Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Clerc

Ymgymryd â rôl Clerc i’r Panel Apeliadau Cofrestru a Phaneli Addasrwydd i Ymarfer, yn unol â Rheolau Gofal Cymdeithasol Cymru. Cyfrannu at ddatblygiad parhaus swyddogaeth gwrandawiadau Gofal...

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,165 - £26,745

Dyddiad Cau: 24/02/2020

Cydymaith Ymchwil (TAR Cymru – Ysgol Addysg, Plentyndod, Ieuenctid a Chwaraeon)

Rydym yn recriwtio Cydymaith Ymchwil ar hyn o bryd i gefnogi'r Rhaglen TAR yng Nghymru yn ogystal â gwaith yr Ysgol Addysg, Ieuenctid, Plentyndod a Chwaraeon.

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,797 i £40,322

Dyddiad Cau: 28/02/2020

Cynghorwyr Gyrfa Addysg / Cynghorwyr Gyrfa Dan Hyfforddiant (Gwynedd / Conwy)

Allwch chi ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc ac oedolion i gymryd camau cadarnhaol tuag at gyflawni eu huchelgeisiau? Ydych chi eisiau cyfrannu at ddatblygu sgiliau ac economi Cymru yn y dyfodol?

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Gwynedd

Cyflog: £25,471 - £30,779 | £22,818 - £24,410

Dyddiad Cau: 19/02/2020

Cynghorwyr Gyrfa Addysg / Cynghorwyr Gyrfa Dan Hyfforddiant (Pen-y-bont ar Ogwr)

Allwch chi ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc ac oedolion i gymryd camau cadarnhaol tuag at gyflawni eu huchelgeisiau? Ydych chi eisiau cyfrannu at ddatblygu sgiliau ac economi Cymru yn y dyfodol?

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyflog: £25,471 - £30,779 | £22,818 - £24,410

Dyddiad Cau: 19/02/2020

Cynhyrchydd Cynnwys Digidol (Dwyieithog)

Cynhyrchu a rheoli cynnwys ar draws pob math o fformatau a phlatfformau digidol a sicrhau bod gwefannau a thudalennau cyfryngau cymdeithasol dwyieithog y Ganolfan yn cael eu cynnal yn dda.

Cyflogwr: Canolfan Cydweithredol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £31,727 - £37,720 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/03/2020