Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 39 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Clerc Cyllid

Rydym yn chwilio am Glerc Cyllid i ymuno â’r Tîm Cyllid. Yn ogystal â dyletswyddau eraill, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am bob agwedd o’r llyfr pryniant wrth ddefnyddio IDocuments a...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £20,000 - £23,000

Dyddiad Cau: 04/09/2019

Clerc y Dref a swyddog priodol arriannol

Mae Clerc y Cyngor yn gyfrifol am wasanaethau a chyfleusterau'r Cyngor o ddydd i ddydd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus gyda sgiliau rheoli ac arweinyddiaeth ardderchog a fyddai’n ei galluogi i...

Cyflogwr: Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon

Sir: Gwynedd

Cyflog: £35934

Dyddiad Cau: 06/09/2019

Cydlynydd Prosiect a'r Ganolfan Wasanaeth (cyfnod mamolaeth)

Mae gennym gyfle gwych i rywun i ymuno â rhîm Cyswllt Ffermio fel Cydlynydd i gefnogi'r Rheolwr Cyflenwi i redeg Canolfan Wasanaeth a Gwasanaeth Cynghori'r prosiect yn effeithiol o ddydd i ddydd.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Ceredigion

Cyflog: £22,768 - £26,162

Dyddiad Cau: 03/09/2019

Cyfarwyddwr Artistig

Mae National Theatre Wales (NTW) yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Artistig yn dilyn penodiad Kully Thiarai yn Gyfarwyddwr Creadigol Leeds 2023.

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: Yn ol profiad.

Dyddiad Cau: 08/09/2019

Cyfieithydd

Rheoli gwasanaeth cyfieithu Met Caerdydd a darparu cymorth gweinyddol i Uned y Gymraeg.

Cyflogwr: Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,771 - £29,515 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/08/2019

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 28/08/2019

Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Darparu gwasanaeth rheng flaen o ansawdd uchel ar draws amrywiol gyfryngau cyfeillgar i’r cwsmer fel bod Grŵp Cynefin yn rhagori a body pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer holl ymholiadau cwsmeriaid.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £20.010 - £23.647 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 29/08/2019

Cynorthwy-ydd Cyfathrebiadau Digidol

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Cyfathrebiadau Digidol dwyieithog newydd i ymuno â’n tîm bychan ym Mae Caerdydd.

Cyflogwr: Chwarae Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £20,751 - £21,589

Dyddiad Cau: 12/09/2019

Cynorthwy-ydd Gweinyddol Dros-dro (Rhaglen Gyfalaf)

I ymgymryd â gwaith gweinyddol yn ymweud a phrosiectau y Llyfrgell, yn enwedig y prosiect cyfalaf.

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £17,382.60 pro rata

Dyddiad Cau: 30/08/2019

Cynorthwyydd Parhaol yn y Ganolfan Ddosbarthu

Mae'r Cyngor Llyfrau yn awyddus i benodi person sydd â sgiliau addas i weithio mewn warws brysur yn y Ganolfan Ddosbarthu ym Mharc Busnes Glanyrafon, Llanbadarn Fawr. Mae angen casglu a phacio...

Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £9.00 - £9.55 yr awr

Dyddiad Cau: 11/09/2019