Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Rheolwr Blaen Tŷ

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin am benodi unigolyn profiadol a threfnus iawn i reoli'r tîm Blaen Tŷ yn Theatrau Sir Gâr.

Cyflogwr: Cyngor Sir Caerfyrddin

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £21,589 - £25,295

Dyddiad Cau: 23/06/2019

Rheolwr Cyfathrebu Masnachol

Datblygu a chynnal cynllun cyfathrebu adrannol, gan fwydo dwy ffordd yn ôl ac ymlaen i grid cyfathrebu Dŵr Cymru, clustnodi negeseuon allweddol a phennu’r sianel orau a'r gynulleidfa ar gyfer holl...

Cyflogwr: Dŵr Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £32,392 - £37,027

Dyddiad Cau: 20/06/2019

Rheolwr Marchnata a Datblygu Cynulleidfaoedd

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin am benodi unigolyn profiadol a chreadigol i arwain y tîm marchnata, gwerthiannau a'r swyddfa docynnau yn Theatrau Sir Gâr.

Cyflogwr: Cyngor Sir Caerfyrddin

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £27,905 - £32,029

Dyddiad Cau: 23/06/2019

Rheolwr y Maes Rhaglen Addysg Gyffredinol, Coleg Meirion Dwyfor

Pwrpas y swydd i'w arwain y Maes Rhaglen Addysg Gyffredinol ar gampysau Coleg Meirion Dwyfor er mwyn sicrhau bod pob dysgwr yn cyrraedd ei lawn botensial ac yn elwa ar y profiadau dysgu gorau posibl.

Cyflogwr: Grŵp Llandrillo Menai

Sir: Gwynedd

Cyflog: £43,598 - £46,194 y flwyddyn,

Dyddiad Cau: 27/06/2019

Rheolwr Ymgyrchoedd x 3

Byddwch chi'n ymuno â'n tîm uchelgeisiol ac ymroddgar o weithwyr cyfathrebu, sydd â'u ffocws ar gyflawni ymgyrchoedd difyr ac effeithiol sy'n ategu gweledigaeth a blaenoriaethau ein cwmni.

Cyflogwr: Dŵr Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £32,392 - £37,027

Dyddiad Cau: 20/06/2019