Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Rheolwr Croesi'r Bont

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfeydd MM 33-42, £34,788 - £43,662 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/03/2020

Rheolwr Prosiectau Rhanbarthol

Rheoli Prosiectau Rhanbarthol Menter Môn a fydd yn cynnwys FLAG, Mon Larder a Tech Tyfu.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £35,224 - £37,637

Dyddiad Cau: 09/03/2020

Rheolwr Trawsnewid Archifau

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn unigolyn arloesol, deinamig a fydd yn arwain datblygiad strategol y gwasanaeth, gan reoli a thrawsnewid y gwasanaeth er mwyn sicrhau rhagoriaeth o ran profiad...

Cyflogwr: Cyngor Sir Gâr

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £42,683 - £46,514 (Grade L)

Dyddiad Cau: 10/03/2020