Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 80 cofnodion | Tudalen 2 o 8

Rheolwr Cymwysterau (x2)

Ar hyn o bryd mae gennym ddau gyfle Rheolwr Cymwysterau tymor penodol ar gael. Mae hon yn swydd amser llawn (37 awr yr wythnos), ond gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith amgen, gan gynnwys...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £39,310 - £47,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/11/2021

Cydlynydd Ysgogi Cefnogwyr Canolog Cymru

Bydd deilydd yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer nifer o unigolion, eglwysi a chymunedau sy’n cefnogi Cymorth Cristnogol yng Nghymru. Byddwch yn cefnogi a c ysbrydoli ein cefnogwyr o amgylch Cymru.

Cyflogwr: Cymorth Cristnogol

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,739

Dyddiad Cau: 31/10/2021

Cyfieithydd

Rydym am gryfhau ac ehangu ein gwasanaethau cyfieithu Cymraeg i alluogi'r Brifysgol i fod yn sefydliad dwyieithog sy'n cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg. Mae'r broses ehangu hon yn cynnwys penodi...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £22,847 – £27,116 y flwyddyn (Gradd 4)

Dyddiad Cau: 27/10/2021

Cyfieithydd (x 3 swydd)

Mae Gwasanaeth Cyfieithu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn chwilio am ddau Gyfieithydd llawn amser i weithio yn yr Uned Gymraeg flaengar am gyfnod dros dro o 12 mis yn y lle cyntaf.

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,655 - £31,534

Dyddiad Cau: 14/11/2021

Cyfieithydd (x2 Swydd)

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn awyddus i benodi 2 gyfieithydd i weithio'n rhan o'i garfan gyfieithu brysur wedi'i hen sefydlu.

Cyflogwr: Cyngor Rhondda Cynon Taf

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £29,577

Dyddiad Cau: 29/10/2021

Cyfieithydd Cymraeg

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn brwdfrydig, llawn cymhelliant, sydd ag agwedd hyblyg i arwain ar ein gwasanaeth cyfiethu o fewn y Gronfa.

Cyflogwr: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,019 i £34,288 + Buddion hael

Dyddiad Cau: 12/11/2021

Cyfrifydd Cymwysedig

Cyfle i ddatblygu eich gyrfa o fewn cwmni sy’n ehangu. Llwybr i fod yn gyfarwyddwr. Byddwch yn rhan o broses o benderfynu llwybr eich gyrfa chi. Dewisiwch eich maes arbenigol.

Cyflogwr: Dunn & Ellis Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Hyd at £35,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 05/11/2021

Cyhoeddwr Dwyieithog (Cyfnod penodedig 12 mis)

Mae’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yn gwahodd ceisiadau am swydd Cyhoeddwr Dwyieithog o fewn y Tîm Cyfathrebu. Bydd y Cyhoeddwr Dwyieithog yn atebol i’r Pennaeth Cyfathrebu o ran...

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £20,142 - £23,558 Wrth benodi, bydd y cyflog ar waelod y raddfa

Dyddiad Cau: 25/10/2021

Cymhorthydd Cyfathrebu – Marchnata Gwasanaethau’r Cyngor  (Dros dro - 12 Mis)

Cefnogi’r gwaith o alluogi’r Cyngor i rannu gwybodaeth a chynnal deialog dwyffordd gyda phobl Gwynedd, cynghgorwyr Gwynedd a staff y Cyngor......

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,092 - £21,748

Dyddiad Cau: 28/10/2021

Cynghorwyr Gyrfa Cymwysedig / Dan Hyfforddiant - Gweithio gyda phobl ifanc ac oedolion yn y Farchnad Lafur (Bangor)

Allwch chi ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc ac oedolion i gymryd camau cadarnhaol tuag at gyflawni eu huchelgeisiau? Ydych chi eisiau cyfrannu at ddatblygu sgiliau ac economi Cymru yn y dyfodol?

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,980 - £31,395 | £23,318 - £24,910

Dyddiad Cau: 03/11/2021

Cynghorwyr Gyrfa Cymwysedig / Dan Hyfforddiant - Gweithio gyda phobl ifanc ac oedolion yn y Farchnad Lafur (Caerdydd)

Allwch chi ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc ac oedolion i gymryd camau cadarnhaol tuag at gyflawni eu huchelgeisiau? Ydych chi eisiau cyfrannu at ddatblygu sgiliau ac economi Cymru yn y dyfodol?

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,980 - £31,395 | £23,318 - £24,910

Dyddiad Cau: 03/11/2021