Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 12 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cydlynydd Cyllid (Cyfnod mamolaeth)

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn. Cydlynydd Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,602 pro rata

Dyddiad Cau: 30/10/2020

Cyfieithydd

Cyfle cyffrous i ymuno â'r tîm o 24 cyfieithydd yng Ngwasanaeth Cyfieithu Cyngor Conwy wrth i ni ddatblygu unwaith yn rhagor i gynnig gwasanaeth i sefydliadau eraill, swydd lawn amser neu ran-amser.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Sir: Conwy

Cyflog: £25,991 - £29,577

Dyddiad Cau: 05/11/2020

Cynghorwyr Gyrfa Cymwysedig / Cynghorwyr Gyrfa o Dan Hyfforddiant (Glyn Ebwy/Sir Fynwy)

Rydym yn recriwtio Cynghorwyr Gyrfa cymwysedig a than hyfforddiant sy'n gallu gweithio gydag ystod eang o bobl ledled Cymru.

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,318 - £ 24,910 | £25,980 - £31,395

Dyddiad Cau: 09/11/2020

Dirprwy Reolwr Cynllun Ysgolion Cam wrth Gam

Y swydd a’r person: Rydym yn chwilio am berson cymwys i ymgymryd â swydd Dirprwy Reolwr y Cynllun Ysgolion Cam wrth Gam . Bydd angen cefndir a gwybodaeth o faes cymwysterau gofal plant galwedigaethol.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM 22-25 £24,657 - £27,358

Dyddiad Cau: 29/10/2020

Prentis Arwain Gweithgareddau Lefel 2 (2 Prentisiaeth)

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgaredd chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfradd Prentis Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 05/11/2020

Prif Swyddog Amrywiaeth, Cynhwysiant a Chydraddoldeb

Rydym yn chwilio am Brif Swyddog brwdfrydig, egnïol a threfnus i ddatblygu pob agwedd o waith cenedlaethol Amrywiaeth Cynhwysiant a Chydraddoldeb Mudiad Meithrin. Fel Prif Swyddog Amrywiaeth...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM25 – MM28: £28,463 - £31,117

Dyddiad Cau: 03/11/2020

Swyddog Cefnogi Prosiect – Cyllid

Bydd y swydd yn ymwneud a darparu cymorth prosiect ar gyfer gweithredu a datblygu prosiectau LEADER a ariennir drwy 'Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig...

Cyflogwr: Cadwyn Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £25,082

Dyddiad Cau: 28/10/2020

Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg)

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu i ymuno â thîm y Wasg. Byddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,200 - £32,831

Dyddiad Cau: 29/10/2020

Swyddog Marchnata

Mae'r uned Marchnata a'r Cyfryngau yn chwilio am Swyddog Marchnata profiadol a thalentog i ymuno â thîm prysur sy’n gweithio'n gyflym, gan gynorthwyo'r awdurdod i gyflwyno mentrau marchnata ac...

Cyflogwr: Cyngor Sir Gâr

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £25,481 - £29,577

Dyddiad Cau: 02/11/2020

Swyddog Prosiectau – Ymgysylltu Cyfrwng Cymraeg (Gwyddoniaeth)

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn awyddus i benodi unigolyn â chymwysterau a phrofiad addas ar gyfer swydd Swyddog Prosiectau – Ymgysylltu Cyfrwng Cymraeg (Gwyddoniaeth) ar ein campws...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Abertawe

Cyflog: £26,715 - £30,046 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/11/2020