Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 15 cofnodion | Tudalen 2 o 2

Swyddog Heddlu

Rydym nawr yn derbyn ceisiadau ar gyfer rôl Swyddog Heddlu. Bydd rhan gyntaf eich cais yn gwirio eich bod yn gymwys i wneud cais ar gyfer y rôl. Sicrhewch eich bod wedi gwirio ein meini prawf...

Cyflogwr: Heddlu Gogledd Cymru

Sir: Conwy

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 31/01/2020

Swyddog Marchnata

Cyfle gwych i weithio ar brosiect yn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n allweddol ar gyfer twf yr economi Gymreig, gan weithio ar gynllun marchnata a chyfathrebu prosiect Cywain.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,300 - £28,959

Dyddiad Cau: 22/01/2020

Swyddog Marchnata Digidol (dros dro)

Cyfle gwych i ymuno â thîm marchnata Cyswllt Ffermio i gynllunio, darparu a chydlynu presenoldeb ar-lein y prosiect.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,072 - £22,768

Dyddiad Cau: 31/01/2020

Swyddog Menter a Dysgu

Arwain ar raglen gweithgareddau Menter a Dysgu CGGSDd a’n Gwasanaeth Cymorth i’r Sector trwy ddarparu cymorth, gwybodaeth a hyfforddiant i randdeiliaid CGGSDd a chymunedau’n Sir Ddinbych

Cyflogwr: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £22,401

Dyddiad Cau: 17/02/2020

Swyddog y Ganolfan Wasanaeth

Cyfle gwych i ymuno â thîm Cyswllt Ffermio i sicrhau gweithrediad effeithiol y Ganolfan Wasanaeth, gan sicrhau fod gweithdrefnau a systemau rheoli'r Ganolfan yn rhedeg yn llyfn

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,300 - £28,959

Dyddiad Cau: 24/01/2020