Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Pennaeth - Ysgol Bodhyfryd

Y mae’r corff llywodraethol yn chwilio am Bennaeth i ddechrau ym mis Ebrill 2022.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Sir: Wrecsam

Cyflog: L18-24 (£62,426W - £71,950)

Dyddiad Cau: 12/11/2021

Pennaeth Addysg

Rydym ar daith gwella a thrawsnewid sy'n cael ei gweithredu'n gyflym ac yn frwdfrydig. Rydym yn awyddus i benodi Pennaeth Addysg i ymuno â ni wrth i ni symud ymlaen i gam nesaf ein rhaglen...

Cyflogwr: Cyngor Sir Powys

Sir: Powys

Cyflog: £70,066 - £77,074 y flwyddyn, ynghyd â phecyn adleoli hyd at £8k

Dyddiad Cau: 21/11/2021

Person Aml Sgil

Ry’n ni’n chwilio am berson aml sgil, brwdfrydig, sy’n gallu golygu a defnyddio camera mewn dull creadigol i ymuno â thîm cynhyrchu Tinopolis yn y Gogledd. Bydd y person llwyddiannus yn gweithio...

Cyflogwr: Tinopolis

Sir: Gwynedd

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 05/11/2021

Prentis Cyfieithu Cymraeg

Mae rôl cyfnod penodol, gyffrous, dwy flynedd wedi dod ar gael (oherwydd dyrchafiad mewnol) o fewn AaGIC i ddatblygu fel cyfieithydd.

Cyflogwr: Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)

Sir: Caerdydd

Cyflog: BAND: 2 (ar £7.42 yr awr, 75% ar frig band 2.)

Dyddiad Cau: 02/11/2021

Prif Weithredwr

Yn Arweinydd ar Uwch Dîm Arweinyddiaeth Cyngor Sir Ynys Môn, prif rôl deilydd y swydd yw arwain yr awdurdod fel Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig, gyda chyfrifoldeb llawn am yr holl weithlu.

Cyflogwr: Cyngor Sir Ynys Mon

Sir: Ynys Môn

Cyflog: LGA5 - £120,526 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 22/11/2021