Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 35 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Cydlynydd Prosiect Cenedlaethol - Cynllun Mentora Myfyrwyr y Gymraeg

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Gydlynydd Prosiect i ymuno â’r tîm gwasanaethau proffesiynol er mwyn cydlynu'r Cynllun Mentora Myfyrwyr yn y Gymraeg.

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,199 - £39,609 y flwyddyn (Gradd 6)

Dyddiad Cau: 27/09/2019

Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn. CYFARWYDDWR CYNULLEIDFAOEDD

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: £50,000

Dyddiad Cau: 30/09/2019

Cyfieithydd

Mae dwy swydd cyfieithu wedi codi ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £24k - £30k (Band 5)

Dyddiad Cau: 07/10/2019

Cyfreithiwr

Rydym yn chwilio am Gyfreithiwr i ymuno â’r tîm Cyfreithiol yn S4C. Yn ddelfrydol fe fydd gennych rywfaint o brofiad ôl-gymhwysol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu cymorth a chyngor....

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 07/10/2019

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 25/09/2019

Cynorthwyydd Cefnogi Myfyrwyr

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Gynorthwyydd Cefnogi Myfyrwyr i ymuno â’r tîm gwasanaethau proffesiynol a rhoi cymorth clerigol, gan ganolbwyntio ar faterion academaidd.

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,202 - £21,414 y flwyddyn (Gradd 3)

Dyddiad Cau: 23/09/2019

Cysylltwr Cymunedol

Bod yn brif gyswllt rhwng y Tîm Ardal Integredig â’r cymunedau lleol yn ardal Eifionydd er mwyn adnabod, codi ymwybyddiaeth ac yn gyswllt ar gyfer gweithgareddau ac adnoddau cefnogol sydd ar gael...

Cyflogwr: Grŵp Cynefin/Canllaw

Sir: Gwynedd

Cyflog: £23,000 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 03/10/2019

Darlithydd - Addysgu ac Ysgolheictod

Mae hon yn swydd Addysgu ac Ysgolheictod, lle bydd deilydd y swydd yn addysgu’n academaidd, gan gynnwys datblygu cyflwyno a gwerthuso’r ddarpariaeth Gymraeg yng ngraddau israddedig ag...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,199 - £39,609 y flwyddyn (Gradd 6)

Dyddiad Cau: 31/10/2019

Darlithydd - Uwch-gynhyrchu Cyfryngau (Cyfrwng Cymraeg)

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £36,261- £39,609 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/10/2019

Gweithiwr Cefnogaeth Symudol (x2)

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* sy’n dioddef o drais yn y cartref yn y gymuned sydd ag anghenion isel, canolig ac uchel fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £20,634 - £22,546

Dyddiad Cau: 27/09/2019