Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 28 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Aelod Tîm Hansh

Mae Antena yn chwilio am aelodau newydd i ymuno â thîm cynhyrchu Hansh. Bydd cyfrifoldebau yn cynnwys datblygu syniadau creadigol newydd, ymchwilio i gynnwys cyfredol a chynllunio cynnwys...

Cyflogwr: Antena

Sir: Gwynedd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 16/12/2019

Comisiynydd Cynorthwyol - Cynnwys Ar-lein

Gan gydweithio'n agos â thîm Comisiynu S4C, bydd y Comisiynydd Cynorthwyol – Cynnwys Ar-lein yn cyfrannu at broses gomisiynu cynnwys ar-lein a phrosiectau digidol. Yn ogystal, byddwch yn darparu...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,000 - £35,000 (gan ystyried eich profiad)

Dyddiad Cau: 06/01/2020

Cydlynydd Cynllun – Bro Teifi

Cyflawni dyletswyddau gweithiwr cymorth yn rhan o dîm Tai â Chymorth, gan ddarparu gwasanaethau i bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi deiliadaeth gymysg ledled ardal Tai Ceredigion. Darparu cymorth...

Cyflogwr: Tai Ceredigion

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Pwyntiau: 16 – 20 (£20,260.64 – £22,363.95)

Dyddiad Cau: 10/01/2020

Cyfieithydd Cymraeg

Cyfle gwych i ymuno â'r tîm cyfieithu ym Mhrifysgol Caerdydd yng nghanol y brifddinas. Mae'r rôl yn berffaith i unrhyw un sy'n meddu ar sgiliau Cymraeg rhagorol ac sydd am ddatblygu'n broffesiynol.

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £22,417 - £26,715

Dyddiad Cau: 10/01/2020

Cynhyrchydd/ Cyfarwyddwr Promos

Mae S4C yn edrych am berson brwdfrydig i ymuno'r â'r Tîm Delwedd a Brand i gynhyrchu / cyfarwyddo ffilmiau byr creadigol sy'n hyrwyddo cynnwys y sianel ac yn gyrru gwylio.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 08/01/2020

Rheolwr Materion Cyhoeddus ac Ysgrifennydd Preifat i'r Prif Weithredwr

A oes gennych wybodaeth graff am yr hyn sy'n digwydd ar draws y dirwedd wleidyddol yng Nghymru? A ydych yn meddwl yn strategol ac yn meddu ar y cymhelliant, yr egni a'r carisma sydd eu hangen er...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £49,841, gan godi i £54,409 dros bedair blynedd

Dyddiad Cau: 06/01/2020

Swyddog 2, Tîm yr Amgylchedd (3 Swydd)

Mae diben ein sefydliad, sef rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, yn ganolog i bopeth a wnawn. Mae gan bawb yn Cyfoeth Naturiol Cymru rôl i'w chwarae wrth reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,120 yn codi I £33,383 drost pedwar blwyddyn

Dyddiad Cau: 15/12/2019

Swyddog Ansawdd, Cwricwlwm ac Adnoddau

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am diwtor i fod yn gyfrifol am Ansawdd, Cwricwlwm ac Adnoddau Dysgu Cymraeg Caerdydd a chyflawni baich gwaith dysgu penodedig.

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd, Ysgol y Gymraeg

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,797 - £40,322 y flwyddyn, pro-rata (Gradd 6)

Dyddiad Cau: 04/01/2020

Swyddog Cydlynnu Cynllun Gwarant Fferm

Mae gennym swydd wag yn ein swyddfa yn Aberystwyth ar gyfer Swyddog Cydlynnu Cynllun Gwarant Fferm i weinyddu Cynlluniau FAWL ac Organig Cymru a Chynllun Llaeth y Tractor Coch.

Cyflogwr: QWFC

Sir: Ceredigion

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 13/12/2019

Swyddog Cyfathrebu

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu i weithio yn ein prif swyddfa yn Aberystwyth. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ceredigion

Cyflog: MM15 -20: £20,215 - £23,573

Dyddiad Cau: 13/01/2020