Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Dros Dro

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cydlynydd Prosiect Byw yn Annibynnol

Mae'r prosiect Byw yn Annibynnol yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Grwp Cynefin. Bwriad y prosiect yw atal digartrefedd ymysg pobl ifanc trwy addysgu a chodi ymwybyddiaeth.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £24,771 - £27,879 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 17/07/2020

Swyddog Bwyd a Lles

Cytundeb 6 mis i helpu datblygu prosiectau bwyd ym Mhenygroes, yn cynnwys prosiect defnyddio bwyd dros ben, prosiect creu rhandiroedd, a phrosiect creu gardd gwyllt cymunedol

Cyflogwr: Siop Griffiths Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,000 pro rata (6 mis)

Dyddiad Cau: 24/07/2020

Tiwtor / Asesydd Ôl 16 - Ysgolion Glan Clwyd, Creuddyn a Dyffryn Conwy

Rydym yn chwilio am berson sydd wedi cymhwyso fel asesydd ac yn unol â gofynion CBAC / City and Guilds i ddysgu’r cwrs Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (GChDDP).

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Conwy

Cyflog: MM16 - £21,371 pro rata

Dyddiad Cau: 29/07/2020