Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 10 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cynorthwyydd Adran Gyfathrebu (Cyfnod mamolaeth)

Mae S4C yn chwilio am Cynorthwyydd Adran Gyfathrebu i ymuno ag Adran Brysur dros gyfnod mamolaeth. Byddwch yn gyfrifol am holl agweddau gweinyddol yr Adran ynghyd ag ymgymryd â rhai dyletswyddau...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,044.37 - £26,537.45 yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 09/07/2019

Dadansoddydd Busness Technoleg Gwybodaeth

Dyma cyfle cyffrous i ymuno â'n tim TG fel Dadansoddydd Busnes TG. Fel rhyngwyneb rhwng adrannau'r Urdd a TG byddwch yn arwain ar brosiectau systemau newydd sy'n cyd-fynd â strategaeth data'r mudiad.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 9: £33,067 (Pwynt 1) - £38,334

Dyddiad Cau: 12/07/2019

Goruchwyliwr Caffi a Hwb

Y mae Fforwm Cymuned Penparcau yn awyddus i benodi rheolwr brwdfrydig a phrofiadol i hyrwyddo datblygiad y Caffi/Hwb fel canolfan fywiog ar gyfer cymuned Penparcau.

Cyflogwr: Fforwm Cymuned Penparcau

Sir: Ceredigion

Cyflog: £11.50 yr awr

Dyddiad Cau: 05/07/2019

Interniaethau Comisiynydd Plant Cymru (2 Swydd)

Byddwch chi’n datblygu set o amcanion yn gynnar yn eich interniaeth, mewn cydweithrediad â’r tîm sy’n eich noddi, a fydd yn dymuno eich cefnogi i ddatblygu eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch...

Cyflogwr: Comisiynydd Plant Cymru

Sir: Abertawe

Cyflog: £9,620 am 6 mis

Dyddiad Cau: 08/07/2019

Rheolwr Fforwm

Y mae Fforwm Cymuned Penparcau yn awyddus i benodi Rheolwr Fforwm i gydlynu a datblygu prosiectau er lles cymuned Penparcau. Y mae hon yn swydd allweddol o fewn y Fforwm ac yn un sy’n adeiladu...

Cyflogwr: Fforwm Cymuned Penparcau

Sir: Ceredigion

Cyflog: £30,500 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 05/07/2019

Rheolwr y Maes Rhaglen Addysg Gyffredinol, Coleg Meirion Dwyfor

Pwrpas y swydd i'w arwain y Maes Rhaglen Addysg Gyffredinol ar gampysau Coleg Meirion Dwyfor er mwyn sicrhau bod pob dysgwr yn cyrraedd ei lawn botensial ac yn elwa ar y profiadau dysgu gorau posibl.

Cyflogwr: Grŵp Llandrillo Menai

Sir: Gwynedd

Cyflog: £43,598 - £46,194 y flwyddyn,

Dyddiad Cau: 27/06/2019

Swyddog Cymunedol (Cyfnod mamolaeth)

Mae S4C yn chwilio am berson cymwys a phrofiadol i gydlynu prosiectau a digwyddiadau cymunedol y Sianel. Mae S4C yn awyddus i weithio'n agos gyda chymunedau er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o gynnwys...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,537 - £32,030 yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 09/07/2019

Swyddog Datblygu Gwent

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Datblygu yn Rhanbarth Gwent.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Torfaen

Cyflog: £25,669 (pwynt 1) - £29757 (pwynt 6)

Dyddiad Cau: 10/07/2019

Swyddog Ieuenctid Caerffili

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid yn ardal Caerffili.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 5: £19,928 (Pwynt 1) - £23,102

Dyddiad Cau: 05/07/2019

Ymarferwyr Dechrau’n Deg sy’n Siarad Cymraeg

Mae Tîm Dechrau’n Deg Casnewydd am benodi Ymarferwyr brwdfrydig a dibynadwy i weithio mewn partneriaeth ag Uwch Ymarferwyr, staff allweddol, rheini a gofalwyr i hybu gweledigaeth a gwerthoedd y rhagle

Cyflogwr: Cyngor Dinas Casnewydd

Sir: Casnewydd

Cyflog: £18,795 - £19,171

Dyddiad Cau: 01/07/2019