Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 14 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Saer Coed Aml-Grefftus

Gwneud gwaith saer coed a cynnal a chadw eraill yn effeithiol ac yn effeithlon mewn eiddo wedi ei meddiannu a rhai gwag. Mae’r rôl hon yn darparu heriau amrywiol a chyffroes i grefftwr medrus sydd...

Cyflogwr: Tai Ceredigion Cyf

Sir: Ceredigion

Cyflog: £21,818.49 - £24,083.53

Dyddiad Cau: 25/07/2019

Swyddog Cangen Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Yn eich swydd newydd, byddwch yn atebol i Bennaeth y Gymraeg, Cyfathrebu Corfforaethol a Rhyngwladol. Prif ddiben eich swydd fydd cydlynu a datblygu cangen newydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng....

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Wrecsam

Cyflog: £23,540 - £25,642

Dyddiad Cau: 08/08/2019

Swyddog Cyfathrebu, Cymru

Cyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig ac angerddol sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog o fewn tîm deinamig Materion Cyhoeddus RSPB Cymru. Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â’n tîm eiddgar ac...

Cyflogwr: RSPB Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,602

Dyddiad Cau: 21/08/2019

Swyddog Cynnal a Chadw Ardal

Archwilio gwaith cynnal a chadw ymatebol a adnewyddu gan sicrhau fod ansawdd y gwaith yn foddhaol.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £24,357 - £27,413 per annum

Dyddiad Cau: 02/08/2019

Swyddog Gweithgareddau Chwaraeon - Gogledd Cymru

Mae gennym gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig a phofriadol ymuno â thim Chwaraeon y Gogledd fel Swyddog Gweithgareddau.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Gwynedd

Cyflog: Graddfa 4: £17,557 (Pwynt 1) - £20,353 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Swyddog Ieuenctid Bro Morgannwg

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid ym Mro Morgannwg. Mae’r swydd yn bartneriaeth rhwng Urdd Gobaith Cymru, a Chyngor Bro...

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Bro Morgannwg

Cyflog: Graddfa 5.1: £19,928

Dyddiad Cau: 29/07/2019

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Bydd y Swyddog Marchnata a Chyfathrebu yn gweithio o Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, ac yn gyfrifol am greu a chydlynu cynllun marchnata gyda’r nod o gynyddu proffil y Ganolfan a’i gweithgareddau...

Cyflogwr: Llenyddiaeth Cymru

Sir: Gwynedd

Cyflog: £20,000 - £23,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/08/2019

Swyddog Sicrwydd a Datblygiad (2 swydd)

Rydym yn awyddus i recriwtio Swyddog Sicrwydd a Datblygu i helpu i ddatblygu cyfleoedd hyfforddiant a datblygiad proffesiynol newydd ar gyfer landlordiaid ac asiantau sydd angen trwydded gan Rentu....

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,799 - £28,785

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Swyddog Technegol Cig Coch - de orllewin (cyfnod mamolaeth)

Cyfle gwych i ymuno â thîm Technegol Cyswllt Ffermio i ddarparu arbenigedd penodol i'r sector cig coch i ddatblygu a gweithredu treialon ar gyfer model tair haen y rhaglen o safleoedd arddangos

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,732 - £32,785

Dyddiad Cau: 01/08/2019

Swyddog yr Amgylchedd (Prosiect Llaeth Amaethyddiaeth) - Bwcle

Prif rôl yr ymgeisydd llwyddiannus fydd gweithredu’n rhagweithiol mewn dalgylchoedd sy’n perfformio’n wael gan ymgysylltu â ffermwyr a rheolwyr tir. Bydd yn darparu cyngor a chanllawiau ar atal...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: Gradd 4 - £25,076

Dyddiad Cau: 11/08/2019