Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 32 cofnodion | Tudalen 1 o 4

2x Swyddog Denu Myfyrwyr

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio amser llawn, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £28,331 - £33,797 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/10/2019

Swyddog Gweinyddol (Gwynedd)

Darparu gwasanaeth gweinyddol ategol I brosiectau a chytundebau yng (ond heb fod yn gyfyngedig i) Ngwynedd

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Gwynedd

Cyflog: £18,946 - £22,288

Dyddiad Cau: 03/11/2019

Cydlynydd Cynllun y Gogledd

Cyflawni dyletswyddau gweithiwr cymorth yn rhan o dîm Tai â Chymorth, gan ddarparu gwasanaethau i bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi deiliadaeth gymysg ledled ardal Tai Ceredigion. Darparu cymorth yn ymw

Cyflogwr: Tai Ceredigion Cyf

Sir: Ceredigion

Cyflog: £20,260.64 - £22,363.95

Dyddiad Cau: 24/10/2019

Cynorthwywyr Gweinyddol (8 Swydd mewn amryw leoliadau)

Ydych chi'n chwilio am swydd lle rydych yn gweithio mewn tîm sy'n ysbrydoli ac yn cefnogi pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol? Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg sy'n rhoi'r cwsmer yn gyntaf...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,029 y flwyddyn - £18,986 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/11/2019

Dadansoddwr Ymchwil a Mewnwelediad (Swyddog Prosiect)

Rydym yn awyddus i benodi i nifer o swyddi o fewn ein tîm. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn cael cyfle i ddatblygu eu sgiliau gan weithio ar ystod o brosiectau eraill wrth i’r cyfleoedd godi.

Cyflogwr: Four Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 11/11/2019

Darlithydd - Addysgu ac Ysgolheictod

Mae hon yn swydd Addysgu ac Ysgolheictod, lle bydd deilydd y swydd yn addysgu’n academaidd, gan gynnwys datblygu cyflwyno a gwerthuso’r ddarpariaeth Gymraeg yng ngraddau israddedig ag...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,199 - £39,609 y flwyddyn (Gradd 6)

Dyddiad Cau: 31/10/2019

Datblygydd Drupal (cyfnod penodedig deuddeg mis)

Rydym yn chwilio am ddatblygwr brwdfrydig a brwdfrydig iawn i ymuno a Swyddfa Archwilio Cymru, am gyfnod penodol, i gefnogi ailddatblygu ein platfformau gwe.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £40,071 - £46,515

Dyddiad Cau: 03/11/2019

Gweinyddydd

Mae Canolfan y Morlan yn chwilio am Weinyddydd Rhan Amser. Y swydd i’w lleoli yng Nghanolfan Ffydd a Diwylliant Eglwys Bresbyteriadd Cymru, yn Aberystwyth.

Cyflogwr: Canolfan y Morlan

Sir: Ceredigion

Cyflog: £18,139 - £20,183 pro rata pwynt 13-17 ar raddfa EBC

Dyddiad Cau: 25/10/2019

Hyrwyddwr Cenhadaeth Cymraeg

Bydd yr Hyrwyddwr(wyr) yn gweithio gyda’r Weinidogaeth ac Ardaloedd Cenhadu ar draws yr Eglwys yng Nghymru er mwyn datblygu ei chenhadaeth a’i gweinidogaeth cyfrwng Cymraeg.

Cyflogwr: Athrofa Padarn Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £33,100 - £37,450 FTE

Dyddiad Cau: 04/11/2019

Pennaeth Marchnata, Dylunio a Rheoli Brand

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio amser llawn, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £52,560 - £59,135 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/10/2019