Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 8 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfieithydd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn chwilio am gyfieithydd cymwys, profiadol a thalentog i ymuno â'n tîm Cyfathrebu. Byddwch yn gweithio mewn tîm prysur, ac yn gallu rheoli a blaenoriaethu eich gwaith...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Gradd 5, £30,120 yn codi i £33,383 dros bedair blynedd

Dyddiad Cau: 31/08/2020

Cymhorthydd Dysgu Lefel 1 x 2 swydd

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr brwdfrydig ac ymroddgar i ymgeisio am y Swyddi uchod yn yr ysgol hapus a llwyddiannus hon.

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: Gradd 2 - £13,545 - £13,816

Dyddiad Cau: 16/08/2020

Goruchwyliwr Caffi a Hwb - Cyfnod Mamolaeth

Y mae Fforwm Cymuned Penparcau yn awyddus i benodi person brwdfrydig a phrofiadol i hyrwyddo datblygiad y Caffi/Hwb dros cyfnod mamolaeth.

Cyflogwr: Fforwm Cymunedol Penparcau Cyf

Sir: Ceredigion

Cyflog: £11.50 yr awr

Dyddiad Cau: 16/08/2020

Mentoriaid Academaidd x 3 swydd

Mae Ysgol Glan Clwyd yn edrych am hyd at dri pherson i fod yn fentoriaid academaidd yn yr ysgol gan weithio’n uniongyrchol gyda myfyrwyr Blynyddoedd 11, 12 a 13 er mwyn hyrwyddo eu dysgu...

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: Gradd 5 - £15,870 - £17,522

Dyddiad Cau: 16/08/2020

Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant

Bydd y Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant yn gweithio yn agos gyda'r adrannau cynnwys, cyfathrebu, partneriaethau ac adnoddau dynol ac yn atebol i'r Cyfarwyddwr Partneriaethau.

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £25,000 - £28,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 16/08/2020

Swyddog Hybu a Hwyluso

Dyma gyfle i weithio gyda sefydliadau sydd ddim yn disgyn dan safonau’r Gymraeg, i ddwyn perswâd ac i ddangos buddion defnyddio’r Gymraeg. Oes gennych chi’r gallu i werthu syniadau, i feddwl...

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,600 - £37,410

Dyddiad Cau: 28/08/2020

Uwch Swyddog Caffael (tymor penodol tan Hydref 2021)

Mae’r Uwch Swyddog Caffael yn gyfrifol am arwain a rheoli tîm caffael bach drwy feysydd gweithredol a strategol caffael, gan gynnwys comisiynu a chontractio.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £33,712 - £37,866

Dyddiad Cau: 24/08/2020

Ymchwilydd Profiadol

Mae Boom Plant yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio ar gynnwys digidol i blant.

Cyflogwr: Boom Plant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 14/08/2020