Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 9 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cydlynydd Prosiect Byw Yn Annibynnol

Mae'r prosiect byw yn annibynnol yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Grŵp Cynefin. Bwriad y prosiect yw atal digartrefedd ymysg pobl ifanc trwy addysgu a chodi ymwybyddiaeth.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £24,357 - £27,413 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/02/2020

Cydymaith Ymchwil (TAR Cymru – Ysgol Addysg, Plentyndod, Ieuenctid a Chwaraeon)

Rydym yn recriwtio Cydymaith Ymchwil ar hyn o bryd i gefnogi'r Rhaglen TAR yng Nghymru yn ogystal â gwaith yr Ysgol Addysg, Ieuenctid, Plentyndod a Chwaraeon.

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,797 i £40,322

Dyddiad Cau: 28/02/2020

Gweithiwr/wraig Cefnogol Iechyd a Llesiant (Gwasanaeth Dydd) 140 neu 84 awr y mis

Swydd cefnogol i roi gwasanaeth i oedolion ac anableddau dysgu sy'n galluogi'r unigolyn i fyw eu bywyd i'w llawn botensial.

Cyflogwr: Antur Waunfawr

Sir: Gwynedd

Cyflog: £17,004 y flwyddyn pro rata o Ebrill 2020 ymlaen

Dyddiad Cau: 27/02/2020

Rheolwr Prosiect Cynnwys a Brand

Rydym ar fin cychwyn ar brosiect mawr i adnewyddu ac adfywio ein gwefan a datblygu cynnwys newydd a gafaelgar. O'r herwydd, rydym yn chwilio am Reolwr Prosiect Cynnwys a Brand i ymuno â ni ar...

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £31,371 - £32,878 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/02/2020

Staff Haf Gwersyll Llangrannog 2020

Cyfle ardderchog i fyfyriwr neu berson ifanc ennill profiad a chyflog yn y byd addysg awyr agored a hamdden.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £16,380 - £17,930

Dyddiad Cau: 10/03/2020

Swyddog Cyfathrebu a Digwyddiadau

Mae'r Swyddog Cyfathrebu a Digwyddiadau yn creu cyfathrebiadau effeithiol i ysbrydoli pobl i ddyheu am fyd sy'n gyfoethocach o ran byd natur. Bydd y rôl yn helpu i gyflawni strategaeth...

Cyflogwr: RSPB Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,073 - £23,912

Dyddiad Cau: 28/02/2020

Swyddog Polisi Annibynnol Menter Gymdeithasol y Sector Gyfan (Cyfnod Mamolaeth)

Rydym yn awyddus i recriwtio unigolyn talentog i ddatblygu ein gwaith ym maes polisi, ymchwil ac ymgyrchoedd, yn ystod cyfnod mamolaeth. Rydym yn chwilio am unigolyn rhagweithiol sy'n frwd dros...

Cyflogwr: Canolfan Cydweithredol Cymru

Sir: Caerffili

Cyflog: £31,727 y flwyddyn (19,036 pro rata)

Dyddiad Cau: 01/03/2020

Tiwtor Cwricwlwm Maths, TAR - Cymru

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Tiwtor Cwricwlwm Maths i gefnogi'r Rhaglen TAR. Mae'r gallu i gyfathrebu'n rhugl trwy gyfrwng y Gymraeg yn dymuniadol iawn i'r rôl hon.

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £41,528 - £49,553

Dyddiad Cau: 06/03/2020

Tiwtor Dysgu Cymraeg i Oedolion (cyfnod penodol)

Mae Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin am benodi tiwtoriaid Cymraeg i oedolion (cyfnod penodol) i ymuno â’r tîm yng Nghonwy, Môn a Gwynedd. Mae 5 swydd ar gael – manylion yn y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22.27 yr awr

Dyddiad Cau: 20/03/2020