Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Achlysurol

 
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfwelwyr

Rydym yn chwilio am siaradwyr Cymraeg rhugl i gwblhau cyfweliadau ffôn o’n Canolfan Alwadau yn Abertawe.

Cyflogwr: Opinion Research Services

Sir: Abertawe

Cyflog: £7.05 - £8.21 yr awr

Dyddiad Cau: 28/10/2019

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 30/10/2019

Goruchwyliwr Amser Cinio (2 swydd)

Mae Pennaeth a Chorff Llywodraethol yr ysgol cyfrwng Cymraeg llwyddiannus uchod yn gwahodd ceisiadau gan unigolion brwdfrydig, egnïol a phroffesiynol i ymuno â'n tîm cyfeillgar fel goruchwyliwr....

Cyflogwr: Ysgol Gymraeg Pwll Coch

Sir: Caerdydd

Cyflog: Gradd 2 - SCP 2-3 £17711 - £18065

Dyddiad Cau: 28/10/2019

Tiwtor Cysylltiol (DCABA)

Gwahoddir ceisiadau am swydd Tiwtor gyda Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe (DCABA) yn Academi Hywel Teifi. Mae’r swydd yn gytundeb cyfnod penodedig hyd at 31 Gorffennaf 2020 yn y man cyntaf ac wedi...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24.56 - £26.01 yr awr

Dyddiad Cau: 29/10/2019