Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 26 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Asesydd Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) - Dwyieithog

Ydych chi'n arweinydd / rheolwr profiadol sy'n angerddol am ddatblygiad eraill? Oes gennych chi ddiddordeb mewn cynnig cymwysterau rheoli i unigolion gan reoli eich dyddiadur eich hun?

Cyflogwr: Portal

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,000 i £32,000 y flwyddyn yn seiliedig ar brofiad a chymwysterau a chynigir £500 ychwanegol ar gyfer siaradwyr y Gymraeg.

Dyddiad Cau: 03/02/2021

Ceidwad Parc Bute

Mae gweithio fel Ceidwad Parc Bute ymroddedig yn gyfle gwych i unigolyn talentog sy'n angerddol am natur a'r awyr agored. Byddwch yn bresenoldeb gweladwy yn y parc ac yn darparu gwasanaeth rheng...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,698 - £21,748

Dyddiad Cau: 08/02/2021

Clerc TAW a chadw llyfrau

Cyfle i ymuno a thîm brwdfrydig ac egnïol Dunn & Ellis Cyf. Rydym yn chwilio am unigolyn gweithgar, trefnus a dibynadwy, fydd yn gallu gweithio’n dda mewn amgylchedd swyddfa brysur.

Cyflogwr: Dunn & Ellis Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: Cyflog cystadleuol

Dyddiad Cau: 16/02/2021

Cydlynydd Presgripsiynau Rheolaidd (Cymraeg hanfodol)

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am reoli galwadau i’r Gwasanaethau Archebu Presgripsiynau Rheolaidd. Bydd hyn yn cynnwys y cyfrifoldeb am benderfynu ar ofynion cleifion unigol o ran presgripsiynau...

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Sir: Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyflog: £19,737 - £21,142 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/01/2021

Cyfarwyddwr Darpariaeth Addysg Gymraeg ac iechyd Gwledig ac Anghysbell mewn Addysg Feddygol

Mae’r swydd hon yn gyfle cyffrous i ymuno ag Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, un o Ysgolion Meddygaeth blaenllaw’r DU.

Cyflogwr: Ysgol Feddygaeth, Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £34,804 – £40,322 y flwyddyn a buddion Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS)

Dyddiad Cau: 31/01/2021

Cyfieithydd

Mae’n gyfnod cyffrous iawn i Wasanaeth Cyfieithu Cyngor Conwy wrth i ni ddatblygu unwaith yn rhagor. O’r herwydd, rydym yn dymuno penodi tri chyfieithydd yn ychwanegol at y tîm o 24 cyfieithydd.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Sir: Conwy

Cyflog: £25,991 - £29,577

Dyddiad Cau: 08/02/2021

Cynghorydd Adnoddau Dynol Dwyieithog

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Gynghorydd Adnoddau Dynol sy'n rhugl yn y Gymraeg i weithio ochr yn ochr â'r Rheolwr Adnoddau Dynol i sicrhau bod gwasanaeth Adnoddau Dynol effeithiol yn cael...

Cyflogwr: Welsh National Opera

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,606 - £29,270 y flwyddyn (yn dibynnu ar brofiad)

Dyddiad Cau: 01/02/2021

Cynghorydd Llys Teulu (Cymraeg yn hanfodol)

Mae rôl Cynghorydd Llys Teulu yn gyfle cyffrous i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau plant ledled Cymru sy'n ymwneud ag Achosion Llys Teulu.

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £39,310 - £47,000

Dyddiad Cau: 01/02/2021

Cynorthwyydd Marchnata

Rydym yn dymuno penodi Cynorthwyydd Marchnata Dwyieithiog [Cymraeg a'r Saesneg] sy'n uchelgeisiol, yn gadarnhaol ac yn barod i ddysgu, i gynorthwyo a chefnogi'r tîm marchnata trwy weinyddu...

Cyflogwr: Welsh National Opera

Sir: Caerdydd

Cyflog: £16,537- £18,373 y flwyddyn (yn dibynnu ar brofiad)

Dyddiad Cau: 28/02/2021

Darlithydd neu Uwch Ddarlithydd: Addysg Gychwynnol Athrawon (Mathemateg Gynradd) (Cyfrwng Cymraeg)

Byddwch yn gweithio o bell tra bydd yn ofynnol gweithio gartref yn sgil sefyllfa gyfredol COVID-19, ond eich prif leoliad fydd Caerfyrddin. Wrth i ni geisio meithrin ac ehangu ein cryfder o ran...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £35,845 - £41,526 y flwyddyn | £42,792 - £51,034 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 08/02/2021