Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 21 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Cymru

Rydym yn chwilio am Aelodau'r Pwyllgor â diddordebau a chefndiroedd gwahanol i gefnogi ein cenhadaeth i achub natur yng Nghymru. Rydyn ni eisiau cysylltu ac ysbrydoli llawer mwy o bobl yng Nghymru...

Cyflogwr: RSPB

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 28/06/2021

Arweinydd Partneriaeth

Fel Arweinydd Partneriaeth, byddwch yn gweithio gyda phartneriaid a chymunedau lleol i greu’r addysg a’r dystiolaeth sydd yn ofynnol i gyflawni’r strategaeth newid genedlaethol.

Cyflogwr: Achub y Plant

Sir: Caerdydd

Cyflog: £32,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/06/2021

Gofalwr (rhan amser)

Mae Fforwm Cymunedol Penparcau yn ceisio penodi unigolyn profiadol i ymgymryd â gwaith gofalu a chynnal a chadw yn y ganolfan gymunedol (Yr Hwb).

Cyflogwr: Fforwm Cymunedol Penparcau Cyf (25 awr)

Sir: Ceredigion

Cyflog: £9.00 an hour

Dyddiad Cau: 25/06/2021

Codwr Arian Dan Hyfforddiant a Chydlynydd Prosiect

Rydym yn recriwtio codwr arian ar ddechrau ei yrfa i ymuno â thîm Volcano. Mae’r rôl yn cynnwys adeiladu perthnasoedd gyda chodwyr arian, ymchwilio ac ysgrifennu ceisiadau cyllid a helpu i...

Cyflogwr: Cwmni Theatr Volcano

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,000 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad Cau: 02/07/2021

Cyfaill Cymunedol

Rydym yn chwilio am Weithiwr ‘Cyfaill Cymunedol’ fydd yn cyd-weithio gyda staff y Dyffryn Gwyrdd a Chaffi Coed y Brenin ar ddarparu gwasnaeth pryd ar glud a chefnogaeth cymunedol yn Nyffryn Ogwen.

Cyflogwr: Partneriaeth Ogwen

Sir: Gwynedd

Cyflog: £10.00 yr awr

Dyddiad Cau: 16/06/2021

Cyfreithiwr/Cyfreithwraig

Cyfle prin i ymuno ac un o Gwmniau Cyfriethiol mwyaf Gogledd Cymru gyda swyddi mewn sawl maes arbennigol ar gael.

Cyflogwr: Cyfreithwyr Gamlins LLP

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn gymesur a phrofiad

Dyddiad Cau: 30/06/2021

Swyddog Sgwrsio Lleol

Mae Fforwm Cymunedol Penparcau yn ceisio penodi dau Swyddog Sgwrsio Lleol i yrru anghenion ymgysylltu cymunedol y Fforwm yn eu blaenau.e blaenau.

Cyflogwr: Fforwm Cymunedol Penparcau Cyf (25 awr)

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £14,950 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/06/2021

Prentis Cynorthwyol Derbyniadau

Fel Prentis Cynorthwyol Derbyniadau byddwch yn helpu i ddarparu cymorth o’r radd flaenaf i wasanaeth derbyniadau’r coleg

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog Prentisiaeth Cenedlaethol (yn ddibynnol ar oedran)

Dyddiad Cau: 02/07/2021

Swyddog Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid (Nifer o swyddi)

Mae'r Cyngor yn chwilio am unigolion gofalgar sydd â sgiliau pendant o ran gofal cwsmeriaid a TG. Disgwylir i ddeiliad y swydd gynorthwyo cwsmeriaid i gyrchu gwasanaethau drwy gyfrwng y dull...

Cyflogwr: Cyngor Sir Gâr

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £20,092 - £23,080 (Gradd E)

Dyddiad Cau: 17/06/2021

Swyddog Cefnogi Marchnata a Hyrwyddo

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM9: £18,763 (pro rata) y flwyddyn

Dyddiad Cau: 17/06/2021