Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Uwch Gynorthwy-ydd Gweinyddol

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm prysur sy’n rhoi cymorth gweinyddol i’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid ar Heol y Gogledd, Caerdydd. Ymhlith y dyletswyddau fydd prosesu geiriau a...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,065 - £19,171

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Uwch Swyddog Data a Dadansoddi

Rôl yr Uwch Swyddog Data a Dadansoddi yw adrodd yn feintiol ac yn ansoddol ar berfformiad S4C, ac ymchwilio dyheadau’r gynulleidfa. Byddwch yn asesu tueddiadau yn y byd cyfryngau er mwyn rhagweld...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Cystadleuol

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Uwch Swyddog Technegol

Bydd yr Uwch Swyddog Technegol wedi'i leoli yn ein swyddfa yn Aberystwyth a bydd yn atebol i'r Arweinydd Technegol. Bydd deiliad y swydd yn darparu cymorth technegol i hwyluso’r defnydd a rhediad...

Cyflogwr: EIDCymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £26,108.00 - £33,328.00

Dyddiad Cau: 26/07/2019