Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 46 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Arweinydd Y Biwro

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am redeg Biwro EIDCymru o ddydd i ddydd, a rheoli staff y Biwro sy'n darparu cymorth llinell gymorth lefel gyntaf i ffermwyr, lladd-dai a chanolfannau da byw.

Cyflogwr: EIDCymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £32,796.00 - £35,604.00

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Cydlynydd Asedau Lleol - Plant A Theuluoedd (Ardal De Môn)

Rydym yn chwilio am unigolion sydd â diddordeb yn eu cymuned leol ac ymrwymiad i weithio ochr yn ochr â phobl mewn ffordd ymarferol iawn, gan chwilio bob amser am atebion lleol drwy’r rhwydweithiau...

Cyflogwr: Medrwn Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: Graddfa NJC SCP Pwynt 19 £24799

Dyddiad Cau: 19/07/2019

Cydlynydd Asedau Lleol - Plant A Theuluoedd (Ardal Gogledd Môn)

Rydym yn chwilio am unigolion sydd â diddordeb yn eu cymuned leol ac ymrwymiad i weithio ochr yn ochr â phobl mewn ffordd ymarferol iawn, gan chwilio bob amser am atebion lleol drwy’r rhwydweithiau...

Cyflogwr: Medrwn Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: Graddfa NJC SCP Pwynt 19 £24799

Dyddiad Cau: 19/07/2019

Cydlynydd Gwaith Technegol/Cylchol

Drwy’r Uwch-syrfëwr Asedau, arwain y swyddogaethau cynnal a chadw cylchol sy’n cynnwys ymdrin â’r canlynol: rhoi gwasanaeth i offer sy’n llosgi nwy, olew a thanwydd solet ac i bympiau gwres o’r...

Cyflogwr: Tai Ceredigion Cyf

Sir: Ceredigion

Cyflog: £27,248.31 - £30,077.03

Dyddiad Cau: 29/07/2019

Cyfarwyddwr Artistig

Mae National Theatre Wales (NTW) yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Artistig yn dilyn penodiad Kully Thiarai yn Gyfarwyddwr Creadigol Leeds 2023.

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: Yn ol profiad.

Dyddiad Cau: 08/09/2019

Cyfarwyddwr Gweithrediadau a Gwasanaeth Cwsmer

Wrth i nifer ymwelwyr Galeri gynyddu’n sylweddol yn ystod y flwyddyn diwethaf, mae’r Cwmni'n chwilio am berson brwdfrydig, trefnus ag egniol er mwyn sicrhau gwelliant sylweddol a pharhaus i’r profiad

Cyflogwr: Galeri Caernarfon Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: oddeutu £30,000

Dyddiad Cau: 16/08/2019

Cyfieithydd

Rydym am recriwtio cyfieithydd i ymuno â’n tîm cyfieithu Cymraeg presennol, sy’n unigryw o fewn CThEM, ac sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm...

Cyflogwr: CThEM

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,320 - £27,080

Dyddiad Cau: 01/08/2019

Cynorthwyydd Adnoddau Dynol Cyfnod Mamolaeth

Mae S4C yn chwilio am Gynorthwyydd Adnoddau Dynol ar gytundeb penodol ar gyfer cyfnod mamolaeth. Byddwch yn rhan o dîm bach yn Adnoddau Dynol, yn cyflawni rôl gynghori/cefnogi a fydd yn golygu...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £22,500 - £26,500

Dyddiad Cau: 19/07/2019

Darlithydd Cymraeg

Rydym yn chwilio am Ddarlithydd Dysgu Cymraeg a delir fesul awr. Mae’r swydd hon wedi’i chynllunio i ddarparu cyrsiau Cymraeg i’r gymuned ehangach ac i’r gweithle.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Wrecsam

Cyflog: £23,626 - £36,637

Dyddiad Cau: 06/08/2019

Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol

Mae TGP Cymru wedi bod yn darparu gwasanaethau i blant, pobl ifanc a theuluoedd bregus, ar draws Cymru am 16 mlynedd.

Cyflogwr: TGP Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,866 - £28221

Dyddiad Cau: 17/07/2019