Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 28 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Athro/Athrawes Gwyddoniaeth

Dymunwn benodi erbyn 1 Medi 2020, athro/athrawes brwdfrydig a chymwys i addysgu yn y Gyfadran Wyddoniaeth.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Sir: Ceredigion

Cyflog: £24,906 - £40,490

Dyddiad Cau: 25/02/2020

Cydymaith Ymchwil (TAR Cymru – Ysgol Addysg, Plentyndod, Ieuenctid a Chwaraeon)

Rydym yn recriwtio Cydymaith Ymchwil ar hyn o bryd i gefnogi'r Rhaglen TAR yng Nghymru yn ogystal â gwaith yr Ysgol Addysg, Ieuenctid, Plentyndod a Chwaraeon.

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,797 i £40,322

Dyddiad Cau: 28/02/2020

Cynhyrchydd Cynnwys Digidol (Dwyieithog)

Cynhyrchu a rheoli cynnwys ar draws pob math o fformatau a phlatfformau digidol a sicrhau bod gwefannau a thudalennau cyfryngau cymdeithasol dwyieithog y Ganolfan yn cael eu cynnal yn dda.

Cyflogwr: Canolfan Cydweithredol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £31,727 - £37,720 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/03/2020

Dirprwy Brif Weithredwr – Profiadau Pobl a Diwylliant

Gan arwain tîm amlswyddogaethol o staff AD a chymorth i fyfyrwyr, bydd deiliad y swydd newydd yn datblygu ac yn ymgorffori gwasanaethau cymorth arloesol ac effeithiol sy’n galluogi ein staff ac ein m

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £122,457

Dyddiad Cau: 03/03/2020

Gweithiwr/wraig Cefnogol Iechyd a Llesiant (Gwasanaeth Dydd) 140 neu 84 awr y mis

Swydd cefnogol i roi gwasanaeth i oedolion ac anableddau dysgu sy'n galluogi'r unigolyn i fyw eu bywyd i'w llawn botensial.

Cyflogwr: Antur Waunfawr

Sir: Gwynedd

Cyflog: £17,004 y flwyddyn pro rata o Ebrill 2020 ymlaen

Dyddiad Cau: 27/02/2020

Pennaeth

Erbyn Medi 2020, mae Corff Llywodraethol Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig am benodi Pennaeth brwd sydd â’r gallu i arwain, ysbrydoli ac ysgogi y gymuned ysgol gyfan.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Sir: Ceredigion

Cyflog: L23 – L29 (£70,556 – £81,723)

Dyddiad Cau: 08/03/2020

Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol

Rydym yn chwilio am Bennaeth Llywodraethu Corfforaethol i ymuno â ni'n llawn amser ac yn barhaol yn ein swyddfeydd yng Nghasnewydd.

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £49,625 - £59,350

Dyddiad Cau: 02/03/2020

Rheolwr Croesi'r Bont

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfeydd MM 33-42, £34,788 - £43,662 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/03/2020

Rheolwr Prosiect Cynnwys a Brand

Rydym ar fin cychwyn ar brosiect mawr i adnewyddu ac adfywio ein gwefan a datblygu cynnwys newydd a gafaelgar. O'r herwydd, rydym yn chwilio am Reolwr Prosiect Cynnwys a Brand i ymuno â ni ar...

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £31,371 - £32,878 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/02/2020

Rheolwr Prosiectau Rhanbarthol

Rheoli Prosiectau Rhanbarthol Menter Môn a fydd yn cynnwys FLAG, Mon Larder a Tech Tyfu.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £35,224 - £37,637

Dyddiad Cau: 09/03/2020