Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 28 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Chaperone

Mae cynhyrchiad ‘Rownd a Rownd’ yn chwilio am aelod newydd, brwdfrydig i ymuno a’n criw. ‘Rydym yn chwilio am berson trefnus a chydwybodol i ofalu am les ein cast ifanc. Mae cyfrifoldebau’r....

Cyflogwr: Rondo

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 25/10/2021

Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth

Mae’r Coleg yn edrych am unigolyn deallus a brwdfrydig i arwain ar ein hymdrechion i sicrhau bod y Coleg, ac addysg ôl-orfodol Cymraeg a dwyieithog, yn agored i bawb, beth bynnag eu cefndir.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Mae gan y Coleg swyddfeydd yng Nghaerdydd, Caerfyrddin a Bangor.

Cyflog: £30,942.11 – £32,816.25 (i’w drafod yn unol â phrofiad)

Dyddiad Cau: 29/10/2021

Cydlynydd Cyfathrebu (x 2 Swydd)

Rydym yn chwilio am ddau Gydlynydd Cyfathrebu brwdfrydig iawn i ddarparu gwybodaeth draffig cyfredol a chynnwys arloesol a ddiddorol i'r cyhoedd sy'n teithio trwy ein llinell ffôn, ein gwefan a'n...

Cyflogwr: Gwasanaeth Traffig Cymru

Sir: Conwy

Cyflog: £23,517.61 - £25,456.39

Dyddiad Cau: 04/11/2021

Cydlynydd Tystiolaeth ac Ymgysylltu (Data) - (tymor penodol 12 mis)

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi dechrau ar gyfnod newydd cyffrous wrth chyflawni ein dull strategol o ymdrin â data gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,555 - £38,813

Dyddiad Cau: 31/10/2021

Cydlynydd Ysgogi Cefnogwyr Canolog Cymru

Bydd deilydd yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer nifer o unigolion, eglwysi a chymunedau sy’n cefnogi Cymorth Cristnogol yng Nghymru. Byddwch yn cefnogi a c ysbrydoli ein cefnogwyr o amgylch Cymru.

Cyflogwr: Cymorth Cristnogol

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,739

Dyddiad Cau: 31/10/2021

Cyfieithydd

Rydym am gryfhau ac ehangu ein gwasanaethau cyfieithu Cymraeg i alluogi'r Brifysgol i fod yn sefydliad dwyieithog sy'n cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg. Mae'r broses ehangu hon yn cynnwys penodi...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £22,847 – £27,116 y flwyddyn (Gradd 4)

Dyddiad Cau: 27/10/2021

Cyfieithydd (x 3 swydd)

Mae Gwasanaeth Cyfieithu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn chwilio am ddau Gyfieithydd llawn amser i weithio yn yr Uned Gymraeg flaengar am gyfnod dros dro o 12 mis yn y lle cyntaf.

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,655 - £31,534

Dyddiad Cau: 14/11/2021

Cyfieithydd (x2 Swydd)

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn awyddus i benodi 2 gyfieithydd i weithio'n rhan o'i garfan gyfieithu brysur wedi'i hen sefydlu.

Cyflogwr: Cyngor Rhondda Cynon Taf

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £29,577

Dyddiad Cau: 29/10/2021

Cyfieithydd Cymraeg

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn brwdfrydig, llawn cymhelliant, sydd ag agwedd hyblyg i arwain ar ein gwasanaeth cyfiethu o fewn y Gronfa.

Cyflogwr: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,019 i £34,288 + Buddion hael

Dyddiad Cau: 12/11/2021

Cyfrifydd Cymwysedig

Cyfle i ddatblygu eich gyrfa o fewn cwmni sy’n ehangu. Llwybr i fod yn gyfarwyddwr. Byddwch yn rhan o broses o benderfynu llwybr eich gyrfa chi. Dewisiwch eich maes arbenigol.

Cyflogwr: Dunn & Ellis Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Hyd at £35,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 05/11/2021