Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 25 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Swyddog Gweinyddol (Gwynedd)

Darparu gwasanaeth gweinyddol ategol I brosiectau a chytundebau yng (ond heb fod yn gyfyngedig i) Ngwynedd

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Gwynedd

Cyflog: £18,946 - £22,288

Dyddiad Cau: 03/11/2019

Cydlynydd Cynllun y Gogledd

Cyflawni dyletswyddau gweithiwr cymorth yn rhan o dîm Tai â Chymorth, gan ddarparu gwasanaethau i bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi deiliadaeth gymysg ledled ardal Tai Ceredigion. Darparu cymorth yn ymw

Cyflogwr: Tai Ceredigion Cyf

Sir: Ceredigion

Cyflog: £20,260.64 - £22,363.95

Dyddiad Cau: 24/10/2019

Cydlynydd Gwasanaeth Cefnogi Cynllun SMS

Rydym yn penodi ar gyfer rôl Cydlynydd Gwasanaeth Cefnogi Cynllun SMS - gellir ystyried ceisiadau llawn neu ran amser.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,376 - £21,072 pro rata

Dyddiad Cau: 21/10/2019

Darlithydd - Addysgu ac Ysgolheictod

Mae hon yn swydd Addysgu ac Ysgolheictod, lle bydd deilydd y swydd yn addysgu’n academaidd, gan gynnwys datblygu cyflwyno a gwerthuso’r ddarpariaeth Gymraeg yng ngraddau israddedig ag...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,199 - £39,609 y flwyddyn (Gradd 6)

Dyddiad Cau: 31/10/2019

Datblygydd Drupal (cyfnod penodedig deuddeg mis)

Rydym yn chwilio am ddatblygwr brwdfrydig a brwdfrydig iawn i ymuno a Swyddfa Archwilio Cymru, am gyfnod penodol, i gefnogi ailddatblygu ein platfformau gwe.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £40,071 - £46,515

Dyddiad Cau: 03/11/2019

Gweinyddydd

Mae Canolfan y Morlan yn chwilio am Weinyddydd Rhan Amser. Y swydd i’w lleoli yng Nghanolfan Ffydd a Diwylliant Eglwys Bresbyteriadd Cymru, yn Aberystwyth.

Cyflogwr: Canolfan y Morlan

Sir: Ceredigion

Cyflog: £18,139 - £20,183 pro rata pwynt 13-17 ar raddfa EBC

Dyddiad Cau: 25/10/2019

Hyrwyddwr Cenhadaeth Cymraeg

Bydd yr Hyrwyddwr(wyr) yn gweithio gyda’r Weinidogaeth ac Ardaloedd Cenhadu ar draws yr Eglwys yng Nghymru er mwyn datblygu ei chenhadaeth a’i gweinidogaeth cyfrwng Cymraeg.

Cyflogwr: Athrofa Padarn Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £33,100 - £37,450 FTE

Dyddiad Cau: 04/11/2019

Pennaeth Rheolaeth Asedau

• Yn gyfrifol am reolaeth gorfforaethol strategol ragweithiol a gweithredol o asedau y Grŵp. • Arwain a rheoli yr holl weithgareddau Rheolaeth Asedau ar draws ardal weithredol Grŵp Cynefin...

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: Cyflog Spot £55,967 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/10/2019

Prif Swyddog Addysg a Chyfarwyddwr Addysg

Byddwch yn arwain ar ddatblygu strategaethau addysg cyfrwng Cymraeg a threfniadau gweithredol i sicrhau darpariaeth o safon uchel a deilliannau i ddysgwyr, yn unol â chyflawniad nodau ac amcanion...

Cyflogwr: Cyngor Sir Powys

Sir: Powys

Cyflog: £85,500 - £92,547 y flwyddyn +

Dyddiad Cau: 03/11/2019

Rheolwr Addysg

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am arwain a rheoli holl weithgareddau addysgol Nant Gwrtheyrn. Mae’r swydd yn un sy’n gofyn am unigolyn i arwain yn effeithiol ac i reoli’n gadarn gan sicrhau...

Cyflogwr: Canolfan Nant Gwrtheyrn

Sir: Gwynedd

Cyflog: £34,750 - £40,000

Dyddiad Cau: 05/11/2019