Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 15 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Athro’r Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £65,074 - £100,976 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/03/2020

Canolfan Ymwelwyr, Cymorth Technegol

Mae 'r swydd hon yn helpu i gynnal treftadaeth naturiol Cymru fel y gall pawb ei mwynhau a chael budd ohoni. Byddwch yn gwneud hyn drwy helpu i reoli gwarchodfa natur Genedlaethol Dyfi fel rhan....

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: Gradd 3 - £22,885 yn codi i £25,516 dros dair blynedd

Dyddiad Cau: 29/03/2020

Cyfieithydd

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dod â'ch profiad fel cyfieithydd i sefydliad sy'n chwarae rhan hanfodol yn y broses ddemocrataidd?

Cyflogwr: Y Comisiwn Etholiadol

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,840

Dyddiad Cau: 08/04/2020

Cyfrifydd Cymwysedig

Mae’n amser hynod gyffroes i ymuno a ni. Mae gennym angerdd tuag at ein pobl a gyda mynediad at y dechnoleg ddiweddaraf rydym yn anelu i gynnig gwasanaeth o’r safon uchaf ac adeiladu ymddiriedaeth...

Cyflogwr: Dunn & Ellis Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,000 - £35,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 31/03/2020

Cynorthwy-ydd Maes Parcio - Contract

Ydych chi'n unigolyn hunanysgogol sy'n mwynhau gweithio yn yr awyr agored? Am dreulio misoedd y gwanwyn a'r haf yn gweithio yn un o leoliadau mwyaf syfrdanol y DU? Os felly, byddem wrth ein bodd...

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £9.36 - £9.55 yr awr

Dyddiad Cau: 08/04/2020

Dadansoddydd Data

Mae S4C yn edrych am Ddadansoddydd Data profiadol o fewn tîm Data a Dadansoddi S4C. Mae hwn yn gyfle unigryw i weithio gyda basiau data sylweddol a defnyddio gwyddor data i ddeall arferion gwylio...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Cystadleuol yn unol â phrofiad a chymwysterau

Dyddiad Cau: 30/03/2020

Darlithydd (Addysgu ac Ysgolheictod) Seicoleg Chwaraeon

Bydd y dyletswyddau'n cynnwys arwain ac addysgu ar gyrsiau a modiwlau. Bydd rhai ohonynt yn canolbwyntio ar seicoleg chwaraeon, a bydd rhai ohonynt yn cael eu cyflwyno yn Gymraeg.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £33,797 - £40,322 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 14/04/2020

Prif Swyddog  Menter Iaith Casnewydd

Dyma gyfle gwych i unigolyn uchelgeisiol ymuno â ni yma yng Nghasnewydd wrth i'r Gymraeg ffynnu o fewn ein cymunedau a chyfle gwirioneddol i wneud gwahaniaeth arwyddocaol i gyrraedd miliwn o siaradwyr

Cyflogwr: Menter Iaith Casnewydd

Sir: Casnewydd

Cyflog: £28,000 - £30,000

Dyddiad Cau: 30/03/2020

Rheolwr Prosiect a Datblygu Cronfeydd Data

Byddwch yn gyfrifol am reoli a datblygu ein system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM), yn cynnwys ein porth gwe. Byddwch yn arwain ar brosiectau i gwmpasu a chyflwyno newidiadau i’r system, gan...

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £39,333 - £44,183

Dyddiad Cau: 30/03/2020

Rheolwr Swyddfa

Clwb Ifor Bach yw un o brif leoliadau cerddoriaeth llawr gwlad Cymru, ac mae wedi bod yn gartref i gerddoriaeth newydd ers dros 35 mlynedd. O ganlyniad i gynnydd yng ngweithgarwch y cwmni yn ystod y b

Cyflogwr: Clwb Ifor Bach

Sir: Caerdydd

Cyflog: £22,000 - £25,000 yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 31/03/2020