Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 19 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cydlynydd Ansawdd Cofrestru - Tîm Ymholiadau (tymor penodol 2 flynedd)

Rydym yn chwilio am rywun i helpu i gydlynu gwaith is-dîm bach o staff sy'n rhoi cymorth ar gyfer y broses gofrestru gyfan drwy ddelio â phob ymholiad cyffredinol dros y ffôn ac e-bost.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,769 - £27,414

Dyddiad Cau: 06/12/2020

Darlithydd

Bydd y rôl addysgu yn cychwyn ym mis Medi 2021 yn amodol ar recriwtio niferoedd hyfyw a bydd yn cynnwys cynllunio, paratoi, cyflwyno ac asesu unedau cyfrwng Cymru yn unol â gofynion y...

Cyflogwr: Coleg y Cymoedd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 11/12/2020

Dirprwy Olygydd Newyddion Digidol S4C

Mae S4C yn lansio gwasanaeth newyddion digidol fydd yn dod a’r newyddion diweddaraf i gynulleidfa Gymraeg o amrywiol ffynonellau.

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 01/12/2020

Pennaeth yr Uned Cyfieithu Deddfwriaeth

Dyma swydd arbenigol yn y Gwasanaeth Cyfieithu sy’n arwain ac yn cynghori ar bob agwedd ar faterion cyfieithu deddfwriaeth yn Llywodraeth Cymru.

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £50,870 - £60,830

Dyddiad Cau: 16/12/2020

Cydlynydd Dysgu Ymarfer

Cydymffurfio â Pholisi Diogelu Corfforaethol yr awdurdod lleol a'r dyletswyddau a'r cyfrifoldebau diogelu y mae'r polisi hwnnw'n eu gosod ar yr holl weithwyr, gan alinio â gwerthoedd craidd yr...

Cyflogwr: Cyngor Sir Ynys Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: Gradd 8 - £39,880 - £42,821

Dyddiad Cau: 11/12/2020

Prif Swyddog Datblygu

Mae Cyfarwyddwyr Menter Iaith Abertawe yn awyddus i benodi arweinydd brwdfrydig a blaengar i hybu a hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg yn y sir.

Cyflogwr: Menter Iaith Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £28,000 - £30,000 (yn ddibynnol ar brofiad)

Dyddiad Cau: 15/12/2020

Rheolwr Cymorth Busnes i’r Aelodau

Mae'r tîm Cymorth Busnes i Aelodau yn rhoi cyngor ac arweiniad i'r Aelodau a'u staff cymorth ar bob agwedd ar y cymorth ariannol sydd ar gael i'r Aelodau i'w helpu yn eu rôl fel cynrychiolwyr etholedi

Cyflogwr: Senedd Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,623 - £29,550

Dyddiad Cau: 08/12/2020

Rheolwr Ehangu Cyfranogiad

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd ag iddi drefniadau gweithio amser llawn, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £34,804 - £40,322 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/12/2020

Swyddog Bioamrywiaeth

Fel Swyddog Bioamrywiaeth, byddwch yn chwarae rhan allweddol mewn ymdrechion cadwraeth a gwella harddwch naturiol Eryri, ei bywyd gwyllt a'i threftadaeth ddiwylliannol.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £25,481 - £27,741

Dyddiad Cau: 15/12/2020

Swyddog Cyllid

Mae Fforwm Cymunedol Penparcau yn ceisio penodi unigolyn brwdfrydig a phrofiadol ar gyfer swydd Swyddog Cyllid. Bydd Deiliad y swydd wedi'i leoli yn yr Hwb.

Cyflogwr: Fforwm Cymunedol Penparcau Cyf

Sir: Ceredigion

Cyflog: £11.50 yr awr

Dyddiad Cau: 11/12/2020