Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol

Mae S4C yn chwilio am Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol er mwyn gweithio ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y sianel.

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 27/01/2021

Swyddog Cymorth Gwirfoddoli

Fel Swyddog Cymorth Gwirfoddoli, byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod gan wirfoddolwyr y cymorth ac arweiniad priodol i gyflawni eu rôl fel gwirfoddolwyr.

Cyflogwr: Medrwn Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: SCP 9 - £20903

Dyddiad Cau: 29/01/2021

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu (dros dro)

Cyfle gwych i ymuno â thîm marchnata Cyswllt Ffermio

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,695 - £29,393

Dyddiad Cau: 20/01/2021

Swyddog Prosiect Newid

Ydych chi am ein helpu i gyflawni newid sefydliadol yn fwy effeithiol? Nod ein gwaith yw gwella gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru ac rydym yn chwilio am rywun i'n helpu ni i wella hefyd.

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,723 - £31,162

Dyddiad Cau: 25/01/2021

Swyddog Prosiectau Cymunedol

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyd

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,527 - £27,022

Dyddiad Cau: 28/01/2021