Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Comisiynydd Plant a Dysgwyr

Bydd gennych gyfrifoldeb arbennig dros gomisiynu a goruchwylio darpariaeth plant a dysgwyr S4C. Byddwch yn gyfrifol am gynllunio, esblygu a gweithredu strategaeth eich genre ar draws holl lwyfannau...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 19/04/2021

Comisiynydd Traffig (Cymru)

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno ag a helpu i adeiladu tîm bach yn Swyddfa'r Comisiynydd Traffig. Byddwch yn darparu cymorth gweinyddol i'r Comisiynydd Traffig i'w alluogi i ymgymryd â’u...

Cyflogwr: Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr & Cherbydau

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,126

Dyddiad Cau: 16/04/2021

Cyfieithydd (x 2 Swydd)

Chwilio am her newydd? Dyma’r cyfle perffaith i chi! Mae Cyngor Conwy yn dymuno penodi dau gyfieithydd yn ychwanegol at ein tîm o gyfieithwyr.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Sir: Conwy

Cyflog: £25,991 - £29,577 pro rata

Dyddiad Cau: 15/04/2021

Cynorthwy-ydd Ymchwil / Cynllunio

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cynllunio / Ymchwil i ymuno â thîm Eryri ar gontract tymor penodol dwy flynedd.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,627 - £24,491 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 23/04/2021