Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 11 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cyfieithydd Cymraeg (Cyfathrebu)

Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â thîm cyfathrebu bach, cyfeillgar ac ymroddedig sy'n anelu at gysylltu â'r cyhoedd ar amrywiaeth o lwyfannau o gyfryngau traddodiadol i rai arloesol trwy'r...

Cyflogwr: Cyngor Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £25,481 - £28,672

Dyddiad Cau: 05/10/2021

Rheolwr Datblygu Cymru

Rydym yn dymuno penodi Rheolwr Datblygu Cymru i adeiladu ar waith rhagorol deilydd presennol y swydd i gefnogi a datblygu rhwydwaith o bartneriaethau AHNE uchelgeisiol yng Nghymru.

Cyflogwr: Cymdeithas Genedlaethol AHNE

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £42,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/09/2021

Rheolwr Project – Cymorth Gwell at Iechyd Meddwl a Lles Myfyrwyr trwy gyfrwng y Gymraeg

Gwahoddir ceisiadau am y swydd cyfnod penodol, llawn amser uchod ym maes Gwasanaethau Myfyrwyr, gan weithio'n agos gydag Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: Graddfa 7: £34,304 - £40,927 y.f.

Dyddiad Cau: 08/10/2021

Swyddog Canolfan Datblygu Iaith

Swydd hyd at 31/03/2022 yn y lle cyntaf, gyda phosibilrwydd y bydd modd ymestyn y cytundeb yn ddibynnol os yw cais grant yn llwyddiannus.

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Sir: Gwynedd

Cyflog: £28,157 - £29,936

Dyddiad Cau: 30/09/2021

Swyddog Cefnogi Ymchwilio a Gorfodi

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig a threfnus sy’n dymuno gweithio gyda’r Comisiynydd i gefnogi ei waith ymchwilio a gorfodi i wella perfformiad cyrff wrth iddynt ddarparu gwasanaethau...

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,030 - £28,850

Dyddiad Cau: 06/10/2021

Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg)

Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon a sicrhau sylw yn y wasg (print ac ar lein) er mwyn denu gwylwyr a chynnal trafodaeth rhwng S4C a'i rhan-ddeiliaid.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,200 - £32,831 pro rata

Dyddiad Cau: 28/09/2021

Swyddog Cymraeg i Blant Sir y Fflint

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpar rieni, teuluoedd a phlant ifanc. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM15 - MM20 - £21,032 - £24,526 pro rata

Dyddiad Cau: 06/10/2021

Swyddog Cymraeg i Blant Wrecsam

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpar rieni, teuluoedd a phlant ifanc. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM15 - MM20 - £21,032 - £24,526 pro rata

Dyddiad Cau: 06/10/2021

Swyddog Gweinyddol

Gweler Swydd Disgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM15 – MM20 £21,032 - £24,526

Dyddiad Cau: 07/10/2021

Swyddog Project Gwefan - Cymorth gwell at Iechyd Meddwl a Lles Myfyrwyr trwy gyfrwng y Gymraeg

Gwahoddir ceisiadau am y swydd cyfnod penodol, amser llawn uchod ym maes Gwasanaethau Myfyrwyr, gan weithio'n agos gydag Undeb Myfyrwyr.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: Graddfa 6: £27,116 - £33,309 y.f.

Dyddiad Cau: 08/10/2021