Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Rheolwr Addysg

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am arwain a rheoli holl weithgareddau addysgol Nant Gwrtheyrn. Mae’r swydd yn un sy’n gofyn am unigolyn i arwain yn effeithiol ac i reoli’n gadarn gan sicrhau...

Cyflogwr: Canolfan Nant Gwrtheyrn

Sir: Gwynedd

Cyflog: £34,750 - £40,000

Dyddiad Cau: 05/11/2019

Rheolwr Cyfathrebu

Mae RSPB Cymru yn chwilio am unigolyn deinamig a hyderus i ymuno â'n tîm Cyfathrebu. Byddwch yn arwain ar ein gwaith cyfathrebu ar wahanol gyfryngau i godi ymwybyddiaeth a chynyddu cefnogaeth i...

Cyflogwr: RSPB Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,507 i £39,342 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/11/2019

Rheolwr Cyllid

Darparu rheolaeth o’r gweithrediadau ariannol, darparu cyfarwyddyd uniongyrchol, hyfforddiant a goruchwyliaeth, cymryd lle aelod o staff pan fo angen, defnyddio SAGE 50 Accounts.

Cyflogwr: Canolfan Nant Gwrtheyrn

Sir: Gwynedd

Cyflog: £25,000 - £30,000

Dyddiad Cau: 05/11/2019

Rheolwr Datblygu: Sector Bwyd (cyfnod mamolaeth)

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,732-£32,785

Dyddiad Cau: 30/10/2019

Rheolwr Polisi’r Iaith Gymraeg

Rydym yn chwilio am Reolwr Polisi’r Iaith Gymraeg i ymuno â’n tîm i ddatblygu, hyrwyddo a chynnal strategaeth a pholisi DVLA ar gyfer darparu gwasanaethau Cymraeg i’n cwsmeriaid, ein rhanddeiliaid...

Cyflogwr: Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau

Sir: Abertawe

Cyflog: £29,832 y flwyddyn i £32,367 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/10/2019