Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Rheolwr Cyfathrebu

Hoffai’r Academi Arweinyddiaeth benodi Rheolwr Cyfathrebu er mwyn helpu’r uwch dîm arweinyddiaeth i gael pobl i ymwneud yn ehangach ac yn ddyfnach â’n gwaith yma yng Nghymru.

Cyflogwr: Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysg

Sir: Abertawe

Cyflog: £29,850 - £36,500

Dyddiad Cau: 11/06/2020

Rheolwr Cyfieithu, Gwasanaethau Cymraeg

Mae rôl newydd, gyffrous, barhaol wedi'i chreu yn AaGIC i sefydlu a rheoli ein swyddogaeth Gyfieithu.

Cyflogwr: Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £31,365 i £37,890

Dyddiad Cau: 14/06/2020

Rheolwr Prosiect Dyffryn Gwyrdd

Mae Partneriaeth Ogwen yn recriwtio Rheolwr Prosiect Dyffryn Gwyrdd – prosiect newydd sy’n taclo tlodi trwy weithredu amgylcheddol yn Nyffryn Ogwen

Cyflogwr: Partneriaeth Ogwen

Sir: Gwynedd

Cyflog: £27,224

Dyddiad Cau: 23/06/2020