Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Rheolwr Cymwysterau (x2)

Ar hyn o bryd mae gennym ddau gyfle Rheolwr Cymwysterau tymor penodol ar gael. Mae hon yn swydd amser llawn (37 awr yr wythnos), ond gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith amgen, gan gynnwys...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £39,310 - £47,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/11/2021

Rheolwr Asedau a Buddsoddi

Byddwch yn ymuno ag Adran Asedau Adra, yn adrodd yn uniongyrchol i’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Asedau. Mae’r adran asedau yn rheoli holl faterion yn ymwneud ag eiddo gan gynnwys cynllun buddsoddi...

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £44,854 - £47,909 y flwyddyn / per annum

Dyddiad Cau: 28/10/2021

Rheolwr Caffael

Byddwch yn sefydlu’r polisi, y strategaeth, y broses a’r fframwaith ar gyfer yr holl weithgaredd caffael yn grŵp Adra ac yn hyrwyddo ac yn ymgorffori strategaeth a pholisi caffael yn Adra, gan...

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: hyd at £41,804 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 11/11/2021

Rheolwr Cyfieithu

Mae Gwasanaethau’r Gymraeg Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn chwilio am Reolwr Cyfieithu i fod yn gyfrifol am arwain a chynnal y gwasanaeth cyfieithu o ddydd i ddydd.

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £32,306 - £39,027

Dyddiad Cau: 14/11/2021

Rheolwr Cyfieithu Iaith Cymraeg

Gweithio'n agos gyda phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol, a chynllunio ymlaen llaw i sicrhau bod y gweithlu iechyd a gofal yn diwallu anghenion y GIG a phobl Cymru, nawr ac yn...

Cyflogwr: Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £32,306 - £39,027

Dyddiad Cau: 02/11/2021

Rheolwr Prosiect CRM

Mae gennym gyfle cyffrous i berson ymuno gyda ni am gyfnod penodol fel Rheolwr Prosiect i arwain y gwaith o ddatblygu system rheoli achosion a llifoedd gwaith newydd.

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £39,310 - £47,000

Dyddiad Cau: 29/10/2021

Rheolwr Technegol/Rheolwr Cynhyrchiadau

Rydym am benodi person cymwys i oruchwylio holl agweddau technegol a chynhyrchu’r cwmni – yng nghanolfannau’r cwmni ac ar daith – ac i gyfrannu at syniadau a datblygiadau’r cwmni yn y dyfodol.

Cyflogwr: Cwmni Theatr Arad Goch

Sir: Ceredigion

Cyflog: £21,460 - £30,023 gan ddibynnu ar brofiad a chymwysterau

Dyddiad Cau: 18/11/2021