Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Aelod annibynnol o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Contract tymor sefydlog 3 blynedd gyda'r opsiwn o'i estyn am ail dymor terfynol yn amodol ar berfformiad

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £5,000 y flwyddyn (heb fod yn bensiynadwy). Bydd treuliau yn cael eu had-dalu yn unol â pholisi teithio a chynhaliaeth y Bwrdd.

Dyddiad Cau: 23/04/2021

Cynorthwy-ydd Ymchwil / Cynllunio

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cynllunio / Ymchwil i ymuno â thîm Eryri ar gontract tymor penodol dwy flynedd.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,627 - £24,491 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 23/04/2021

Cynorthwyydd Cynllunio, Perfformiad Risg

Cododd y swydd wag uchod o fewn yr Adran Perfformiad Gwasanaeth a Chyfathrebiadau a leolir ym Mhencadlys y Gwasanaeth Tân, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, CF72 8LX.

Cyflogwr: Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £20,903 - £22,183 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/05/2021

Ecolegydd (Cynllunio a Datblygu)

Rydyn yn chwilio am Ecolegydd i ymuno â thîm Eryri a darparu cyngor bioamrywiaeth ac ecolegol arbenigol ar gontract tymor penodol.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £25,481 - £27,741 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 20/04/2021

Rheolwr Marchnata a Chynhyrchu Incwm

Mae Age Cymru Gwynedd a Môn yn chwilio am rywun i arwain a chydlynu ein strategaeth marchnata a chynhyrchu incwm, gan reoli ein siopau a'n prosiectau cynhyrchu incwm a hynny fel rhan annatod...

Cyflogwr: Age Cymru Gwynedd a Mon

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,000 - £26,000 (ar sail 35awr yr wythnos)

Dyddiad Cau: 04/05/2021

Rheolwr y Gymraeg (Cyfnod Mamolaeth)

Mae Coleg Gŵyr Abertawe ar hyn o bryd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i weithio dros gyfnod mamolaeth ein Rheolwr y Gymraeg i sicrhau na chollir momentwm wrth weithredu ein strategaeth Datblygu Dwyi

Cyflogwr: Coleg Gŵyr Abertawe

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £41,919 - £44,660

Dyddiad Cau: 29/04/2021

Swyddog Cefnogi Cynorthwyol Marchnata a Hyrwyddo

Cymryd rhan flaenllaw wrth gynllunio’n strategol ar gyfer datblygu rhaglen Farchnata ac Hyrwyddo ar gyfer Talaith y Gogledd Ddwyrain.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM9: £18,763 (pro rata) y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/04/2021