Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 14 cofnodion | Tudalen 2 o 2

Swyddog Datblygu

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn chwilio am Swyddog Datblygu brwd ac egnïol i ymuno â’r tîm i hybu a chynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau sioredd Y Fflint a Wrecsam drwy gynnal ystod...

Cyflogwr: Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: £18,070 - £20,253 y flwyddyn +

Dyddiad Cau: 22/08/2019

Swyddog Digidol Cymunedol

Arwain, datblygu a chynghori ar amrywiaeth o gynlluniau digidol ar draws Mon a Gwynedd.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29 - £34k

Dyddiad Cau: 02/09/2019

Swyddogion Datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia (3 Swydd)

A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu a datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia? Ydych chi’n berson hyderus a brwdfrydig ac yn gallu gweithio’n annibynnol ac fel ran o dîm?

Cyflogwr: British Council Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog misol o £750

Dyddiad Cau: 20/09/2019

Uwch Gynorthwy-ydd Gweinyddol

Yn seiliedig yn y Tîm Cymorth yn y Gofrestrfa, byddwch yn darparu ac yn rhoi cymorth gweinyddol i staff y Gofrestrfa ac yn darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid mewnol ac allanol.

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,202 - £21,414 y flwyddyn (Gradd 3)

Dyddiad Cau: 25/08/2019