Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Arbenigwr Dynamics 365

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â phrofiad profedig o ddatblygu ac addasu System Rheoli Perthynas Cwsmer Microsoft Dynamics 365.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,555 - £38,813

Dyddiad Cau: 04/07/2021

Arweinydd Partneriaeth

Fel Arweinydd Partneriaeth, byddwch yn gweithio gyda phartneriaid a chymunedau lleol i greu’r addysg a’r dystiolaeth sydd yn ofynnol i gyflawni’r strategaeth newid genedlaethol.

Cyflogwr: Achub y Plant

Sir: Caerdydd

Cyflog: £32,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/06/2021

Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid

Fel Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid yn ein tîm bychan, byddwch chi'n chwarae rhan allweddol yn llwyddiant busnes lleol sy'n ehangu, gan sicrhau bod y swyddfa'n rhedeg yn esmwyth a bod ein...

Cyflogwr: CH Davies & RM Davies

Sir: Ceredigion

Cyflog: Yn ddibynnol a phrofiad

Dyddiad Cau: 05/07/2021

Cydgysylltydd Prosiect Defnydd Gwrthficrobaidd WLBP ( x 3 Swydd)

Mae gan WLBP swyddi gwag ar gyfer tri Chydgysylltydd Prosiect ledled Cymru i helpu ffermwyr a milfeddygon i gydweithio er mwyn casglu data ar y defnydd o wrthfiotigau ar ffermydd da byw yng Nghymru.

Cyflogwr: WLBP

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 09/07/2021

Cydlynydd Darparu Gwasanaeth

Rôl newydd yr ydym yn gyffrous i'w diffinio mewn partneriaeth â'r person iawn yw rôl cydlynydd darparu gwasanaeth. Gan weithredu fel y “glud” rhwng timau technegol ac annhechnegol, byddwch yn...

Cyflogwr: BCC IT

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Cyflog i'w drafod, yn amodol ar sgiliau a phrofiad

Dyddiad Cau: 16/07/2021

Cydlynydd Desg Gwasanaeth

Bydd eich rôl yn helpu i symleiddio'r gwasanaeth mae ein technegwyr yn ei ddarparu i gwsmeriaid, gan weithio'n agos gyda'n rheolwr Desg Gwasanaeth i flaenoriaethu tocynnau yn ôl yr angen a sicrhau...

Cyflogwr: BCC IT

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Cyflog i'w gytuno ar sail sgiliau a phrofiad, fel canllaw £18,000 a £23,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 16/07/2021

Cydlynydd Llety Arall

Mae Llety Arall yn dymuno cyflogi Cydlynydd brwdfrydig sy’n gallu gweithio yn annibynnol i redeg ac ehangu’r busnes.

Cyflogwr: Llety Arall

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/07/2021

Cyfarwyddwr Anweithredol Menter a Busnes

Mae Menter a Busnes yn dymuno penodi dau gyfarwyddwr anweithredol newydd i’r bwrdd.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfarwyddwyr Anweithredol gwirfoddol yw aelodau Bwrdd Menter a Busnes

Dyddiad Cau: 09/07/2021

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Cyfle unigryw i unigolyn deinamig a chreadigol ymuno â chwmni llwyddiannus a blaengar i fod yn gyfrifol am arwain a datblygu timoedd TG, AD ac Iechyd, Diogelwch a Lles

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £47,741 - £55,424 + tâl cyrhaeddiad

Dyddiad Cau: 30/06/2021

Cyfleoedd i Uwch Dechnegwyr yn yr Adran Seilwaith/Isadeiledd

Ar lefel gyffredinol, rydym yn chwilio am dechnegwyr isadeiledd profiadol i ymgymryd â rolau cymorth, cynnal a chadw a/neu osodiadau uwch. Gall y swyddi gynnwys dyletswyddau...

Cyflogwr: BCC IT

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Yn dibynnu ar brofiad a sgiliau, (yn debygol o fod rhwng £25,000 a £35,000 y flwyddyn)

Dyddiad Cau: 16/07/2021