Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Achlysurol

 
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 6 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Rheolwr Cymwysterau (x2)

Ar hyn o bryd mae gennym ddau gyfle Rheolwr Cymwysterau tymor penodol ar gael. Mae hon yn swydd amser llawn (37 awr yr wythnos), ond gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith amgen, gan gynnwys...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £39,310 - £47,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/11/2021

Aelod - Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (Cymraeg yn Hanfodol)

Mae Parciau Cenedlaethol yn dirweddau o bwysigrwydd rhyngwladol. Er eu bod yn wledig eu natur yn bennaf, maent yn agos at gymunedau trefol ac mae ganddynt botensial sylweddol i gyfoethogi...

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £4,053 y flwyddyn ar gyfer amser a dreuliwyd yn y rôl a threuliau teithio rhesymol

Dyddiad Cau: 28/10/2021

Aelodau newydd ar gyfer Is-bwyllgorau

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr newydd i ymuno â’i Is-bwyllgorau Datblygu Cyhoeddi annibynnol (Cymraeg a Saesneg). Pobl sydd â phrofiad a sgiliau ar draws y diwydiant...

Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Nid oes tâl ond ad-delir treuliau

Dyddiad Cau: 01/11/2021

Comisiynydd (x 3 swydd) a Chadeirydd

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn chwilio am 3 Comisiynydd a Chadeirydd. Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Gomisiynydd, fe ddarganfyddwch yr holl fanylion angenrheidiol yn y dogf

Cyflogwr: BCW

Sir: Caerdydd

Cyflog: £198 y dydd

Dyddiad Cau: 11/11/2021

Gwyliwr Nos

Mae Gwersyll yr Urdd, Caerdydd ar agor trwy’r flwyddyn, ac yn croesawu dros 11,000 o ymwelwyr yn flynyddol. Mae’r Gwersyll yn edrych am unigolyn a fyddai’n gallu gweithio yn achlysurol fel rhan...

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Graddfa G1 - £9.50 yr awr

Dyddiad Cau: 31/10/2021

Ymwelwyr Arbennig y Llys Gwarchod a Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus (Swyddi ar draws Cymru)

Rydym yn chwilio am ymarferwyr meddygol cofrestredig sydd â thrwydded i ymarfer; seicolegwyr clinigol cofrestredig HCPC sydd wedi’u cofrestru’n ddelfrydol gan Gymdeithas Seicolegol Prydain...

Cyflogwr: Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £618 yw’r tâl ar gyfer pob ymweliad ac adroddiad, yn ogystal â’ch costau teithio

Dyddiad Cau: 08/11/2021

Ymwelwyr Cyffredinol y Llys Gwarchod a Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus (Swyddi ar draws Cymru)

Rydym yn chwilio am unigolion sy’n gallu dangos eu gwybodaeth broffesiynol, eu profiad neu eu cymwysterau ym maes gofal cymdeithasol neu iechyd, neu feysydd sy’n ymwneud â chyllid neu’r...

Cyflogwr: Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £130 i £200 yw’r tâl ar gyfer pob ymweliad ac adroddiad, yn ogystal â’ch costau teithio

Dyddiad Cau: 08/11/2021