Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Archifydd Dan Hyfforddiant

Diben y swydd hon yw hyfforddi graddedigion sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa mewn archifyddiaeth ac felly rhoddir hyfforddiant eang ar bob agwed do waith archifyddol. Clustnodir lle i’r sawl...

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £21,423 - £22,402 (yn arwain at Fand 3 ar ol cymhwyso)

Dyddiad Cau: 28/10/2021

Arweinydd Tîm Gwasanaeth Cyfieithu

Rydym yn chwilio am Arweinydd Tîm ar gyfer ein Tîm Cyfieithu mewnol sy'n tyfu! Mae hwn yn dîm prysur, sy'n rheoli'r holl wasanaethau cyfieithu ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £38,922 gan godi i £43,649 dros bedair blynedd

Dyddiad Cau: 31/10/2021

Arweinydd Tim Gwasanaethau Cwsmer

Bydd Arweinydd y Tîm Gwasanaethau Cwsmer (deiliad y Swydd) yn rheoli ac yn cydlynu gwaith beunyddiol y tîm gwasanaethau cwsmeriaid. Byddant yn arwain ac yn cefnogi'r tîm gwasanaethau cwsmeriaid...

Cyflogwr: Cymdeithas Tai Bro Myrddin

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £23,680 - £25,823

Dyddiad Cau: 03/11/2021

Asesydd yn y Gwaith mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)

Rydym yn chwilio am Asesydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol gyda chymwysterau a phrofiad i helpu i gynorthwyo ac asesu ein dysgwyr ar ein rhaglenni prentisiaeth dysgu yn y gwaith.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,164 - £30,613 yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol.

Dyddiad Cau: 29/10/2021