Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 15 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Swyddog Cefnogi

Cyfle gwych i weithio ar brosiect yn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n allweddol ar gyfer twf yr economi Gymreig, gan ddarparu cefnogaeth gweinyddol i dîm Cywain.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,376 - £22,768

Dyddiad Cau: 22/01/2020

Swyddog Cyfathrebu

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu newydd. Mae’r prosiect Engage to Change yn rhedeg ar draws Cymru ar hyn o bryd i gefnogi pobl ifanc rhwng 16 -25 oed gydag anabledd dysgu...

Cyflogwr: Anabledd Dysgu Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Gradd 5 ADC, pwyntiau 17-20 £ 24,762 i £27,889

Dyddiad Cau: 22/01/2020

Swyddog Cyfathrebu ag Ymgysylltu

Yn gweithio fel rhan o’r Tîm Cyfathrebu ag Ymgysylltu yng Nghymru yn ein Swyddfa yn Y Drenewydd, byddwch yn ymwneud ag amrediad o weithgareddau cyfathrebu gyda phwyslais ar hyrwyddo'r gwaith a wnawn i

Cyflogwr: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,528 - £26,968 pro rata + buddion hael

Dyddiad Cau: 06/02/2020

Swyddog Datblygu – Pen Llŷn ac Eryri (dros dro)

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,959 - £31,618

Dyddiad Cau: 22/01/2020

Swyddog Datblygu Busnes

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Swyddog Datblygu Busnes i gyflenwi dros gyfnod mamolaeth. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am arwain ar ddatblygu busnes Dysgu Cymraeg Caerdydd yn y rhanbarth...

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,797 - £40,322 y flwyddyn, pro-rata (Gradd 6)

Dyddiad Cau: 30/01/2020

Swyddog Datblygu Busnes

Ymateb i gyfleoedd cyllid grant a thendrau ac aildendro, gan alluogi CGGSDd i gynnal gwasanaethau cyfredol a chyflawni twf mentrau cymdeithasol

Cyflogwr: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £22,401- £25,463

Dyddiad Cau: 17/02/2020

Swyddog Gwaith Achos

Rydym yn awyddus i benodi o leiaf un Swyddog Gwaith Achos, a fydd yn gweithio yn nhîm delio â chwynion rheng flaen yr Ombwdsmon.

Cyflogwr: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £22,911 - £25,296

Dyddiad Cau: 27/01/2020

Swyddog Gweinyddol

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Swyddog Gweinyddol, i ymuno â’n tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru.

Cyflogwr: Chwaraeon Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £20,137.26 - £21,156.70

Dyddiad Cau: 30/01/2020

Swyddog Gweithgareddau Chwaraeon

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgareddau chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £17,557 - £20,353

Dyddiad Cau: 24/01/2020

Swyddog Gweithredol Datblygu Marchnad Manwerthu'r DU (Cyfnod Mamolaeth)

1. Hyrwyddo brandiau Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc yn y sector manwerthu mewn cydweithrediad â manwerthwyr lluosog ac annibynnol yn y Deyrnas Unedig.

Cyflogwr: Hybu Cig Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: Tua £30,000 yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Dyddiad Cau: 10/02/2020