Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Datblygu

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus a brwdfrydig i ymuno â’r tîm i ddatblygu prosiectau plant, pobl ifanc a chymunedol

Cyflogwr: Menter Iaith Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £18,000+

Dyddiad Cau: 01/11/2019

Swyddog Gofal a Theulu Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a threfnus ar gyfer y swydd hon. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gydlynu Cynlluniau Gofal Gwyliau Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg, a threfnu...

Cyflogwr: Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,376 - £24,781 (yn ddibynnol ar brofiad)

Dyddiad Cau: 15/10/2019

Swyddog Gweinyddol (Gwynedd)

Darparu gwasanaeth gweinyddol ategol I brosiectau a chytundebau yng (ond heb fod yn gyfyngedig i) Ngwynedd

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Gwynedd

Cyflog: £18,946 - £22,288

Dyddiad Cau: 18/10/2019

Swyddog Marchnata (cyfnod mamolaeth)

Mae’r Cyngor Llyfrau yn chwilio am berson trefnus, brwdfrydig a chydwybodol i ymuno â’r Adran Gyfathrebu. Swydd lawn her yw hon, i berson sydd â’r sgiliau addas ym maes y cyfryngau cymdeithasol...

Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £21,589 – £23,369

Dyddiad Cau: 25/10/2019

Swyddog Prosiect: Prosiect Ymgysylltu Canolfan S4C Yr Egin

Mae’r rôl hon yn allweddol er sicrhau llwyddiant y prosiect yn ei gyfanrwydd. Bydd y deilydd yn gweithio’n agos â Chyfarwyddwr Canolfan S4C Yr Egin er mwyn sicrhau y cyflawnir y nodau o fewn yr...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £26,715 - £30,046 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 15/10/2019