Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Dros Dro

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 6 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 25/09/2019

Cysylltwr Cymunedol

Bod yn brif gyswllt rhwng y Tîm Ardal Integredig â’r cymunedau lleol yn ardal Eifionydd er mwyn adnabod, codi ymwybyddiaeth ac yn gyswllt ar gyfer gweithgareddau ac adnoddau cefnogol sydd ar gael...

Cyflogwr: Grŵp Cynefin/Canllaw

Sir: Gwynedd

Cyflog: £23,000 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 03/10/2019

Rheolwr Datblygu Rhanbarthol: Canolbarth a De Ddwyrain Cymru (dros dro)

Cyfle i gwych i ymuno â thîm o Reolwyr Datblygu Rhanbarthol Cyswllt Ffermio gyda chyfrifoldeb am ddarparu rhaglen y prosiect o fewn ardal Canolbarth a De Ddwyrain Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,835-£36,885

Dyddiad Cau: 30/09/2019

Swyddog Cyfathrebu

Ydych chi'n gyfathrebwr dwyieithog creadigol ac effeithiol. Rydym yn chwilio am rywun i gydlynu'r cyfathrebiadau ar gyfer Cynllun Partneriaeth Tirwedd Elan Links: Pobl, Natur a Dŵr yn ogystal a...

Cyflogwr: Elan Links

Sir: Powys

Cyflog: £22 - £25k y flwyddyn Pro Rata

Dyddiad Cau: 26/09/2019

Swyddog Datblygu - De Ceredigion (dros dro)

Cyfle gwych i ymuno â thîm Swyddogion Datblygu Cyswllt Ffermio gan weithio yn ardal De Ceredigion.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,959-£31,618

Dyddiad Cau: 01/10/2019

Swyddog Datblygu ECCO (Y Gogledd)

The Green Valleys CIC - cwmni buddiannau cymunedol o fri sy’n ysbrydoli a chefnogi cymunedau i weithredu ar faterion ynni a chynaliadwyedd.

Cyflogwr: The Green Valleys CIC

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30000 pro rata 2-3 diwrnod/wythnos

Dyddiad Cau: 11/10/2019