Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Dros Dro

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfieithydd - (30 awr yr wythnos)

Rydym yn dymuno penodi cyfieithydd yn ychwanegol at y tîm o 24 cyfieithydd sydd eisoes yn gweithio yn y Gwasanaeth Cyfieithu am 30 awr yr wythnos.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Sir: Conwy

Cyflog: £25,295 - £28,785 pro rata

Dyddiad Cau: 13/02/2020

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni ymchwil y farchnad a chymdeithasol mwyaf blaenllaw Cymru, yn recriwtio Cyfwelwyr wyneb yn wyneb ledled Cymru sy’n gallu siarad Cymraeg i holi pobl ynghylch eu barn...

Cyflogwr: Beaufort Research Ltd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £60 - £90 y dydd (gan gynnwys tâl gwyliau)

Dyddiad Cau: 07/02/2020

Mentor Trais yn y Cartref Dros Dro (hyd at 31.03.21) 21 awr yr wythnos

Darparu gwasanaeth mentora o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* sy’n dioddef o drais yn y cartref mewn lloches ag anghenion isel, canolig ac uchel fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £16,876 - £17,904 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 12/02/2020

Swyddog Rhaglenni Gwasanaethu

Gweinyddu'r rhaglen gwasanaethu offer ac archwiliadau i eiddo, gan sicrhau bod y gwasanaeth yn rhagorol. Cyfrannu at ddarparu gwasanaeth gweinyddol effeithiol i’r Tîm. Cefnogi’r Rheolwr a...

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £21,010

Dyddiad Cau: 06/02/2020

Swyddog Tai (Swyddfa Bala)

Gweithredu fel y prif gyswllt i’r Gymdeithas ar gyfer tenantiaid, darpar denantiaid a’r gymuned leol yn gyffredinol. Sicrhau gwasanaeth rheolaeth tai generig effeithiol fel bo Grŵp Cynefin...

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,357

Dyddiad Cau: 06/02/2020