Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 19 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Swyddog Arweiniol Ymgysylltu a Datblygu

Mae'r swydd yn gyfle gwych i adeiladu ar eich sgiliau ymgysylltu a hwyluso presennol drwy weithio gyda Thîm Gofalwn Cymru ac arwain ar y rhaglen Cyflwyniad i Hyfforddiant Gofal Cymdeithasol.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £40,316 - £45,288

Dyddiad Cau: 23/05/2021

Swyddog Datblygu

Mae Menter Brycheiniog a Maesyfed yn recriwtio Swyddog Datblygu i weithio ar brosiectau i Blant a Phobl Ifanc, Teuluoedd a Chymunedau, i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn yr ardal.

Cyflogwr: Menter Brycheiniog a Maesyfed

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 6 (£21,748 - £23,080)

Dyddiad Cau: 24/05/2021

Swyddog Datblygu

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus ac egnïol i ymuno â'r tîm i ddatblygu prosiectau plant, pobl ifanc a chymunedol.

Cyflogwr: Menter Iaith Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £19,000 - £23,000 (yn ddibynnol ar brofiad)

Dyddiad Cau: 14/05/2021

Swyddog Datblygu Chwaraeon (x9 swydd)

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgaredd chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 4 £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 30/05/2021

Swyddog Gweinyddol

Mae cyfle cyffrous wedi codi i berson eiddgar, trefnus a brwdfrydig i ymuno ag Adran Prentisiaethau'r Urdd fel Swyddog Gweinyddol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Gradd 2. £18,155 (Pwynt 1) - £21,016 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 17/05/2021

Swyddog Ieuenctid Casnewydd a Mynwy

Mae'r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymuno ar Adran Ieuenctid a Chymuned fel Swyddog Ieuenctid Casnewydd a Mynwy.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Gradd 3 £21,436 (pwynt 1)- £23,997 (pwynt 4)

Dyddiad Cau: 14/05/2021

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Mae’r Urdd yn edrych am unigolyn creadigol a brwdfrydig fydd yn arwain gweithgareddau marchnata’r mudiad ac yn chwarae rhan adeiladol i godi proffil gweithgareddau’r Urdd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 5 £27,675 (pwynt 1) - £30,832 (pwynt 4)

Dyddiad Cau: 16/05/2021

Swyddog Marchnata Digidol

Mae Clwb Ifor Bach yn edrych i recriwtio Swyddog Marchnata Digidol creadigol sydd gyda did- dordeb dwys mewn cerddoriaeth gyfoes i ymuno â'r tim marchnata.

Cyflogwr: Clwb Ifor Bach

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,000 - £22,000 + Pensiwn

Dyddiad Cau: 21/05/2021

Swyddog Rhanbarthol Celfyddydau a Gwersylloedd Ceredigion

Mae'r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymuno ar Adran Ieuenctid a Chymuned fel Swyddog Rhanbarthol Celfyddydau a Gwersylloedd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 4 £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 07/06/2021

Swyddog Rhanbarthol Celfyddydau a Gwersylloedd Cymoedd Morgannwg

Mae’r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymuno ar Adran Ieuenctid a Chymuned fel Swyddog Rhanbarthol Celfyddydau a Gwersylloedd yn ardal Cymoedd Morgannwg.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 4 £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 07/06/2021