Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Rheolwr Marchnata a Chynhyrchu Incwm

Mae Age Cymru Gwynedd a Môn yn chwilio am rywun i arwain a chydlynu ein strategaeth marchnata a chynhyrchu incwm, gan reoli ein siopau a'n prosiectau cynhyrchu incwm a hynny fel rhan annatod...

Cyflogwr: Age Cymru Gwynedd a Mon

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,000 - £26,000 (ar sail 35awr yr wythnos)

Dyddiad Cau: 04/05/2021

Rheolwr Rhaglen Gwaith Ieuenctid (Prentisiaethau)

Mae Cynllun Prentisiaethau’r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, phrofiadol a gymwys i ymuno ar Adran Prentisiaethau fel Rheolwr Addysgu a Sicrhau Ansawdd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 6: £31,140 (Pwynt 1) - £35,364 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 17/05/2021

Rheolwr y Gymraeg (Cyfnod Mamolaeth)

Mae Coleg Gŵyr Abertawe ar hyn o bryd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i weithio dros gyfnod mamolaeth ein Rheolwr y Gymraeg i sicrhau na chollir momentwm wrth weithredu ein strategaeth Datblygu Dwyi

Cyflogwr: Coleg Gŵyr Abertawe

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £41,919 - £44,660

Dyddiad Cau: 29/04/2021

Rheolydd Gofal

Mae Cwmni Seren yn darparu cefnogaeth i Unigolion gydag Anableddau Dysgu. Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio gyda thîm o reolwyr a gofalwyr, a hynny mewn hinsawdd gartrefol ac adeiladol.

Cyflogwr: Seren Ffestiniog Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: Cyflog cychwynnol £30,000 yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 28/04/2021