Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Cefnogi Rhaglen

Pwrpas y Swydd: •Darparu cefnogaeth weinyddol ar draws rhagleni a prosiectau y Swyddfa Rhaglen ac yn gyffredinol; •Darparu cefnogaeth gweinyddol a ysgrifenyddol i’r Cyfarwyddwr Rhaglen;

Cyflogwr: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,589 - £23,836

Dyddiad Cau: 10/07/2020

Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Pwrpas y Swydd •Arwain ar Gynllun Cyfathrebu a Ymgysylltu y Bwrdd Uchelgais er mwyn codi ymwybyddiaeth o waith y Bwrdd ac o’r Weledigaeth Tŵf a’r Cynllun Tŵf; •Datblygu a defnyddio dulliau...

Cyflogwr: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,999 - £28,785

Dyddiad Cau: 24/07/2020

Swyddog Materion Cyhoeddus

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw ariannwr cymunedol mwyaf Prydain - rydym yn falch iawn o ddosbarthu arian a’i godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i gymunedau ledled Prydain.

Cyflogwr: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,528 - £31,241 pro rata

Dyddiad Cau: 09/07/2020

Swyddog Ymchwilio a Gorfodi

Mae’r Comisiynydd yn chwilio am swyddog i wneud gwaith achos. Os ydych yn berson ymchwilgar ac yn meddu ar sgiliau dadansoddi a drafftio penigamp efallai mai dyma’r swydd ichi.

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Caerdydd

Cyflog: £30,600 i £37,410

Dyddiad Cau: 20/07/2020