Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 12 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Pennaeth Ariannu a Chyfathrebu, Cymru

Hoffech chi rôl arweiniol mewn codi arian a chyfathrebu i helpu achub natur yng Nghymru? Rydym yn chwilio am unigolyn dylanwadol â phrofiad o faterion cyhoeddus a/neu godi arian i ymuno â Thîm...

Cyflogwr: RSPB Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £48,848 - £52,919

Dyddiad Cau: 22/08/2019

Pennaeth Cyfathrebu a Marchnata, Cymru

Fedrwch chi greu strategaethau cyfathrebu sy'n ysbrydoli pobol i greu byd sy'n gyfoethocach ei fywyd gwyllt? Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn dwyieithog a dylanwadol sy’n gweithio yn...

Cyflogwr: RSPB Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £39,970 - £43,301

Dyddiad Cau: 22/08/2019

Pennaeth Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd sydd â threfniadau gweithio amser llawn, rhan-amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: Gradd 9: £51,630 - £58,089 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/08/2019

Pennaeth Data a Dadansoddi

Rôl y Pennaeth Data a Dadansoddi yw sicrhau bod dadansoddi, data a barn y gynulleidfa wrth wraidd yr holl benderfyniadau strategol a golygyddol pwysig a gymerir.

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Cystadleuol

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Pennaeth Grŵp (Gweithrediadau)

Mae Canolfan Gyswllt DVLA sydd wedi ennill sawl gwobr yn chwilio am arweinydd angerddol a chraff i ymuno â’r uwch dîm rheoli gweithrediadol ac i ymgymryd â’r her o ddatblygu ymhellach ein pobl a’n...

Cyflogwr: Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau

Sir: Abertawe

Cyflog: £57,855 i - £66,533 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/07/2019

Pennaeth Uned (Gweithrediadau)

A ydych yn flaengar ac a oes gennych sgiliau arwain eithriadol? A oes gennych gefndir cyflawni gweithrediadol arwyddocaol mewn gweithrediadau ar raddfa fawr? Rydym yn chwilio am arweinyddion...

Cyflogwr: Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau

Sir: Abertawe

Cyflog: £46,696 i - £53,700 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/07/2019

Porthor

Ymgymryd â gwaith diogelwch, glanhau, cludo offer a chyflawni dyletswyddau priodol eraill yn ôl cais y Rheolwr Gwasanaethau Gofal. Bydd ef/hi yn gweithio fel rhan o dîm bychan, prysur yn Adran...

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £17,382.60

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Prentis Cyllid

Rydym yn cynnig prentisiaeth am 15 mis gyda thâl yn ein hadran Cyllid. Byddwch yn cael profiad ymarferol o weithio gyda thîm sydd gydag amryw o gyfrifoldebau cyllid o fewn S4C. Yn ystod eich...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £12,600

Dyddiad Cau: 23/07/2019

Prentis Digidol

Rydym yn cynnig prentisiaeth am 15 mis gyda thâl yn ein hadran Ddigidol. Byddwch yn cael profiad ymarferol o weithio mewn adran sy'n creu cynnwys er mwyn ei osod ar ffrydiau cyfryngau cymdeithasol...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £12,600

Dyddiad Cau: 23/07/2019

Prentis Gweinyddu Busnes

Wyt ti’n chwilio am gyfle i feithrin sgiliau swyddfa tra rwyt ti'n hyfforddi i ennill cymhwyster Gweinyddu Busnes? Oes gen ti ddiddordeb mewn gweithio yn y sector cyhoeddus? Os felly, efallai mai...

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,310

Dyddiad Cau: 06/08/2019