Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Dros Dro

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 11 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Gweithredwr Llinell Gymorth (x 2 Swydd)

Prif ddyletswydd y Gweithredwr Llinell Gymorth yw ymateb i alwadau ar unrhyw un o'r llinellau cymorth ledled Cymru a weithredir gan yr adran (gan gynnwys galwadau allan ac i mewn), gweithredir...

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Sir: Wrecsam

Cyflog: £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 01/02/2022

Arweinydd Chwaraeon Cymunedol

Helpu i gyflwyno sesiynau a gweithgareddau ymarfer corff mewn ysgolion ac yn y gymuned ar gyfer holl drigolion Sir Ddinbych.

Cyflogwr: Denbighshire Leisure Ltd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £19,312 i £20,493 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 31/01/2022

Arweinydd Llais Myfyrwyr

Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol a brwdfrydig i weithio yn yr adran Datblygu Aelodaeth fel Arweinydd Llais Myfyrwyr.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £27,116 - £33,309 y flwyddyn ar Raddfa 6

Dyddiad Cau: 25/01/2022

Athro neu Athrawes Gymraeg (cyfnod penodol)

Mae’r Llywodraethwyr yn awyddus i benodi athro/athrawes Cymraeg ymroddedig ac egnïol i addysgu ar draws y cyfnodau allweddol.

Cyflogwr: Ysgol Brynhyfryd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MPS/UPS

Dyddiad Cau: 08/02/2022

Cydlynydd Gweithgareddau Chwaraeon

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgaredd chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,155 - £21,016

Dyddiad Cau: 30/01/2022

Cynorthwy-ydd y We a Marchnata Digidol (Cyfnod Mamolaeth)

Diben y swydd yw i gynorthwyo Swyddog y We a Marchnata Digidol Cymraeg wrth greu a chynnal tudalennau gwe Cymraeg y Brifysgol. Byddwch yn gweithio gyda'r Tîm Cyfieithu Cymraeg canolog i sicrhau...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £26,341 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/01/2022

Cynorthwyydd Cyllid

Mae’n gyfle i gyfrannu at barhau'r holl wasanaethau pwysig mae’r Urdd yn cyflenwi, a datblygu eich gyrfa yn y maes cyllid. Os oes gennych ddiddordeb plîs ymgeisiwch yma.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,436 - £23,997

Dyddiad Cau: 06/02/2022

Hyfforddai Cronfa Ddata Dynamics 365

Mae gennym gyfle cyffrous i raddedig ymuno â'n tîm prysur a chael profiad o ddefnyddio Microsoft Dynamics 365, ein sustem Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid wrth weithio tuag at ennill ardystiadau Microso

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,769 - £27,414

Dyddiad Cau: 06/02/2022

Swyddog Cymraeg i Blant De Penfro (Tymor Ysgol yn Unig)

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpar rieni, teuluoedd a phlant ifanc. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Sir Benfro

Cyflog: MM15-20: £21,032 - £24,526 pro rota

Dyddiad Cau: 31/01/2022

Swyddog Cymraeg i Blant Sir y Fflint (Tymor Ysgol yn Unig)

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpar rieni, teuluoedd a phlant ifanc. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM15 - MM20 - £21,032 - £24,526 pro rata

Dyddiad Cau: 31/01/2022

Swyddog Cymraeg i Blant Wrecsam (Tymor Ysgol yn Unig)

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpar rieni, teuluoedd a phlant ifanc. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM15 - MM20 - £21,032 - £24,526 pro rata

Dyddiad Cau: 31/01/2022