Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 80 cofnodion | Tudalen 1 o 8

Rheolwr Cymwysterau (x2)

Ar hyn o bryd mae gennym ddau gyfle Rheolwr Cymwysterau tymor penodol ar gael. Mae hon yn swydd amser llawn (37 awr yr wythnos), ond gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith amgen, gan gynnwys...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £39,310 - £47,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/11/2021

Archifydd Dan Hyfforddiant

Diben y swydd hon yw hyfforddi graddedigion sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa mewn archifyddiaeth ac felly rhoddir hyfforddiant eang ar bob agwed do waith archifyddol. Clustnodir lle i’r sawl...

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £21,423 - £22,402 (yn arwain at Fand 3 ar ol cymhwyso)

Dyddiad Cau: 28/10/2021

Arweinydd Tîm Gwasanaeth Cyfieithu

Rydym yn chwilio am Arweinydd Tîm ar gyfer ein Tîm Cyfieithu mewnol sy'n tyfu! Mae hwn yn dîm prysur, sy'n rheoli'r holl wasanaethau cyfieithu ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £38,922 gan godi i £43,649 dros bedair blynedd

Dyddiad Cau: 31/10/2021

Arweinydd Tim Gwasanaethau Cwsmer

Bydd Arweinydd y Tîm Gwasanaethau Cwsmer (deiliad y Swydd) yn rheoli ac yn cydlynu gwaith beunyddiol y tîm gwasanaethau cwsmeriaid. Byddant yn arwain ac yn cefnogi'r tîm gwasanaethau cwsmeriaid...

Cyflogwr: Cymdeithas Tai Bro Myrddin

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £23,680 - £25,823

Dyddiad Cau: 03/11/2021

Asesydd yn y Gwaith mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)

Rydym yn chwilio am Asesydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol gyda chymwysterau a phrofiad i helpu i gynorthwyo ac asesu ein dysgwyr ar ein rhaglenni prentisiaeth dysgu yn y gwaith.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,164 - £30,613 yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol.

Dyddiad Cau: 29/10/2021

Swyddog Cyfathrebu Dwyieithog

A chithau’n atebol i’r Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu, byddwch yn rhan o dîm sy’n darparu cyfathrebiadau diddorol ac effeithiol i gefnogi amcanion y Ganolfan a darparu gwasanaethau cyhoeddus....

Cyflogwr: Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS)

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30 - 35K

Dyddiad Cau: 29/10/2021

Cydgysylltydd Gwasanaethau Busnes

Yn adnabyddus am eich sgiliau trefnu rhagorol a'ch brwdfrydedd dros gynnig cymorth o'r radd flaenaf, byddwch yn darparu gwasanaeth gweinyddol cynhwysfawr i'ch eiddo neu dîm ymgynghori. Yn ogystal...

Cyflogwr: Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £20,721 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 24/10/2021

Chaperone

Mae cynhyrchiad ‘Rownd a Rownd’ yn chwilio am aelod newydd, brwdfrydig i ymuno a’n criw. ‘Rydym yn chwilio am berson trefnus a chydwybodol i ofalu am les ein cast ifanc. Mae cyfrifoldebau’r....

Cyflogwr: Rondo

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 25/10/2021

Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth

Mae’r Coleg yn edrych am unigolyn deallus a brwdfrydig i arwain ar ein hymdrechion i sicrhau bod y Coleg, ac addysg ôl-orfodol Cymraeg a dwyieithog, yn agored i bawb, beth bynnag eu cefndir.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Mae gan y Coleg swyddfeydd yng Nghaerdydd, Caerfyrddin a Bangor.

Cyflog: £30,942.11 – £32,816.25 (i’w drafod yn unol â phrofiad)

Dyddiad Cau: 29/10/2021

Cydlynydd Cyfathrebu (x 2 Swydd)

Rydym yn chwilio am ddau Gydlynydd Cyfathrebu brwdfrydig iawn i ddarparu gwybodaeth draffig cyfredol a chynnwys arloesol a ddiddorol i'r cyhoedd sy'n teithio trwy ein llinell ffôn, ein gwefan a'n...

Cyflogwr: Gwasanaeth Traffig Cymru

Sir: Conwy

Cyflog: £23,517.61 - £25,456.39

Dyddiad Cau: 04/11/2021

Cydlynydd Tystiolaeth ac Ymgysylltu (Data) - (tymor penodol 12 mis)

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi dechrau ar gyfnod newydd cyffrous wrth chyflawni ein dull strategol o ymdrin â data gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,555 - £38,813

Dyddiad Cau: 31/10/2021