Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swydd Cymorth Technoleg Ddigidol

Cefnogi sefydliadau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector i ddatblygu dulliau effeithiol o fynd i’r afael ag allgáu digidol a gwella cyfranogiad digidol ledled Cymru, gan...

Cyflogwr: Canolfan Cydweithredol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £31,727

Dyddiad Cau: 09/12/2019

Swyddi Gweithgareddau, Gwersyll Llangrannog

Staff Gweithgareddau 1 x Swydd Barhaol Staff Gweithgareddau Sgïo Tymhorol 1 x Swydd 11 Mis (Ionawr i Dachwedd 2020)

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £16,380 - £17,930

Dyddiad Cau: 12/12/2019

Swyddog 2, Tîm yr Amgylchedd (3 Swydd)

Mae diben ein sefydliad, sef rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, yn ganolog i bopeth a wnawn. Mae gan bawb yn Cyfoeth Naturiol Cymru rôl i'w chwarae wrth reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,120 yn codi I £33,383 drost pedwar blwyddyn

Dyddiad Cau: 15/12/2019

Swyddog Ansawdd, Cwricwlwm ac Adnoddau

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am diwtor i fod yn gyfrifol am Ansawdd, Cwricwlwm ac Adnoddau Dysgu Cymraeg Caerdydd a chyflawni baich gwaith dysgu penodedig.

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd, Ysgol y Gymraeg

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,797 - £40,322 y flwyddyn, pro-rata (Gradd 6)

Dyddiad Cau: 04/01/2020

Swyddog Datblygu Business

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Swyddog Datblygu Busnes i gyflenwi dros gyfnod mamolaeth. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am arwain ar ddatblygu busnes Dysgu Cymraeg Caerdydd yn y rhanbarth...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd, Ysgol y Gymraeg

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,797 - £40,322 y flwyddyn, pro-rata (Gradd 6)

Dyddiad Cau: 04/01/2020

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Myrddin

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno ag adran Ieuenctid a Chymunedol yr Urdd, Rhanbarthau Myrddin fel Swyddog Datblygu Cynorthwyol yn ystod cyfnod prysur yr Eisteddfodau.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Graddfa 4: £17,557 (Pwynt 1) - £20,353 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 16/12/2019

Swyddog Dysgu Anffurfiol

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Swyddog Dysgu Anffurfiol a bydd yn gyfrifol am ddarpariaeth Dysgu Anffurfiol o fewn Dysgu Cymraeg Caerdydd. Hefyd bydd y Swyddog yn dysgu a chyflenwi ar....

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd, Ysgol y Gymraeg

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,511 - £31,866 y flwyddyn (Gradd 5)

Dyddiad Cau: 04/01/2020