Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Dros Dro

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Gwasanaeth Cwsmer

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyd

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £19,560 - £21,800

Dyddiad Cau: 24/09/2020

Swyddog Gweinyddol

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol i ymgymryd â’r swydd uchod. Disgwylir i’r person a benodir fod â’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ceredigion

Cyflog: MM 15 – 20 £20,620 - £24,045

Dyddiad Cau: 24/09/2020

Swyddog Prosiect Awyr Agored

Prosiect wyth mis i helpu Siop Griffiths i ddatblygu’r syniad o fusnes Awyr Agored; a dechrau peilota gweithagareddau gyda’r gymuned ac ymwelwyr

Cyflogwr: Siop Griffiths Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,000 (pro rata)

Dyddiad Cau: 23/09/2020