Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 6 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cydlynydd Adnoddau Dynol

Cynorthwyo’r Rheolwr Adnoddau Dynol i roi cyngor ac arweiniad i’r Tîm Arweinyddiaeth a rheolwyr eraill ar strategaethau a materion adnoddau dynol, fel y gall y grŵp gyflawni ei nodau a’i amcanion.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £33,289 - £37,467 per annum

Dyddiad Cau: 29/10/2020

Cydlynydd Cyllid (Cyfnod mamolaeth)

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn. Cydlynydd Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,602 pro rata

Dyddiad Cau: 30/10/2020

Cyfarwyddwr Digidol a Marchnata

Mae S4C yn chwilio am weithiwr proffesiynol deinamig a medrus i arwain a chyflwyno prosiect trawsnewid digidol a marchnata pum mlynedd i ategu cam nesaf taith S4C i fod yn ddarparwr cynnwys...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 26/10/2020

Cyfarwyddwr Dinesig

Mae hon yn swydd gyffrous ac amrywiol sy’n cynnig cyfle i berson brwdfrydig ac egniol i chwarae rhan arweiniol yn natblygiad llewyrchus Dinas Bangor.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £36,922 - £39,880

Dyddiad Cau: 21/10/2020

Cyfieithydd

Bydd deiliad y swydd yn aelod o'r Tîm Cyfieithu, a leolir yn Uned Gymraeg y Brifysgol. Mae'r Uned Iaith Gymraeg yn arwain datblygiad a thwf darpariaeth a gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ar gyfer...

Cyflogwr: Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,217 - £30,046 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 08/11/2020

Cyfieithydd

Cyfle cyffrous i ymuno â'r tîm o 24 cyfieithydd yng Ngwasanaeth Cyfieithu Cyngor Conwy wrth i ni ddatblygu unwaith yn rhagor i gynnig gwasanaeth i sefydliadau eraill, swydd lawn amser neu ran-amser.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Sir: Conwy

Cyflog: £25,991 - £29,577

Dyddiad Cau: 05/11/2020