Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 10 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Uwch Swyddog Prosiect

Arwain a Chydlynu nod ac amcanion y cynllun Mon a Menai ar draws Mon a Gwynedd.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £29,530 (pro rata)

Dyddiad Cau: 15/03/2021

Swyddog Cyfathrebu

Datblygu ymwybyddiaeth brand Menter Môn a cyfathrebu negeseuon allweddol i rhanddeiliaid, cyllidwyr a’r cyhoedd

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,201-£29,530

Dyddiad Cau: 15/03/2021

Swyddog Cynnal a Chadw Ardal

Archwilio gwaith cynnal a chadw ymatebol ac adnewyddu gan sicrhau fod ansawdd y gwaith yn foddhaol.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,771 - £27,879 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 18/03/2021

Swyddog Datblygu Cymunedol (Ardal Sir Fynwy)

Ydych chi’n hoffi trefnu gweithgareddau ac yn caru’r Gymraeg? Mae Sefydliad Corfforedig Elusennol Menter Iaith BGTM (rhif elusennol 1181104) yn chwilio am berson arbennig i adeiladu ar y gwaith....

Cyflogwr: Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Sir: Torfaen

Cyflog: £21,074 - £23,111

Dyddiad Cau: 24/03/2021

Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored (x 4 Swydd)

Mae'r Brtneriaeth Awyr Agored yn dymuno recriwtio pedwar Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored dynamig, proffesiynol medrus a chymwys. Bydd pob Swyddog yn gweithio yn un o’r lleoliadau canlynol:

Cyflogwr: Y Bartneriaeth Awyr Agored

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,000 Pwynt Sefydlog

Dyddiad Cau: 29/03/2021

Swyddog Marchnata

Mae Pero yn chwilio am berson profiadaol a brwdfrydig i arwain ein anghenion Marchnata print a digidol

Cyflogwr: Pero (Foods) Ltd

Sir: Conwy

Cyflog: Iw drafod

Dyddiad Cau: 26/03/2021

Swyddog Prosiect

Bydd deiliad y swydd yn gweithio’n benodol ar brosiectau ym maes Cymraeg Gwaith ar ran Rhagoriaith ac yn gyfrifol am drosi deunyddiau dysgu iaith sy’n bodoli’n barod yn ddeunyddiau dysgu o bell...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,715 - £30,046 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 08/03/2021

Swyddog Y Gymraeg

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sy'n gallu gweithio gyda'n dysgwyr a staff i’w helpu i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg.

Cyflogwr: Coleg Ceredigion

Sir: Ceredigion

Cyflog: £28,597

Dyddiad Cau: 24/03/2021

Swyddog y Gymraeg a Chyfieithydd (2 Swydd)

Bydd Swyddog y Gymraeg a Chyfieithydd yn gweithio fel rhan o dîm sy'n ceisio sicrhau gwasanaeth Cymraeg sy'n gyfartal i'r hyn a geir yn Saesneg ac sy’n darparu dewis iaith weithredol yng Nghymru.

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,350 (Cenedlaethol) y flwyddyn £32,350 (Llundain) y flwyddyn

Dyddiad Cau: 14/03/2021

Swyddog/Derbynnydd Yr Ystafell Reoli

Gweithio gyda'r Gweinyddwr Cynnal Adeilad a darparu gwasanaeth gweinyddu / monitro teledu cylch cyfyng effeithiol yn yr ystafell reoli a gwasanaeth derbynfa dwyieithog effeithlon ac effeithiol.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,698 - £21,748

Dyddiad Cau: 23/03/2021