Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Gweithredwr Llinell Gymorth (x 2 Swydd)

Prif ddyletswydd y Gweithredwr Llinell Gymorth yw ymateb i alwadau ar unrhyw un o'r llinellau cymorth ledled Cymru a weithredir gan yr adran (gan gynnwys galwadau allan ac i mewn), gweithredir...

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Sir: Wrecsam

Cyflog: £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 01/02/2022

Anogwr Gwaith Dwyieithog (Cymraeg / Saesneg) - De Cymru  (10 x Swydd)

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn dymuno llenwi swyddi Swyddog Gweithredol Anogwr Gwaith Dwyieithog (Cymraeg / Saesneg) yn y Gyfarwyddiaeth Gwaith ac Iechyd sy'n gyfrifol am ddarparu...

Cyflogwr: Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,565 - £27,565

Dyddiad Cau: 31/01/2022

Anogwr Gwaith Dwyieithog (Cymraeg / Saesneg) - Gogledd a Chanolbarth Cymru  (4 x Swydd)

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn dymuno llenwi swyddi Swyddog Gweithredol Anogwr Gwaith Dwyieithog (Cymraeg / Saesneg) yn y Gyfarwyddiaeth Gwaith ac Iechyd sy'n gyfrifol am ddarparu...

Cyflogwr: Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,565 - £27,565

Dyddiad Cau: 31/01/2022

Arweinydd Chwaraeon Cymunedol

Helpu i gyflwyno sesiynau a gweithgareddau ymarfer corff mewn ysgolion ac yn y gymuned ar gyfer holl drigolion Sir Ddinbych.

Cyflogwr: Denbighshire Leisure Ltd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £19,312 i £20,493 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 31/01/2022

Athro neu Athrawes Daearyddiaeth

Mae’r Llywodraethwyr yn awyddus i benodi athro/athrawes Daearyddiaeth ymroddedig ac egnïol i addysgu ar draws y cyfnodau allweddol.

Cyflogwr: Ysgol Brynhyfryd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: MPS/UPS

Dyddiad Cau: 27/01/2022

Athro neu Athrawes Gymraeg (cyfnod penodol)

Mae’r Llywodraethwyr yn awyddus i benodi athro/athrawes Cymraeg ymroddedig ac egnïol i addysgu ar draws y cyfnodau allweddol.

Cyflogwr: Ysgol Brynhyfryd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MPS/UPS

Dyddiad Cau: 08/02/2022

Athro neu Athrawes Gymraeg (parhaol)

Mae’r Llywodraethwyr yn awyddus i benodi athro/athrawes Cymraeg ymroddedig ac egnïol i addysgu Cyfnodau Allweddol 3 - 5.

Cyflogwr: Ysgol Brynhyfryd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MPS/UPS

Dyddiad Cau: 08/02/2022

Cydlynydd Gwasanaethau Tai

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r....

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,773 - £27,294 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 10/02/2022

Cydlynydd Gweithgareddau Chwaraeon

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgaredd chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,155 - £21,016

Dyddiad Cau: 30/01/2022

Cyfarwyddwr Archwilio (Archwilio Perfformiad)

Rydym am recriwtio i swydd Cyfarwyddwr Archwilio (Archwilio Perfformiad), sy'n bennaf gyfrifol am bortffolio o waith archwilio perfformiad, gan gynnwys astudiaethau, adolygiadau thematig a datblygu...

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £76,000 - £79,000

Dyddiad Cau: 26/01/2022

Cyfarwyddwyr Archwilio (Cyfrifon) (x 2 Swydd)

Rydym am recriwtio i ddwy swydd Cyfarwyddwyr Archwilio (Cyfrifon), sy'n bennaf gyfrifol am bortffolio o waith archwilio, gan gynnwys darparu cyfrifon ariannol a gwaith trefniadau priodol...

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £76,000 - £79,000

Dyddiad Cau: 26/01/2022