Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 23 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Asesydd Fferm

Mae gan QWFC Cyf swydd Asesydd Fferm ar gyfer Cynllun Gwarant Fferm (FAWL) a Chynllun Gwarant Fferm Tractor Coch Llaeth, i weithio yng Ngogledd Orllewin Cymru a’r cyffuniau. Bydd gan yr ymgeisydd llwy

Cyflogwr: QWFC

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 23/08/2019

Cydlynydd Prosiect Selkie

Cyfle cyffrous i rheoli'r agweddau gweithredol ar y prosiect Selkie. Yn cynnwys ond ddim yn gyfyngedig i gyfathrebiadau, rheolaeth rhaglen ac adrodd.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £23 - 26k

Dyddiad Cau: 23/08/2019

Cyfarwyddwr Artistig

Mae National Theatre Wales (NTW) yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Artistig yn dilyn penodiad Kully Thiarai yn Gyfarwyddwr Creadigol Leeds 2023.

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: Yn ol profiad.

Dyddiad Cau: 08/09/2019

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 28/08/2019

Cynorthwy-ydd Gweinyddol Dros-dro (Rhaglen Gyfalaf)

I ymgymryd â gwaith gweinyddol yn ymweud a phrosiectau y Llyfrgell, yn enwedig y prosiect cyfalaf.

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £17,382.60 pro rata

Dyddiad Cau: 30/08/2019

Cynorthwy-ydd y Swyddfa Docynnau

Rôl Cynorthwy-ydd y Swyddfa Docynnau yw gweithio fel rhan o dîm Taliesin i sicrhau bod gweithgarwch y Swyddfa Docynnau a'r ardaloedd cyhoeddus yn Nhaliesin a'r Neuadd Fawr yn cael eu cynnal yn...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: Gradd APM 3, £17,682 i £19,133

Dyddiad Cau: 04/09/2019

Dadansoddydd Busnes

Mae hwn yn amser cyffrous i'r Urdd, fel y cychwynnwn ar y daith o foderneiddio systemau data ar draws y mudiad. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwarae rôl allweddol i sicrhau trawsnewid digidol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 9: £33,067 (Pwynt 1) - £38,334

Dyddiad Cau: 02/09/2019

Derbynnydd

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Dderbynnydd i ymuno â’r tîm gwasanaethau proffesiynol a rhoi cymorth clerigol i staff yr Ysgol a rhedeg ein derbynfa.

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg - Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £17,079 – £18,688 y flwyddyn (Gradd 2)

Dyddiad Cau: 02/09/2019

Gweinyddwr Prosiect, Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau

Rydym yn chwilio am Weinyddwr Prosiect i ymuno â’n tîm prosiect. Bydd gan ddeilydd y swydd hon swyddogaeth bwysig wrth gefnogi’r holl dîm i weithredu'r argymhellion hynny.

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £20,601 - £25,052 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 30/08/2019

Swyddog Cyfathrebu

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu i weithio yn ein prif swyddfa yn Aberystwyth. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ceredigion

Cyflog: MM15 -20: £20,215 - £23,573 y flwyddyn.

Dyddiad Cau: 16/09/2019