Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 32 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Aelod Tîm Hansh

Mae Antena yn chwilio am aelodau newydd i ymuno â thîm cynhyrchu Hansh. Bydd cyfrifoldebau yn cynnwys datblygu syniadau creadigol newydd, ymchwilio i gynnwys cyfredol a chynllunio cynnwys...

Cyflogwr: Antena

Sir: Gwynedd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 16/12/2019

Cyfieithydd Cymraeg

Mae'r rôl yn gyfle cyffrous iawn i ymuno â Choleg uchelgeisiol ac uchel ei barch, a hynny ar gampws glan môr yn ninas Abertawe. Mae Abertawe'n ddinas arfordirol hardd a chosmopolitaidd, gan gynnig...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £30,046 i £33,797 +

Dyddiad Cau: 12/12/2019

Cyfieithydd Cymraeg

Cyfle gwych i ymuno â'r tîm cyfieithu ym Mhrifysgol Caerdydd yng nghanol y brifddinas. Mae'r rôl yn berffaith i unrhyw un sy'n meddu ar sgiliau Cymraeg rhagorol ac sydd am ddatblygu'n broffesiynol.

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £22,417 - £26,715

Dyddiad Cau: 13/12/2019

Dadansoddwr Data

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,959 - £31,618

Dyddiad Cau: 12/12/2019

Prif Olygydd

Mae hwn yn gyfle arbennig ac unigryw i lywio a siapio ein cynnwys golygyddol arlein ac mewn print, a hynny ar gyfer cwmni annibynnol, uchelgeisiol a sy’n edrych tua’r dyfodol.

Cyflogwr: Golwg a Golwg360

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog cystadleuol

Dyddiad Cau: 11/12/2019

Rheolwr Datblygu Deallusrwydd y Farchnad a Llwybrau i’r Farchnad (Twristiaeth a Lletygarwch)

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £32,785 - £34,835

Dyddiad Cau: 12/12/2019

Rheolwr Materion Cyhoeddus ac Ysgrifennydd Preifat i'r Prif Weithredwr

A oes gennych wybodaeth graff am yr hyn sy'n digwydd ar draws y dirwedd wleidyddol yng Nghymru? A ydych yn meddwl yn strategol ac yn meddu ar y cymhelliant, yr egni a'r carisma sydd eu hangen er...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £49,841, gan godi i £54,409 dros bedair blynedd

Dyddiad Cau: 06/01/2020

Staff Gweithgareddau (Gwersyll yr Urdd, Llangrannog)

Mae angen unigolion egnïol a brwdfrydig i weithio fel rhan o’r tîm gweithgareddau. Byddwch yn gyfrifol am rediad esmwyth y rhaglenni gweithgareddau Gwersyll a defnydd cyhoeddus.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £16,380 - £17,930

Dyddiad Cau: 12/12/2019

Staff Gweithgareddau Llethr Sgïo (Gwersyll yr Urdd, Llangrannog)

Mae angen unigolion egnïol a brwdfrydig i weithio fel rhan o’r tîm gweithgareddau. Byddwch yn gyfrifol am rediad esmwyth y rhaglenni gweithgareddau Gwersyll a defnydd cyhoeddus.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £16,380 - £17,930

Dyddiad Cau: 12/12/2019

Swydd Cymorth Technoleg Ddigidol

Cefnogi sefydliadau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector i ddatblygu dulliau effeithiol o fynd i’r afael ag allgáu digidol a gwella cyfranogiad digidol ledled Cymru, gan...

Cyflogwr: Canolfan Cydweithredol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £31,727

Dyddiad Cau: 09/12/2019