Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 20 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Swyddog Archwilio a Gwasanaethu

Arwain o ddechrau i ddiwedd y broses yn ei gyfanrwydd, o gydnabod eiddo i awdurdodi taliadau am y gwaith. Cefnogi’r Rheolwyr a chydweithio gydag aelodau eraill i gyflawni nodau ac amcanion y Tîm.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,895 - £28,018

Dyddiad Cau: 05/11/2021

Swyddog Archwilio a Gwasanaethu Cefnogol

Cefnogi y broses o ddechrau i ddiwedd y broses yn ei gyfanrwydd, o gydnabod eiddo i awdurdodi taliadau am yr gwaith. Cefnogi’r Rheolwyr a chydweithio gydag aelodau eraill i gyflawni nodau ac...

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,474 - £24,169

Dyddiad Cau: 05/11/2021

Swyddog Cefnogi Clybiau Ffermwyr Ifanc Eryri

Mae Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Eryri, y mudiad ieuenctid, am benodi Swyddog Cefnogi. Mae hon yn swydd lawn amser neu ran amser, yn ôl dymuniad yr ymgeisydd, gyda chytundeb blwyddyn o hyd i gychwyn.

Cyflogwr: Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Eryri

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,000 - £25,000

Dyddiad Cau: 04/11/2021

Swyddog Croeso

Cyfle cyffrous i ymuno â thîm canolfan Hengwrt a Menter Dinefwr mewn rôl i groesawi ymwelwyr a defnyddwyr i'r ganolfan, a darparu gwasanaeth i gwsmeriaid Siop Gymraeg Cyfoes.

Cyflogwr: Menter Dinefwr

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £17,000 - £20,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/11/2021

Swyddog Cyfathrebu

MAE CYFATHREBU'R EGLWYS YN NEWID.... Rydym yn chwilio am swyddog cyfathrebu profiadol sy’n angerddol ynglŷn ag adrodd straeon, sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, ac sydd â ffordd greadigol o wneud gwaith

Cyflogwr: Esgobaeth Llandaf - Diocese of Llandaff

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24, 340

Dyddiad Cau: 29/10/2021

Swyddog Cyfathrebu (Y Cyfryngau a Chyfryngau Cymdeithasol)

Rydyn ni’n edrych am Swyddog Cyfathrebu brwdfrydig a rhagweithiol i ymuno â thîm cyfathrebu CLlLC, sydd newydd ei ehangu.

Cyflogwr: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Gradd - Grade 4 (SCP 30 – 35) £33,782 - £38,890

Dyddiad Cau: 14/11/2021

Swyddog Cynllunio Adnoddau

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd CymruByddwch yn amseru adnoddau dros gyfnod o ddyddiau i wythnosau i sicrhau bod tenantiaid yn cael gwasanaeth gwych a bod adnoddau yn cael eu...

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,358 - £23,806 y flwyddyn / per annum

Dyddiad Cau: 04/11/2021

Swyddog Dysgu ac Ymgysylltu

Cyfle cyffrous i ymuno â thîm Menter Dinefwr a chanolfan Hengwrt i ddatblygu rhaglen o weithgareddau sy'n ymgysylltu gyda'r gymuned ehangach ac ymwelwyr.

Cyflogwr: Menter Dinefwr

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £20,000 - £25,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/11/2021

Swyddog Gwaith Achos

Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Gwaith Achos, a fydd yn gweithio yn nhîm delio â chwynion rheng flaen yr Ombwdsmon.

Cyflogwr: Ombwdsmon Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,544 - £25,992

Dyddiad Cau: 21/11/2021

Swyddog Gweinyddol

Rydym yn edrych am Swyddog Gweinyddol i ymuno â Swyddfa’r Athrofa ar gampws Caerfyrddin mewn rôl lawn amser, barhaol.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,847 - £26,341 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/10/2021