Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 20 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cydlynydd Gweinyddol (Sector Cig Coch) (dros dro)

Cyfle gwych i ymuno â thîm Cyswllt Ffermio i ddarparu cefnogaeth weinyddol i'r rhaglen, gan ganolbwyntio ar y sector cig coch.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Ceredigion

Cyflog: £19,376 - £22,768

Dyddiad Cau: 20/11/2019

Cydlynydd Hwb Sgiliau Hanfodol

Mae cyfle cyffrous wedi codi i berson eiddgar, trefnus a brwdfrydig i ymuno ag Adran Prentisiaethau'r Urdd fel Cydlynydd Hwb Sgiliau Hanfodol

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Graddfa 6: £22,618 (pwynt 1) - £26,220 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 22/11/2019

Cyfarwyddwr Castell Aberteifi

Ydych chi’n chwilio am gyfle newydd, cyffrous mewn rhan arbennig o Gymru? Os felly mae’n bosib mae hon yw’r swydd i chi! Yr ydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, egnïol a mentergar i arwain...

Cyflogwr: Castell Aberteifi

Sir: Ceredigion

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 25/11/2019

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cynnal a Chadw

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Bydd gennych gyfrifoldeb dros sicrhau fod ein cwsmeriaid yn gallu byw mewn cartrefi o'r safon gorau posibl.

Cyflogwr: Adra

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Hyd at £62,280 + 7.5% lwfans car

Dyddiad Cau: 28/11/2019

Cyfarwyddwr Cyswllt Llan

Disgwylir i’r Cyfarwyddwr Cyswllt arwain trwy esiampl, gan gynnig arweiniad egnïol, gweladwy, ysbrydoledig a chydweithredol trwy gydol y prosiect.

Cyflogwr: Esgobaeth Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 18/11/2019

Cymorth Llywodraethu (2 Swydd)

Mae gennym gyfle cyffrous i chi ymuno â'n tîm Llywodraethu Corfforaethol. Rydym yn chwilio am unigolyn cymhellgar ac amlbwrpas i ddarparu cymorth Llywodraethu i'n Tîm Rheoli Gweithredol.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,165 - £26,745

Dyddiad Cau: 24/11/2019

Cynorthwy-ydd Cyfathrebu

Byddwch chi’n cefnogi y tim sy’n gyfrifol am gyfathrebu’n fewnol ac yn allanol i rannu y gwaith rydyn ni’n ei wneud ar ran plant a phobl ifanc gyda’r cyhoedd.

Cyflogwr: Comisiynydd Plant Cymru

Sir: Abertawe

Cyflog: £20,000 y flwyddyn i ddechrau

Dyddiad Cau: 25/11/2019

Pennaeth Ariannu a Chyfathrebu, Cymru

Hoffech chi rôl arweiniol mewn codi arian a chyfathrebu i helpu achub natur yng Nghymru? Rydym yn chwilio am unigolyn dylanwadol â phrofiad o faterion cyhoeddus a/neu godi arian i ymuno â Thîm...

Cyflogwr: RSPB Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £48,848 - £52,919

Dyddiad Cau: 18/11/2019

Pennaeth Cynorthwyol Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor (Dwy Swydd ar gael)

Dyma gyfle prin i ymuno ag Uwch Dîm Rheoli Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor fel Pennaeth Cynorthwyol sydd â chyfrifoldebau ar draws y ddau goleg. Rydym yn chwilio am ddau unigolyn brwdfrydig ac...

Cyflogwr: Grŵp Llandrillo Menai

Sir: Gwynedd

Cyflog: £61, 768 - £64, 363 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/11/2019

Rheolwr Cynllun Tai Gofal Ychwanegol

Darparu cefnogaeth briodol i drigolion i’w galluogi i gynnal eu tenantiaeth yn llwyddiannus ac i fyw mor annibynnol â phosib. Llunio a diweddaru asesiad o anghenion yr unigolyn, datblygu...

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £24,357

Dyddiad Cau: 14/11/2019