Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 22 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Gweithredwr Llinell Gymorth (x 2 Swydd)

Prif ddyletswydd y Gweithredwr Llinell Gymorth yw ymateb i alwadau ar unrhyw un o'r llinellau cymorth ledled Cymru a weithredir gan yr adran (gan gynnwys galwadau allan ac i mewn), gweithredir...

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Sir: Wrecsam

Cyflog: £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 01/02/2022

Arweinydd Chwaraeon Cymunedol

Helpu i gyflwyno sesiynau a gweithgareddau ymarfer corff mewn ysgolion ac yn y gymuned ar gyfer holl drigolion Sir Ddinbych.

Cyflogwr: Denbighshire Leisure Ltd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £19,312 i £20,493 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 31/01/2022

Athro neu Athrawes Gymraeg (cyfnod penodol)

Mae’r Llywodraethwyr yn awyddus i benodi athro/athrawes Cymraeg ymroddedig ac egnïol i addysgu ar draws y cyfnodau allweddol.

Cyflogwr: Ysgol Brynhyfryd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MPS/UPS

Dyddiad Cau: 08/02/2022

Athro neu Athrawes Gymraeg (parhaol)

Mae’r Llywodraethwyr yn awyddus i benodi athro/athrawes Cymraeg ymroddedig ac egnïol i addysgu Cyfnodau Allweddol 3 - 5.

Cyflogwr: Ysgol Brynhyfryd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MPS/UPS

Dyddiad Cau: 08/02/2022

Cynghorydd Gwasanaethau Pobl (Cymraeg yn Hanfodol)

Mae’r swydd hon yn ymwneud â gweithredu ceisiadau ac ymholiadau llinell gyntaf o ran pobl a chyflog. Byddwch yn treulio’r rhan fwyaf o’ch amser yn rhyngweithio â chwsmeriaid ac yn ymateb i’w...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: Gradd 4 - £19,698 - £21,748

Dyddiad Cau: 02/02/2022

Cynorthwy-ydd y We a Marchnata Digidol (Cyfnod Mamolaeth)

Diben y swydd yw i gynorthwyo Swyddog y We a Marchnata Digidol Cymraeg wrth greu a chynnal tudalennau gwe Cymraeg y Brifysgol. Byddwch yn gweithio gyda'r Tîm Cyfieithu Cymraeg canolog i sicrhau...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £26,341 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/01/2022

Hyfforddai Cronfa Ddata Dynamics 365

Mae gennym gyfle cyffrous i raddedig ymuno â'n tîm prysur a chael profiad o ddefnyddio Microsoft Dynamics 365, ein sustem Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid wrth weithio tuag at ennill ardystiadau Microso

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,769 - £27,414

Dyddiad Cau: 06/02/2022

Is-Warden

Mae Coleg y Bala yn edrych i sicrhau aelod newydd i’n tîm a fydd yn gweithio ar y cyrsiau a gynhelir yn y ganolfan, yn cynorthwyo’r rheolwyr wrth ofalu am ymwelwyr preswyl a dyddiol ac yn ymestyn...

Cyflogwr: Coleg y Bala, Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Sir: Gwynedd

Cyflog: £21,638 - £23,775 (Pwynt 18-22), ynghyd â fflat ddi-rent a chyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC

Dyddiad Cau: 31/01/2022

Rheolwr Project

Bydd yr ymgeisydd yn cael ei benodi ar isafswm y raddfa gyflog hon fel arfer.

Cyflogwr: Amgueddfa Lechi Cymru

Sir: Gwynedd

Cyflog: £32,572 - £39,924 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/01/2022

Swyddog Cefnogi Arfon

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin yn Arfon.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Gwynedd

Cyflog: MM15 – MM20 £21,032 - £24,526 (pro rata)

Dyddiad Cau: 27/01/2022

Swyddog Croesi'r Bont De Ddwyrain Cymru (Cytundeb hyd at Ionawr 2024)

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i gyflwyno cynllun Croesi’r Bont, sef rhaglen trochi iaith benodol i staff a phlant ein Cylchoedd Meithrin.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM 14 - £20,636 pro rata

Dyddiad Cau: 03/02/2022