Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 57 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Athro/awes Cymraeg

Addysgu Cymraeg yn bennaf ar draws y cyfnodau allweddol.

Cyflogwr: Ysgol Uwchradd Bodedern

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £27,018 - £41,604 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/10/2021

Athro/awes Gwyddoniaeth

Addysgu Gwyddoniaeth ar draws y cyfnodau allweddol.

Cyflogwr: Ysgol Uwchradd Bodedern

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £27,018 - £41,604 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/10/2021

Athro/awes Saesneg

Addysgu Saesneg ar draws y cyfnodau allweddol.

Cyflogwr: Ysgol Uwchradd Bodedern

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £27,018 - £41,604 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/10/2021

Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth

Mae’r Coleg yn edrych am unigolyn deallus a brwdfrydig i arwain ar ein hymdrechion i sicrhau bod y Coleg, ac addysg ôl-orfodol Cymraeg a dwyieithog, yn agored i bawb, beth bynnag eu cefndir.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Mae gan y Coleg swyddfeydd yng Nghaerdydd, Caerfyrddin a Bangor.

Cyflog: £30,942.11 – £32,816.25 (i’w drafod yn unol â phrofiad)

Dyddiad Cau: 29/10/2021

Cydlynydd Cymorth Busnes

Yn adnabyddus am eich sgiliau trefnu rhagorol a'ch brwdfrydedd dros gynnig cymorth o'r radd flaenaf, byddwch yn darparu gwasanaeth gweinyddol cynhwysfawr i'ch eiddo neu dîm ymgynghori.

Cyflogwr: Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Sir: Bro Morgannwg

Cyflog: £19,928 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/10/2021

Cydlynydd Prosiect - Prosiect Selkie

Rheoli'r agweddau gweithredol ar y prosiect Selkie. Yn cynnwys ond ddim yn gyfyngedig i gyfathrebiadau, rheolaeth rhaglen ac adrodd

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23 - £26k

Dyddiad Cau: 11/10/2021

Cyfieithydd

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn awyddus i benodi cyfieithydd i weithio'n rhan o'i garfan gyfieithu brysur wedi'i hen sefydlu.

Cyflogwr: Cyngor Rhondda Cynon Taf

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £29,577

Dyddiad Cau: 07/10/2021

Cyfieithydd Cymraeg (Cyfathrebu)

Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â thîm cyfathrebu bach, cyfeillgar ac ymroddedig sy'n anelu at gysylltu â'r cyhoedd ar amrywiaeth o lwyfannau o gyfryngau traddodiadol i rai arloesol trwy'r...

Cyflogwr: Cyngor Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £25,481 - £28,672

Dyddiad Cau: 05/10/2021

Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2

Gweithio dan gyfarwyddyd ac arweiniad athrawon ac/neu aelodau o dîm rheoli’r ysgol; ac unrhyw gais gan y Pennaeth.

Cyflogwr: Ysgol Uwchradd Bodedern

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £14,302 - £14,588 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/10/2021

Cynorthwy-ydd Personol i'r Cyfarwyddwr Profiad Ymwelwyr

Rydym am benodi Cynorthwy-ydd Personol i'r Cyfarwyddwr Profiad Ymwelwyr. Bydd gennych brofiad blaenorol o weithio mewn rôl weinyddol a/neu sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, greddf...

Cyflogwr: Amgueddfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,391 - £23,611 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 17/10/2021