Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Partner Busnes Adnoddau Dynol (2 Swydd)

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £41,526 - £49,553 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 10/11/2020

Partner Busnes Cynorthwyol Grŵp Cyllid

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyd

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,527 - £29,950

Dyddiad Cau: 05/11/2020

Pennaeth y Cyfryngau a Chyfathrebu

Rydym yn chwilio am uwch weithiwr proffesiynol ym maes y cyfryngau a chyfathrebu a hoffai ein helpu i fod yn brifysgol sy'n arwain y sector. Mae'r swydd yn gofyn am rywun sydd â phrofiad o weithio...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £51,034 (Gradd 9)

Dyddiad Cau: 06/11/2020

Prentis Arwain Gweithgareddau Lefel 2 (2 Prentisiaeth)

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgaredd chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfradd Prentis Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 05/11/2020

Prif Swyddog Amrywiaeth, Cynhwysiant a Chydraddoldeb

Rydym yn chwilio am Brif Swyddog brwdfrydig, egnïol a threfnus i ddatblygu pob agwedd o waith cenedlaethol Amrywiaeth Cynhwysiant a Chydraddoldeb Mudiad Meithrin. Fel Prif Swyddog Amrywiaeth...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM25 – MM28: £28,463 - £31,117

Dyddiad Cau: 03/11/2020