Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Pennaeth Datblygiadau’r We

Rydym yn chwilio am Bennaeth Datblygiadau’r We i arwain tîm o bump o staff. Mae’r tîm yn datblygu deunyddiau addysgiadol aml-gyfrwng, datblygu systemau ar-lein a gwefannau

Cyflogwr: Cwmni CYNNAL

Sir: Gwynedd

Cyflog: £43,857 - 46,485

Dyddiad Cau: 08/02/2021

Prif Weithredwr

Mae Bannau Brycheiniog yn lle arbennig – i bobl ac i natur, ac rydyn ni’n chwilio am berson arbennig i arwain yr Awdurdod ac i wneud yn siŵr y bydd ein Parc Cenedlaethol yn dal yn lle arbennig...

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Sir: Powys

Cyflog: £75,858 - £83,440 y flwyddyn gyda’r cyflog i ddechrau’n dibynnu ar eich cymwysterau a’ch profiad

Dyddiad Cau: 12/02/2021