Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Achlysurol

 
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Aelodau - Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

Sefydlwyd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru yn 2000 er mwyn rhoi cyngor a gwybodaeth i'r ASB (atodlen 2 o’r Ddeddf Safonau Bwyd). Bydd cyngor a gwybodaeth o'r fath ar ddiogelwch bwyd, safonau bwyd...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Honorariwm o £3,885 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 14/12/2020

Tiwtor Cysylltiol Dysgu Cymraeg Caerdydd

Mae Canolfan Dysgu Cymraeg Caerdydd yn darparu cyrsiau cymraeg i oedolion ar bob lefel ar ac yn cynnig ystod o gyrsiau gwahanol, gan gynnwys cyrsiau wythnosol, dwys, bloc a phreswyl, gweithle...

Cyflogwr: Dysgu Cymraeg Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,511 - £31,866 y flwyddyn, pro-rata (Gradd 5)

Dyddiad Cau: 07/12/2020