Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 6 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant

Bydd y Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant yn gweithio yn agos gyda'r adrannau cynnwys, cyfathrebu, partneriaethau ac adnoddau dynol ac yn atebol i'r Cyfarwyddwr Partneriaethau.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,000 - £28,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/09/2020

Swyddog Cymuned

Mae Menter Iaith CNPT yn chwilio am Swyddog Cymuned brwd ac egnïol i ymuno â’r tîm i hybu a chynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau Castell-nedd a Phort Talbot.

Cyflogwr: Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

Sir: Castell-Nedd Port Talbot

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 02/10/2020

Swyddog Cymwysterau (3 Swydd)

Rydym nawr yn chwilio am Swyddogion Cymwysterau i ymuno â ni, naill ai ar sail barhaol neu ar gontract tymor penodol tan 31ain Rhagfyr 2023. Rydym yn chwilio am yr ymgeiswyr cyfnod penodol i...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £30,600 - £37,410

Dyddiad Cau: 01/10/2020

Swyddog Hyrwyddo'r Gymraeg fel Pwnc

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn cymwys, trefnus, a chreadigol i chwarae rhan arweiniol i ddatblygu a hyrwyddo’r Gymraeg fel pwnc.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,715 – £30,046

Dyddiad Cau: 05/10/2020

Swyddog Iechyd a Lles

Mae’r elusen yn awyddus i recriwtio unigolyn proffesiynol, dynamig a medrus iawn i ehangu rhaglenni ‘rhagnodi cymdeithasol’ yr elusen i bob rhanbarth arall yng Nghymru a rhannu ymarfer da a gwybodaeth

Cyflogwr: Y Bartneriaeth Awyr Agored

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,000 y flwyddyn (contract 3 blynedd)

Dyddiad Cau: 15/10/2020

Swyddog Iechyd Praidd a Buches

Bydd y Swyddog Iechyd Praidd a Buches yn gweithio o’n swyddfa yn Aberystwyth, a bydd yn adrodd i'r Rheolwr Datblygu Diwydiant a Chysylltiadau. Bydd deiliad y swydd yn ymgymryd â gweithgarwch...

Cyflogwr: Hybu Cig Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £24,137 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/10/2020