Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 28 cofnodion | Tudalen 2 o 3

Staff Haf Gwersyll Llangrannog 2020

Cyfle ardderchog i fyfyriwr neu berson ifanc ennill profiad a chyflog yn y byd addysg awyr agored a hamdden.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £16,380 - £17,930

Dyddiad Cau: 10/03/2020

Swyddog Cefnogi Prosiect - Cyllid

Swyddog Cefnogi Prosiect Llawn Amser

Cyflogwr: Cadwyn Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £25,082

Dyddiad Cau: 16/03/2020

Swyddog Cefnogi Prosiectau

Cefnogi gwaith yr holl brosiect rhanbarthol a fydd yn cynnwys FLAG, Mon Larder a Tech Tyfu.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £20k - £25k

Dyddiad Cau: 09/03/2020

Swyddog Clercyddol Lleoliadau (Cyfnod Mamolaeth)

Rydym yn chwilio am swyddog clercyddol sydd â phrofiad addas i ymuno â thîm cefnogi'r coleg yn ein huned rhaglenni dysgu proffesiynol i helpu i weinyddu'r ddarpariaeth o leoliadau ar draws y...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £20,130 - £22,417 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 11/03/2020

Swyddog Cyfathrebu a Digwyddiadau

Mae'r Swyddog Cyfathrebu a Digwyddiadau yn creu cyfathrebiadau effeithiol i ysbrydoli pobl i ddyheu am fyd sy'n gyfoethocach o ran byd natur. Bydd y rôl yn helpu i gyflawni strategaeth...

Cyflogwr: RSPB Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,073 - £23,912

Dyddiad Cau: 28/02/2020

Swyddog Cymraeg yn y Gweithle

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am aelod newydd o'r tîm i ddatblygu darpariaeth ac arwain prosiectau Cymraeg yn y Gweithle. Bydd deiliad y swydd hefyd yn dysgu ystod y gyrsiau Cymraeg yn y Gweithle.

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,797 - £40,322 y flwyddyn (Gradd 6)

Dyddiad Cau: 23/03/2020

Swyddog Cynllunio

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Cynllunio i ymuno â'n Tîm Cydymffurfiaeth yn ein swyddfeydd ym Mhenrhyndeudraeth. Os ydych chi'n aelod o'r RTPI (neu'n gweithio tuag at aelodaeth) sydd â phrofiad...

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: Hyd at £30,507 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/02/2020

Swyddog Cynnal A Chadw Ardal (2 Swydd)

Archwilio gwaith cynnal a chadw ymatebol a adnewyddu yn bennaf, gan sicrhau fod ansawdd y gwaith yn foddhaol.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £24,357 - £27,413 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/02/2020

Swyddog Datblygu - Gogledd Ceredigion

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,959 - £31,618

Dyddiad Cau: 28/02/2020

Swyddog Datblygu Menter y Plu

Cyfle i weithio gyda criw y fenter i helpu gyda gwaith o ddydd i ddydd Menter y Plu, a datblygu a marchnata Tafarn y Plu yn greadigol

Cyflogwr: Menter y Plu

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,000

Dyddiad Cau: 28/02/2020