Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 10 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Arweinydd Trawsnewid ADY Rhanbarthol

Bydd yr Arweinydd Trawsnewid ADY Rhanbarthol yn gyfrifol am gefnogi cyflwyno Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) yn effeithiol ledled rhanbarth De-orllewin a Chanolbarth...

Cyflogwr: Cyngor Sir Caerfyrddin

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £79,066 - £82,578 + hyd at 3 SPA

Dyddiad Cau: 31/01/2020

Chydlynydd Hyfforddiant a Swyddog Datblygu Trefeca

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn edrych i sicrhau unigolyn a fydd yn cydweithredu â'r Cydlynydd Hyfforddiant Cenedlaethol i ddatblygu a hyrwyddo cyfleoedd hyfforddi ar draws EBC yn Ne Cymru.

Cyflogwr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 25-29 (£ 24,633- £ 26,708 pro rata)

Dyddiad Cau: 07/02/2020

Cydlynydd Cyfathrebu Mewnol

Llunio cynllun cyfathrebu mewnol effeithiol ar gyfer y sefydliad a’u rhoi ar waith. Adolygu a gwerthuso cyfathrebu mewnol y sefydliad a gwneud argymhellion ynghylch sut y gellir eu gwella.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: A2 £24,165 - £26,745

Dyddiad Cau: 03/02/2020

Cynorthwyydd Gweinyddol

Bydd deiliad y swydd hon yn cynorthwyo'r Cyfarwyddwyr Cynorthwyol, Rheolwr Cynnwys Digidol a'r Uwch Swyddog Cynnwys Digidol gydag ystod eang o weithgareddau er mwyn sicrhau bod yr adran yn...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,957 - £19,830

Dyddiad Cau: 27/01/2020

Hyfforddwr Gweithgareddau (2 Swydd) – Plas Menai

Mae gennym ni ddau gyfle ar gyfer hyfforddwyr tymhorol newydd i ymuno â’n tîm hyfforddi. Mae gennym ni un contract parhaol ac un contract tymor penodol am flwyddyn ar gael.

Cyflogwr: Chwaraeon Cymru

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,174.92 – £24,447.85 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 20/02/2020

Prif Swyddog Croesi'r Bont De Ddwyrain Cymru

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o wybodaeth. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. **Cytundeb hyd 31.12.2020 - ystyrir secondiadau ar gyfer y swydd hon.**

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM 25-28 £27,905 - £30,507

Dyddiad Cau: 26/01/2020

Swyddog Datblygu Busnes

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Swyddog Datblygu Busnes i gyflenwi dros gyfnod mamolaeth. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am arwain ar ddatblygu busnes Dysgu Cymraeg Caerdydd yn y rhanbarth...

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,797 - £40,322 y flwyddyn, pro-rata (Gradd 6)

Dyddiad Cau: 30/01/2020

Swyddog Gweithredol Datblygu Marchnad Manwerthu'r DU (Cyfnod Mamolaeth)

1. Hyrwyddo brandiau Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc yn y sector manwerthu mewn cydweithrediad â manwerthwyr lluosog ac annibynnol yn y Deyrnas Unedig.

Cyflogwr: Hybu Cig Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: Tua £30,000 yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Dyddiad Cau: 10/02/2020

Swyddog Marchnata Digidol (dros dro)

Cyfle gwych i ymuno â thîm marchnata Cyswllt Ffermio i gynllunio, darparu a chydlynu presenoldeb ar-lein y prosiect.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,072 - £22,768

Dyddiad Cau: 31/01/2020

Swyddog Prosiect Cynorthwyol Cyforgorsydd Cymru LIFE

Fel aelod o dîm prosiect Cyforgorsydd Cymru LIFE, byddwch yn cyflawni'r rhaglen uchelgeisiol o gwblhau gwaith ymarferol i adfer safleoedd a gwaith monitro ac ymgysylltu â rhanddeiliaid a...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £19,374 yn codi I £22,007 dros dair blynedd

Dyddiad Cau: 09/02/2020