Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Ceidwad Parc Bute

Mae gweithio fel Ceidwad Parc Bute ymroddedig yn gyfle gwych i unigolyn talentog sy'n angerddol am natur a'r awyr agored. Byddwch yn bresenoldeb gweladwy yn y parc ac yn darparu gwasanaeth rheng...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,698 - £21,748

Dyddiad Cau: 08/02/2021

Cyfarwyddwr Darpariaeth Addysg Gymraeg ac iechyd Gwledig ac Anghysbell mewn Addysg Feddygol

Mae’r swydd hon yn gyfle cyffrous i ymuno ag Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, un o Ysgolion Meddygaeth blaenllaw’r DU.

Cyflogwr: Ysgol Feddygaeth, Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £34,804 – £40,322 y flwyddyn a buddion Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS)

Dyddiad Cau: 31/01/2021

Cyfieithydd, Golygydd a Phrawf-ddarllenydd

Gweithio fel rhan o dîm brwdfrydig Atebol.

Cyflogwr: Atebol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 21/01/2021

Cynghorydd Adnoddau Dynol Dwyieithog

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Gynghorydd Adnoddau Dynol sy'n rhugl yn y Gymraeg i weithio ochr yn ochr â'r Rheolwr Adnoddau Dynol i sicrhau bod gwasanaeth Adnoddau Dynol effeithiol yn cael...

Cyflogwr: Welsh National Opera

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,606 - £29,270 y flwyddyn (yn dibynnu ar brofiad)

Dyddiad Cau: 01/02/2021

Cynghorydd Llys Teulu (Cymraeg yn hanfodol)

Mae rôl Cynghorydd Llys Teulu yn gyfle cyffrous i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau plant ledled Cymru sy'n ymwneud ag Achosion Llys Teulu.

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £39,310 - £47,000

Dyddiad Cau: 01/02/2021

Cynorthwyydd Marchnata

Rydym yn dymuno penodi Cynorthwyydd Marchnata Dwyieithiog [Cymraeg a'r Saesneg] sy'n uchelgeisiol, yn gadarnhaol ac yn barod i ddysgu, i gynorthwyo a chefnogi'r tîm marchnata trwy weinyddu...

Cyflogwr: Welsh National Opera

Sir: Caerdydd

Cyflog: £16,537- £18,373 y flwyddyn (yn dibynnu ar brofiad)

Dyddiad Cau: 28/02/2021

Cynorthwyydd y Gwasanaeth Cynghori (dros dro)

Cyfle gwych i ymuno â thîm Cyswllt Ffermio i gefnogi Swyddogion y Gwasanaeth Cynghori i ddarparu gwasanaeth ardderchog

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £17,534 - £18,944

Dyddiad Cau: 22/01/2021