Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 18 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Rheolwr EIDCymru

Gan adrodd i Brif Weithredwr HCC, y rôl lefel uwch hon fydd yn gyfrifol am weithrediadau o ddydd i ddydd a rhedeg EIDCymru.

Cyflogwr: EIDCymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog atyniadol (ynghyd a buddion)

Dyddiad Cau: 05/10/2020

Cydlynydd Ymchwilio i Gasgliadau

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £19,612 - £22,417 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 21/09/2020

Cyfieithydd

Fel Cyfieithydd byddwch yn gweithio fel rhan o dîm yn cyfieithu amrywiaeth o ddogfennau gan gynnwys deunyddiau corfforaethol, adnoddau addysgu ac yn prawfddarllen yn ôl yr angen. Byddwch hefyd...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,347 - £28,732

Dyddiad Cau: 07/10/2020

Cynllunydd/Uwch Gynllunydd

Mae Cadnant Planning yn chwilio am gynllunydd cymwysiedig hynod frwdfrydig, i weithio ar amrywiaeth o brosiectau mewn nifer o sectorau gynnwys datblygiadau preswyl, masnachol, hamdden a thwristiaeth,

Cyflogwr: Cadnant Planning Ltd

Sir: Conwy

Cyflog: Cyflog cychwynnol cystadleuol

Dyddiad Cau: 12/10/2020

Cynorthwydd / Nyrs Feithrin

Rydym yn feithrinfa Gymraeg, yn Eglwys Newydd, sy'n edrych i ychwanegu at ein tim pobol frwdfrydig ac angerddol i helpu ddarparu gofal a dysgu o safon uchel i'r plant.

Cyflogwr: Meithrinfa Si-Lwli

Sir: Caerdydd

Cyflog: Yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau

Dyddiad Cau: 30/09/2020

Cynorthwyydd Arlwyo

Mae 'r swydd hon yn helpu i gynnal treftadaeth naturiol Cymru fel y gall pawb ei mwynhau a chael budd ohoni. Byddwch yn gwneud hyn drwy helpu i ddarparu'r cynnig arlwyo yng Nghanolfan Ymwelwyr...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £19,374 yn codi i £22,007

Dyddiad Cau: 04/10/2020

Cynorthwyydd Cynllunio

Mae Cadnant Planning yn chwilio am gynorthwyydd cynllunio hynod frwdfrydig i weithio ar amrywiaeth o brosiectau mewn nifer o sectorau gan gynnwys datblygiadau preswyl, masnachol, hamdden a thwristiaet

Cyflogwr: Cadnant Planning Ltd

Sir: Conwy

Cyflog: Cyflog cychwynnol cystadleuol

Dyddiad Cau: 12/10/2020

Darlithydd y Gymraeg

Fel Darlithydd, byddwch yn addysgu ac yn ysbrydoli ein dysgwyr wrth gyflwyno amrywiaeth o gyrsiau gan gynnwys Cymraeg TGAU a Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau a Sgiliau Cymraeg Gwaith....

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: £24,807 - £40,485

Dyddiad Cau: 02/10/2020

Golygydd Cynnwys y We

Rydym yn chwilio am Olygydd Cynnwys y We i gynnal trosolwg golygyddol o gynnwys a safon ei wefannau gan ddarparu ffordd gadarnhaol a chyson o fynd ati o ran cyfathrebu mewnol ac allanol ar ein...

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,666 - £33,063 yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 22/09/2020

Newyddiadurwr Digidol S4C (2 swydd)

Mae S4C yn lansio gwasanaeth newyddion digidol fydd yn dod a’r newyddion diweddaraf i gynulleidfa Gymraeg o amrywiol ffynonellau. Y nod yw cyrraedd a gwasanaethu cynulleidfa iau na’r hyn sy’n...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 21/09/2020