Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Anogwyr Cyflogadwyedd (x 4 Swydd)

Ydych chi’n edrych am swydd lle rydych yn ysbrydoli a chynorthwyo pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol? A oes gennych sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid rhagorol?

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,396 - £23,051 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04/05/2021

Arweinydd Ystafell / Cymhorthydd Dosbarth

Mae Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, Cyffordd Llandudno yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, egniol a chreadigol sydd yn gallu cyfathrebu trwy’r Gymraeg, i ymuno a’u tim cyfeillgar y feithrinfa.

Cyflogwr: Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg

Sir: Conwy

Cyflog: Arweinydd : £9.60 yr awr / Cymhorthydd : £6.65 - £9.30 yr awr ( yn ddibynnol ar oedran a chymhwyster)

Dyddiad Cau: 27/04/2021