Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Goruchwyliwr Caffi

Swyddi Goruchwylio Caffi yn ystod y dydd ar hyd y flwyddyn

Cyflogwr: Siopau Portmeirion Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £19,000 - £21,000

Dyddiad Cau: 17/05/2021

Gweithiwr Cefnogaeth Symudol (x 2 swydd)

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* sy’n dioddef o drais yn y cartref yn y gymuned sydd ag anghenion isel a chanolig fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £21,090 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/05/2021

Gweithiwr Cefnogi Atal Digartrefedd

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* mewn eiddo tai â chfnogaeth ac yn y gymuned sydd ag anghenion isel, canolig ag uchel’ fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,090 - £23,044 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/05/2021

Gweithwraig Lloches

Mae'r swydd hon wedi ei heithrio o Ddefdd Cydraddoldeb 2010 - merched yn unig fydd yn cael eu hystyried.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,090 - £23,044 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/05/2021