Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 6 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Uwch Archwilydd

Rydym am recriwtio i nifer o swyddi Uwch Archwilydd yn ein timau archwilio perfformiad. Mae'r swyddi'n cael eu cynnig yn barhaol a byddant yn cynnwys ymgymryd â gwaith archwilio perfformiad mewn...

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £41,073 - £47,678 (band cyflog 4)

Dyddiad Cau: 08/11/2021

Uwch Gyfieithydd

Arwain tîm o gyfieithwyr mewnol proffesiynol er mwyn darparu gwasanaeth cyfieithu effeithiol ac effeithlon i bob rhan o CNC. Gan fod hon yn rôl newydd, bydd gennych y cyfle i siapio’r gwasanaeth...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £35,288 gan godi i £38,597 dros bedair blynedd

Dyddiad Cau: 31/10/2021

Uwch Gynghorydd Polisi (Deddfwriaeth), Cymru

Rydym yn chwilio am weithiwr polisi proffesiynol, egnïol, rhagweithiol a medrus i'n helpu i ddatblygu ein hagenda polisi a chyfrannu ein harbenigedd a'n mewnwelediad i ddadleuon ynghylch dyfodol...

Cyflogwr: Y Comisiwn Etholiadol

Sir: Caerdydd

Cyflog: £32,448

Dyddiad Cau: 24/10/2021

Uwch Gynorthwy-ydd Gwasanaeth

Cynorthwyo gyda’r gwaith o dderbyn, rheoli a phrosesu casglaidau a gwasanaethu’r cyhoedd a chynorthwyo defnyddwyr y Llyfrgell.

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £21,423 - £22,402

Dyddiad Cau: 28/10/2021

Uwch Hwylusydd Tai Gwledig

• Arwain yr Uned Hwyluswyr Tai Gwledig a goruchwylio’r rhaglen waith o ran diwrnodau agored. • Arwain yr Uned Hwyluswyr Tai Gwledig a goruchwylio’r cynllun gweithredu’r uned.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £28,860

Dyddiad Cau: 28/10/2021

Uwch Swyddog Cynlluniau

I reoli a gwireddu y cynlluniau yn y sector bwyd amaeth

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,069

Dyddiad Cau: 15/11/2021