Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Dros Dro

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 11 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cynhyrchydd Prosiectau Cerdd

Caiff y rôl hon ei gwreiddio yn Nhîm Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a bydd yn bennaf gyfrifol am drosglwyddiad llwyddiannus prosiectau Sgiliau Côr a Cherdd y Dyfodol 2022

Cyflogwr: Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,500 y flwyddyn, pro rata, telir yn fisol

Dyddiad Cau: 01/08/2021

Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig a phrofiadol yn y maes Adnoddau Dynol i ymuno â’r tîm fel Cynorthwyydd AD dros dro.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa Gweithredol 3: £21,436 (pwynt 1) - £23,997 (pwynt 4)

Dyddiad Cau: 02/08/2021

Mentor Academaidd (x 3 swydd)

Mae Ysgol Glan Clwyd yn edrych am hyd at dri pherson i fod yn fentoriaid academaidd yn yr ysgol gan weithio’n uniongyrchol gyda myfyrwyr Blynyddoedd 11, 12 a 13 er mwyn hyrwyddo eu dysgu a’u...

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: Graddfa 5 - £16,379 - 18,084

Dyddiad Cau: 11/08/2021

Prif Swyddog Tendro

Rydym yn chwilio am berson cymwys i ymgymryd â swydd Prif Swyddog Tendro.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM25 - MM28; £29,033 - £31,740

Dyddiad Cau: 04/08/2021

Swyddog Cyflenwi Cwricwlwm (Ceredigion)

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyflenwi Cwricwlwm medrus iawn sydd yn gallu byddwch yn gallu datblygu, cydlynu a gweithredu rhaglen gydlynol o ddarpariaeth addysg oedolion yn yr ardal Ceredigion gan...

Cyflogwr: Addysg Oedolion Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £24,665 - £30,790 pro rata y flwyddyn (dibynnol ar brofiad)

Dyddiad Cau: 04/08/2021

Swyddog Cyflenwi Cwricwlwm (Sir Benfro)

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyflenwi Cwricwlwm medrus iawn sydd yn gallu byddwch yn gallu datblygu, cydlynu a gweithredu rhaglen gydlynol o ddarpariaeth addysg oedolion yn yr ardal Sir Benfro...

Cyflogwr: Addysg Oedolion Cymru

Sir: Sir Benfro

Cyflog: £24,665 - £30,790 pro rata y flwyddyn (dibynnol ar brofiad)

Dyddiad Cau: 04/08/2021

Swyddog Cyswllt Aelodau

Swyddog Cyswllt Aelodau £22,588 - £24,773 y flwyddyn / 37 awr y wythnos / Dros dro hyd at 12 mis/ Bangor Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn...

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,588 - £24,773 y flwyddyn / per annum

Dyddiad Cau: 29/07/2021

Swyddog Gwasanaethau Cwsmer (x2)

Byddwch yn Cyfrannu tuag at y dull o weithio ‘un tîm’ ar draws Adra gan roi gwasanaeth cyson i denantiaid a chymorth i gyd-weithwyr ar draws y sefydliad yn ôl y gofyn, drwy gadw at bolisïau...

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,756 - £22,020

Dyddiad Cau: 29/07/2021

Swyddog Lles a Chynhwysiant

Rydym yn awyddus i benodi unigolyn ymroddgar a brwdfrydig i ategu gwaith proffesiynol athrawon trwy fod yn gyfrifol am ennyn diddordeb disgyblion mewn gweithgareddau dysgu ac arwain disgyblion i...

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: Graddfa 6 - £21,418 - £23,648

Dyddiad Cau: 11/08/2021

Swyddog Prosiect – Ein Llais Ni

Rydym yn awyddus i benodi person brwdfrydig i ymuno â chynllun cwbl unigryw i hyrwyddo sgiliau llafaredd ein dysgwyr yng Ngogledd Cymru. Bydd y cynllun yn gyfle i aildanio a gwreiddio sgiliau...

Cyflogwr: GwE

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,982 - £27,041

Dyddiad Cau: 10/08/2021