Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 24 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Asesydd Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) - Dwyieithog

Ydych chi'n arweinydd / rheolwr profiadol sy'n angerddol am ddatblygiad eraill? Oes gennych chi ddiddordeb mewn cynnig cymwysterau rheoli i unigolion gan reoli eich dyddiadur eich hun?

Cyflogwr: Portal

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,000 i £32,000 y flwyddyn yn seiliedig ar brofiad a chymwysterau a chynigir £500 ychwanegol ar gyfer siaradwyr y Gymraeg.

Dyddiad Cau: 03/02/2021

Ceidwad Parc Bute

Mae gweithio fel Ceidwad Parc Bute ymroddedig yn gyfle gwych i unigolyn talentog sy'n angerddol am natur a'r awyr agored. Byddwch yn bresenoldeb gweladwy yn y parc ac yn darparu gwasanaeth rheng...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,698 - £21,748

Dyddiad Cau: 08/02/2021

Cyfarwyddwr Darpariaeth Addysg Gymraeg ac iechyd Gwledig ac Anghysbell mewn Addysg Feddygol

Mae’r swydd hon yn gyfle cyffrous i ymuno ag Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, un o Ysgolion Meddygaeth blaenllaw’r DU.

Cyflogwr: Ysgol Feddygaeth, Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £34,804 – £40,322 y flwyddyn a buddion Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS)

Dyddiad Cau: 31/01/2021

Cyfieithydd, Golygydd a Phrawf-ddarllenydd

Gweithio fel rhan o dîm brwdfrydig Atebol.

Cyflogwr: Atebol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 21/01/2021

Cynghorydd Adnoddau Dynol Dwyieithog

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Gynghorydd Adnoddau Dynol sy'n rhugl yn y Gymraeg i weithio ochr yn ochr â'r Rheolwr Adnoddau Dynol i sicrhau bod gwasanaeth Adnoddau Dynol effeithiol yn cael...

Cyflogwr: Welsh National Opera

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,606 - £29,270 y flwyddyn (yn dibynnu ar brofiad)

Dyddiad Cau: 01/02/2021

Cynghorydd Llys Teulu (Cymraeg yn hanfodol)

Mae rôl Cynghorydd Llys Teulu yn gyfle cyffrous i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau plant ledled Cymru sy'n ymwneud ag Achosion Llys Teulu.

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £39,310 - £47,000

Dyddiad Cau: 01/02/2021

Cynorthwyydd Marchnata

Rydym yn dymuno penodi Cynorthwyydd Marchnata Dwyieithiog [Cymraeg a'r Saesneg] sy'n uchelgeisiol, yn gadarnhaol ac yn barod i ddysgu, i gynorthwyo a chefnogi'r tîm marchnata trwy weinyddu...

Cyflogwr: Welsh National Opera

Sir: Caerdydd

Cyflog: £16,537- £18,373 y flwyddyn (yn dibynnu ar brofiad)

Dyddiad Cau: 28/02/2021

Cynorthwyydd y Gwasanaeth Cynghori (dros dro)

Cyfle gwych i ymuno â thîm Cyswllt Ffermio i gefnogi Swyddogion y Gwasanaeth Cynghori i ddarparu gwasanaeth ardderchog

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £17,534 - £18,944

Dyddiad Cau: 22/01/2021

Tiwtor Cwricwlwm Saesneg  – TAR Cymru

Deiliad y rôl fydd arweinydd TAR Saesneg Y Brifysgol Agored yng Nghymru a bydd yn gyfrifol am addysgu ac asesu myfyrwyr. Byddwch yn gweithio'n agos gydag darpar athrawon, Partneriaid ysgol ac...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Rhwng £41,528 a £49,553

Dyddiad Cau: 02/02/2021

Golygydd Cynnwys Digidol

Mae ITV Cymru Wales yn chwilio am newyddiadurwr brwdfrydig sy’n angerddol am greu cynnwys digidol. Fel Golygydd Cynnwys Digidol yr adran, byddwch yn cefnogi’r Golygydd a’r Cynhyrchwyr Cyfres i...

Cyflogwr: ITV Cymru Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 22/01/2021