin 2021

Disgwylir i ymgeiswyr gyflwyno CV, ynghyd a llythyr amgaeedig yn esbonio sut y maent yn cwrdd a’r meini prawf a nodir yn y swydd ddisgrifiad a’r gael trwy ebost: contact@penparcau.cymru

Disgwylir i ymgeiswyr gyflwyno CV, ynghyd a llythyr amgaeedig yn esbonio sut y maent yn cwrdd a’r meini prawf a nodir yn y swydd ddisgrifiad a’r gael trwy ebost: contact@penparcau.cymru

Dylid anfon ceisiadau at:
Rheolwraig Y Fforwm
Fforwn Cymunedol Penparcau
Canolfan Cymuned Penparcau (Yr Hwb)
Penparcau
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1RU

Neu drwy e-bost i
contact@penparcau.cymru

Heb fod yn hwyrach na 5.00yh ar Ddydd Sul 16 Awst 2020

01970 611099

Ariennir y swydd hyn trwy Grant Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Bydd deiliad y swydd wedi’i leoli yn y Ganolfan Gymunedol newydd (Yr Hwb) ym Mhenparcau.

Ariennir y swydd hyn trwy Grant Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Bydd deiliad y swydd wedi’i leoli yn y Ganolfan Gymunedol newydd (Yr Hwb) ym Mhenparcau.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*