Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Arweinydd Tîm IDVA

Cyfle i arwain/rheoli tîm o weithwyr IDVA/YATC

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,514 - £27,881 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 19/08/2020

Cymhorthydd Dysgu Lefel 1 x 2 swydd

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr brwdfrydig ac ymroddgar i ymgeisio am y Swyddi uchod yn yr ysgol hapus a llwyddiannus hon.

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: Gradd 2 - £13,545 - £13,816

Dyddiad Cau: 16/08/2020

Goruchwyliwr Caffi a Hwb - Cyfnod Mamolaeth

Y mae Fforwm Cymuned Penparcau yn awyddus i benodi person brwdfrydig a phrofiadol i hyrwyddo datblygiad y Caffi/Hwb dros cyfnod mamolaeth.

Cyflogwr: Fforwm Cymunedol Penparcau Cyf

Sir: Ceredigion

Cyflog: £11.50 yr awr

Dyddiad Cau: 16/08/2020

Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant

Bydd y Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant yn gweithio yn agos gyda'r adrannau cynnwys, cyfathrebu, partneriaethau ac adnoddau dynol ac yn atebol i'r Cyfarwyddwr Partneriaethau.

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £25,000 - £28,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 16/08/2020

Swyddog Cynnal a Chadw

Yn y rôl yma, fe fyddwch yn cyflawni archwiliadau effeithiol ac effeithlon ar eiddo gwag, yn ogystal ac archwiliadau ar waith trwsio ymatebol yn unol â chanllawiau priodol.

Cyflogwr: Adra

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,022 - £29,950 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 20/08/2020

Swyddog Ymchwil

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â thîm Ymchwil Cynulleidfa S4C fel Swyddog Ymchwil, lle byddwch yn casglu a dehongli gwybodaeth o amrywiol ffynonellau i'n galluogi i ddeall anghenion a natur ein...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Rydym yn cynnig cyflog cystadleuol yn seiliedig ar brof

Dyddiad Cau: 16/08/2020

Ymchwilydd Profiadol

Mae Boom Plant yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio ar gynnwys digidol i blant.

Cyflogwr: Boom Plant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 14/08/2020