Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Technegydd TGCh

Cyfle cyffrous i ymuno a Tim TGCh Ysgol Glan Clwyd i ehangu cefnogaeth dechnegol TGCh yr ysgol uwchradd ac ysgolion cynradd y Clwstwr.

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: Gradd 3 £15,729 - £16,365

Dyddiad Cau: 25/10/2020

Tiwtor y Gymraeg

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn dymuno penodi unigolyn brwdfrydig fel Tiwtor y Gymraeg. Bydd yn gyfrifol am lunio ystod o raglenni dysgu a'u darparu i staff y sefydliad cyfan.

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Band 6 (£31,365 - £37,890)

Dyddiad Cau: 05/11/2020