Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 17 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Staff Gweithgareddau (Gwersyll yr Urdd, Llangrannog)

Mae angen unigolion egnïol a brwdfrydig i weithio fel rhan o’r tîm gweithgareddau. Byddwch yn gyfrifol am rediad esmwyth y rhaglenni gweithgareddau Gwersyll a defnydd cyhoeddus.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £16,380 - £17,930

Dyddiad Cau: 12/12/2019

Staff Gweithgareddau Llethr Sgïo (Gwersyll yr Urdd, Llangrannog)

Mae angen unigolion egnïol a brwdfrydig i weithio fel rhan o’r tîm gweithgareddau. Byddwch yn gyfrifol am rediad esmwyth y rhaglenni gweithgareddau Gwersyll a defnydd cyhoeddus.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £16,380 - £17,930

Dyddiad Cau: 12/12/2019

Swydd Cymorth Technoleg Ddigidol

Cefnogi sefydliadau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector i ddatblygu dulliau effeithiol o fynd i’r afael ag allgáu digidol a gwella cyfranogiad digidol ledled Cymru, gan...

Cyflogwr: Canolfan Cydweithredol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £31,727

Dyddiad Cau: 09/12/2019

Swyddi Gweithgareddau, Gwersyll Llangrannog

Staff Gweithgareddau 1 x Swydd Barhaol Staff Gweithgareddau Sgïo Tymhorol 1 x Swydd 11 Mis (Ionawr i Dachwedd 2020)

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £16,380 - £17,930

Dyddiad Cau: 12/12/2019

Swyddog 2, Tîm yr Amgylchedd (3 Swydd)

Mae diben ein sefydliad, sef rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, yn ganolog i bopeth a wnawn. Mae gan bawb yn Cyfoeth Naturiol Cymru rôl i'w chwarae wrth reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,120 yn codi I £33,383 drost pedwar blwyddyn

Dyddiad Cau: 15/12/2019

Swyddog Ansawdd, Cwricwlwm ac Adnoddau

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am diwtor i fod yn gyfrifol am Ansawdd, Cwricwlwm ac Adnoddau Dysgu Cymraeg Caerdydd a chyflawni baich gwaith dysgu penodedig.

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd, Ysgol y Gymraeg

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,797 - £40,322 y flwyddyn, pro-rata (Gradd 6)

Dyddiad Cau: 04/01/2020

Swyddog Cydlynnu Cynllun Gwarant Fferm

Mae gennym swydd wag yn ein swyddfa yn Aberystwyth ar gyfer Swyddog Cydlynnu Cynllun Gwarant Fferm i weinyddu Cynlluniau FAWL ac Organig Cymru a Chynllun Llaeth y Tractor Coch.

Cyflogwr: QWFC

Sir: Ceredigion

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 13/12/2019

Swyddog Cyfathrebu

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu i weithio yn ein prif swyddfa yn Aberystwyth. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ceredigion

Cyflog: MM15 -20: £20,215 - £23,573

Dyddiad Cau: 13/01/2020

Swyddog Cyfathrebu

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £34,804 - £40,322 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 16/01/2020

Swyddog Cymorth Newid Cyfansoddiadol

Mae Comisiwn y Cynulliad wrthi'n cyflwyno rhaglen uchelgeisiol o ddiwygio etholiadol a sefydliadol. Fel aelod o'r tîm Gweithredu, byddwch yn gyfrifol am nodi, cydgysylltu a chomisiynu cymorth o bob...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,164 - £28,999

Dyddiad Cau: 06/01/2020