Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 45 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Anogwyr Cyflogadwyedd (x 4 Swydd)

Ydych chi’n edrych am swydd lle rydych yn ysbrydoli a chynorthwyo pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol? A oes gennych sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid rhagorol?

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,396 - £23,051 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04/05/2021

Arweinydd Ystafell / Cymhorthydd Dosbarth

Mae Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, Cyffordd Llandudno yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, egniol a chreadigol sydd yn gallu cyfathrebu trwy’r Gymraeg, i ymuno a’u tim cyfeillgar y feithrinfa.

Cyflogwr: Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg

Sir: Conwy

Cyflog: Arweinydd : £9.60 yr awr / Cymhorthydd : £6.65 - £9.30 yr awr ( yn ddibynnol ar oedran a chymhwyster)

Dyddiad Cau: 27/04/2021

Cydlynydd Cyflogadwyedd (Prentisiaethau)

Mae Cynllun Prentisiaethau’r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a phrofiadol i ymuno ar Adran Prentisiaethau fel Cydlynydd Cyflogadwyedd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 4 £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 17/05/2021

Cydlynydd Data, Cydymffurfiaeth a Marchnata

Mae cyfle cyffrous wedi codi i berson eiddgar, trefnus a brwdfrydig i ymuno ag Adran Prentisiaethau'r Urdd fel Cydlynydd Data a Marchnata.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Gradd 5 . Cyflog: £27,675 (pwynt 1) - £30,832 (pwynt 4)

Dyddiad Cau: 17/05/2021

Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Nod y swydd fydd datblygu systemau a chyfleoedd i wirfoddolwyr yr Adran Chwaraeon, Ieuenctid a Chymuned. Cydlynu Rhaglen Hyfforddiant Cenedlaethol I recriwtio, datblygu a lleoli gwirfoddolwyr.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 4 £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 17/05/2021

Cydlynydd Hwb Sgiliau Hanfodol

Mae cyfle cyffrous wedi codi i berson eiddgar, trefnus a brwdfrydig i ymuno ag Adran Prentisiaethau'r Urdd fel Cydlynydd Hwb Sgiliau Hanfodol

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 4 £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 17/05/2021

Cydlynydd Tîm (Ariannu’r Celfyddydau)

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus dealltwriaeth gynhwysfawr o weithdrefnau monitro a gwerthuso ariannol ac ymwybyddiaeth weithiol dda o ddadansoddi ac adrodd ar ddata. Byddent yn gallu gweithio...

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,419

Dyddiad Cau: 07/05/2021

Cyfieithydd

Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn chwilio am Gyfieithydd.

Cyflogwr: Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,907 - £30,615 y flwyddyn, pro rata

Dyddiad Cau: 02/05/2021

Cyfieithydd Cymraeg

Byddwch yn gyfforddus yn cyfieithu dogfennau, cynnwys y we a deunyddiau eraill o'r Saesneg i'r Gymraeg, yn ogystal â darparu rhai cyfieithiadau o'r Gymraeg i'r Saesneg yn ôl yr angen.

Cyflogwr: Y Comisiwn Etholiadol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,397

Dyddiad Cau: 28/04/2021

Cynorthwy-ydd Gweinyddol (x 5 Swydd)

Ydych chi'n chwilio am swydd lle rydych yn gweithio mewn tîm sy'n ysbrydoli ac yn cefnogi pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol? Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg sy'n rhoi'r cwsmer yn gyntaf i...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,240 - £19,866 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04/05/2021