Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Dros Dro

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

I gyfrannu tuag at rediad a llwyddiant Gofal a Thrwsio Gwynedd & Môn i gyrraedd ei Amcanion Perfformiad trwy ddarparu cefnogaeth gweinyddol ac ysgrifenyddol i dim Gofal a Thrwsio Gwynedd & Môn.

Cyflogwr: Canllaw

Sir: Gwynedd

Cyflog: £21,010-£23,647 pro rata

Dyddiad Cau: 18/06/2019

Derbynnydd Corfforaethol / Gweithredwr Switsfwrdd (Dwy swydd ar gael)

Mae'r swydd hon yn gofyn am unigolyn hyblyg, ymroddedig a brwdfrydig sydd a sgiliau gofal cwsmer rhagorol ac sy'n awyddus i ddarparu profiad cadarnhaol ar gyfer pob ymholiad a dderbynnir ym Mhrifysgol

Cyflogwr: Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,189 - £19,730 (pro rata)

Dyddiad Cau: 24/06/2019

Swyddog Datblygu Gwent

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Datblygu yn Rhanbarth Gwent.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Torfaen

Cyflog: £25,669 (pwynt 1) - £29757 (pwynt 6)

Dyddiad Cau: 10/07/2019

Swyddog Ieuenctid Caerffili

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid yn ardal Caerffili.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 5: £19,928 (Pwynt 1) - £23,102

Dyddiad Cau: 05/07/2019

Swyddog Prosiect Allgymorth

Mae Plantlife yn chwilio am ddau Swyddog Prosiect Allgymorth profiadol i arwain ar y gwaith o ymgysylltu â chymunedau wrth gyflwyno’r prosiect pwysig hwn, mewn partneriaeth ag amrywiaeth eang o sefydl

Cyflogwr: Plantlife

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,360 pro rata

Dyddiad Cau: 28/06/2019

Swyddog Prosiect Cadwraeth

Mae Plantlife yn chwilio am Swyddog Prosiect Cadwraeth profiadol i arwain ar yr agweddau cadwraeth yn y gwaith o gyflwyno’r prosiect pwysig hwn mewn partneriaeth ag amrywiaeth eang o sefydliadau...

Cyflogwr: Plantlife

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,360

Dyddiad Cau: 28/06/2019

Swyddog Systemau Gwybodaeth

• Sicrhau gwasanaeth cyfrifiadurol a chyfathrebu fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori. • Cefnogi’r Rheolwr a’r Cydlynydd Systemau Gwybodaeth a chyd-weithio gydag aelodau eraill i gyflawni nodau ac...

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,357 - £27,413 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/06/2019