Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Dros Dro

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 12 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Asesydd Cartrefi Fforddiadwy (Dinbych)

Gweithio’n effeithiol fel rhan o’r Tîm Cartrefi Fforddiadwy i ddarparu gwasanaeth rhagorol, yn unol â pholisïau, gweithdrefnau, safonau, targedau a safonau Gofal Cwsmer Grŵp Cynefin.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £24,895

Dyddiad Cau: 20/05/2021

Asesydd Cartrefi Fforddiadwy (Penygroes)

Gweithio’n effeithiol fel rhan o’r Tîm Cartrefi Fforddiadwy i ddarparu gwasanaeth rhagorol, yn unol â pholisïau, gweithdrefnau, safonau, targedau a safonau Gofal Cwsmer Grŵp Cynefin.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,895

Dyddiad Cau: 20/05/2021

Cynorthwy-ydd Cynhyrchu/Cydlynydd

Mae Ceidiog yn chwilio am GYNORTHWY-YDD CYNHYRCHU/CYDLYNYDD ar gyfer cyfres ddrama newydd i blant ar gyfer S4C.

Cyflogwr: Ceidiog

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 17/05/2021

Cynorthwydd Prosiectau Rhyngwladol

Dyma swydd i unigolyn brwdfrydig a threfnu i weithio ar brosiectau rhngwladol yr Urdd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 3 £21,436 (pwynt 1) - £23,997 (pwynt 4)

Dyddiad Cau: 16/05/2021

Dirprwy Reolwr Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol i weithio’n agos gyda’r Rheolwr Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM22 – MM25: £26,166 - £29,033

Dyddiad Cau: 17/05/2021

Hyfforddai Proffesiynol Arwain a Rheoli

Cynllun Yfory yw Cynllun Graddedigion Cyngor Gwynedd. Mae'r cynllun yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd â gradd neu gyfwerth, ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Gwynedd.

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Sir: Gwynedd

Cyflog: Cycyhwyn ar £24,982.00

Dyddiad Cau: 03/06/2021

Hyfforddai Proffesiynol Arwain a Rheoli - Iechyd a Gofal

Cynllun Yfory yw Cynllun Graddedigion Cyngor Gwynedd. Mae'r cynllun yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd â gradd neu gyfwerth, ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Gwynedd.

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Sir: Gwynedd

Cyflog: Cychwyn ar £24,982.00

Dyddiad Cau: 03/06/2021

Hyfforddai Proffesiynol Cyfieithu

Cynllun Yfory yw Cynllun Graddedigion Cyngor Gwynedd. Mae'r cynllun yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd â gradd neu gyfwerth, ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Gwynedd.

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Sir: Gwynedd

Cyflog: Cychwyn ar £24,982.00

Dyddiad Cau: 10/06/2021

Prentis Gradd Digidol Diogelwch Seibr – Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth

Dyma gyfle unigryw i gwblhau gradd Technoleg Gwybodaeth drwy brentisiaeth. Mewn maes sy’n datblygu'n gyflym, mae’r angen i ddatblygu arbenigwyr maes TG yn hanfodol i sicrhau ein bod ni yn ymateb i

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa cyflog Prentis Cyngor Gwynedd

Dyddiad Cau: 13/05/2021

Hyfforddai Proffesiynol Caffael

Cynllun Yfory yw Cynllun Graddedigion Cyngor Gwynedd. Mae'r cynllun yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd â gradd neu gyfwerth, ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Gwynedd.

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Sir: Gwynedd

Cyflog: Cychwyn ar £24,982.00

Dyddiad Cau: 10/06/2021