Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 26 cofnodion | Tudalen 2 o 3

Mentor STEM (Gwynedd)

Dyma gyfle cyffrous i weithio ar brosiect newydd ar draws Gogledd-orllewin Cymru (Gwynedd, Conwy ac Ynys Môn).

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,318 - £24,910 y flwyddyn (Cyflog cychwynnol £23,318 y flwyddyn)

Dyddiad Cau: 25/01/2021

Pennaeth Cyfathrebu

Ydych chi’n angerddol am gyfathrebu? Oes gennych chi’r ddawn o ddenu pobl at gynnwys gwych gan ddefnyddio’r sianel fwyaf priodol? Nod ein gwaith yw gwella gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru.

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £60,125 - £69,527

Dyddiad Cau: 25/01/2021

Pennaeth Datblygiadau’r We

Rydym yn chwilio am Bennaeth Datblygiadau’r We i arwain tîm o bump o staff. Mae’r tîm yn datblygu deunyddiau addysgiadol aml-gyfrwng, datblygu systemau ar-lein a gwefannau

Cyflogwr: Cwmni CYNNAL

Sir: Gwynedd

Cyflog: £43,857 - 46,485

Dyddiad Cau: 08/02/2021

Prif Weithredwr

Mae Bannau Brycheiniog yn lle arbennig – i bobl ac i natur, ac rydyn ni’n chwilio am berson arbennig i arwain yr Awdurdod ac i wneud yn siŵr y bydd ein Parc Cenedlaethol yn dal yn lle arbennig...

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Sir: Powys

Cyflog: £75,858 - £83,440 y flwyddyn gyda’r cyflog i ddechrau’n dibynnu ar eich cymwysterau a’ch profiad

Dyddiad Cau: 12/02/2021

Rheolwr Cyfathrebu

Mae cyfle cyffrous wedi codi fel rhan o'r Tîm Cyfathrebu yn yr ASB yng Nghymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn weithiwr cyfathrebu proffesiynol rhagorol gyda phrofiad mewn marchnata...

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,350

Dyddiad Cau: 20/01/2021

Rheolwr Prosiect Newid

Rydym am benodi Rheolwr Prosiect Newid a fydd yn gyfrifol am ymgorffori newid a rhagoriaeth rheoli prosiect, trwy'r prosiectau y byddwch yn eu rheoli'n uniongyrchol a Rhaglen Newid Archwilio Cymru...

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,723 - £31,162

Dyddiad Cau: 21/01/2021

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol

Mae S4C yn chwilio am Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol er mwyn gweithio ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y sianel.

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 27/01/2021

Swyddog Cymorth Gwirfoddoli

Fel Swyddog Cymorth Gwirfoddoli, byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod gan wirfoddolwyr y cymorth ac arweiniad priodol i gyflawni eu rôl fel gwirfoddolwyr.

Cyflogwr: Medrwn Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: SCP 9 - £20903

Dyddiad Cau: 29/01/2021

Swyddog Iaith Gymraeg

Mae’r swydd yn hanfodol o ran sicrhau bod y Bwrdd Iechyd yn diwallu ei ofynion cyfreithiol statudol o ran Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Bydd deiliad y swydd yn darparu arweiniad strategol...

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,907 - £30,615

Dyddiad Cau: 31/01/2021

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu (dros dro)

Cyfle gwych i ymuno â thîm marchnata Cyswllt Ffermio

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,695 - £29,393

Dyddiad Cau: 20/01/2021