Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 34 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Arweinydd Arloesi’r Hwb

Arwain a datblygu tîm cyflenwi CGGSDd Hwb i ddarparu gwasanaethau craidd CGGSDd

Cyflogwr: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £29,055 - £34,106 yn ddibynnol ar sgiliau a phrofiad

Dyddiad Cau: 17/02/2020

Arweinydd Tîm Creadigol

Mae Galeri, Caernarfon yn sefydlu Tîm Creadigol newydd er mwyn sicrhau cyfraniad mor eangfrydig a phosib i’n gwaith creadigol a marchnata.

Cyflogwr: Galeri Caernarfon Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £27,000 - £30,000

Dyddiad Cau: 10/02/2020

Arweinydd Trawsnewid ADY Rhanbarthol

Bydd yr Arweinydd Trawsnewid ADY Rhanbarthol yn gyfrifol am gefnogi cyflwyno Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) yn effeithiol ledled rhanbarth De-orllewin a Chanolbarth...

Cyflogwr: Cyngor Sir Caerfyrddin

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £79,066 - £82,578 + hyd at 3 SPA

Dyddiad Cau: 31/01/2020

Cyfrifwyr Cymwysedig (ACA/ACCA) /Cymwysedig drwy brofiad

Cyfle i fod yn rhan o dim brwdfrydig Dunn & Ellis Cyf. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn busnes, yn frwdfrydig, trefnus ac yn barod i ddysgu. Disgwylir profiad blaenorol o...

Cyflogwr: Dunn & Ellis Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog cystadleuol

Dyddiad Cau: 07/02/2020

Cymorth Cyswllt Cyfoeth

Byddwch yn aelod craidd o'r Tîm Rheoli Cwsmeriaid ar gyfer CNC. Byddwch yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog ac yn sicrhau bod ein holl gwsmeriaid yn cael profiad gwych o CNC drwy...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £22,885 - £25,516, Gradd 3

Dyddiad Cau: 26/01/2020

Cynorthwyydd Gweinyddol

Bydd deiliad y swydd hon yn cynorthwyo'r Cyfarwyddwyr Cynorthwyol, Rheolwr Cynnwys Digidol a'r Uwch Swyddog Cynnwys Digidol gydag ystod eang o weithgareddau er mwyn sicrhau bod yr adran yn...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,957 - £19,830

Dyddiad Cau: 27/01/2020

Cynorthwyydd Ymgysylltu ag Ymwelwyr

Rydym yn recriwtio Cynorthwyydd Ymgysylltu ag Ymwelwyr yn y tîm Ymgysylltu ag Ymwelwyr. Bydd deiliad y swydd yn gweithio gydag eraill yn y Gwasanaeth, ac ym mhob rhan o’r Cynulliad, i ddatblygu a...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,314 - £23,013

Dyddiad Cau: 03/02/2020

Cynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Mae gofyn i Gynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid ymuno â’r tîm. Bydd angen i chi fod wedi ymrwymo i ddeall, cefnogi a chynghori ar ystod eang o gwsmeriaid sy’n gwneud ymholiadau ynghylch holl...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: Gradd 4 - £19,171 - £21,166

Dyddiad Cau: 22/01/2020

Hyfforddwr Gweithgareddau (2 Swydd) – Plas Menai

Mae gennym ni ddau gyfle ar gyfer hyfforddwyr tymhorol newydd i ymuno â’n tîm hyfforddi. Mae gennym ni un contract parhaol ac un contract tymor penodol am flwyddyn ar gael.

Cyflogwr: Chwaraeon Cymru

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,174.92 – £24,447.85 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 20/02/2020

Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Yswiriant FUW

Mae FUWIS yn cynnig cyfle prin i ymgymryd â rôl heriol fel ei Reolwr Gyfarwyddwr. Byddai'r ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd â rôl arweiniol er mwyn datblygu ymhellach broceriaeth yswiriant sydd...

Cyflogwr: Gwasanaethau Yswiriant FUW Cyf

Sir: Ceredigion

Cyflog: £100,000 - £120,000 OTE

Dyddiad Cau: 24/01/2020