Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Dros Dro

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Rheolwr Cymwysterau (x2)

Ar hyn o bryd mae gennym ddau gyfle Rheolwr Cymwysterau tymor penodol ar gael. Mae hon yn swydd amser llawn (37 awr yr wythnos), ond gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith amgen, gan gynnwys...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £39,310 - £47,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/11/2021

Cyfieithydd (x 3 swydd)

Mae Gwasanaeth Cyfieithu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn chwilio am ddau Gyfieithydd llawn amser i weithio yn yr Uned Gymraeg flaengar am gyfnod dros dro o 12 mis yn y lle cyntaf.

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,655 - £31,534

Dyddiad Cau: 14/11/2021

Rheolwr Prosiect CRM

Mae gennym gyfle cyffrous i berson ymuno gyda ni am gyfnod penodol fel Rheolwr Prosiect i arwain y gwaith o ddatblygu system rheoli achosion a llifoedd gwaith newydd.

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £39,310 - £47,000

Dyddiad Cau: 29/10/2021

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Caerdydd

Cyflog: MM15 – MM20 £21,032 - £24,526

Dyddiad Cau: 12/11/2021

Swyddog Polisi ac Ymchwil

Yn y swydd hon, byddwch yn gweithio ar ein hadroddiad Cyflwr y Sector ac yn datblygu safbwyntiau polisi, gan ymateb i’r datblygiadau diweddaraf yn llywodraethau Cymru a’r DU.

Cyflogwr: Ynni Cymunedol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,000 - £28,000

Dyddiad Cau: 09/11/2021

Swyddog Prosiect (Sharepoint a Dynamics)

Mae gennym gyfle cyffrous dros dro i berson profiadol a brwdfrydig i ymuno â’n tîm Llywodraethiant fel Swyddog Prosiect (Strwythur Ffeilio SharePoint a Llifoedd Gwaith CRM).

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,600 - £37,410 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 29/10/2021

Swyddog Rhent ac Incwm

Byddwch yn darparu gwasanaeth rheoli incwm effeithiol sy'n uchafu incwm sy’n ddyledus ac sy’n cael ei gasglu gan y Gymdeithas drwy fonitro taliadau yn agos, cyfathrebu yn effeithiol gyda’r tîm...

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,588 - £24,773 y flwyddyn / per annum

Dyddiad Cau: 04/11/2021

Uwch Hwylusydd Tai Gwledig

• Arwain yr Uned Hwyluswyr Tai Gwledig a goruchwylio’r rhaglen waith o ran diwrnodau agored. • Arwain yr Uned Hwyluswyr Tai Gwledig a goruchwylio’r cynllun gweithredu’r uned.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £28,860

Dyddiad Cau: 28/10/2021