Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 36 cofnodion | Tudalen 2 o 4

Hwylusydd Gweithdai Hwb Menter

Cydlynu ac arwain ar weithdai amrywiol yr Hwb Fenter, gan gynnwys y rhaglen Miwtini a gwaith perthnasol.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Conwy

Cyflog: £29,566 - £34,533

Dyddiad Cau: 07/10/2019

Prif Gogydd

Yn dilyn buddsoddiad sylweddol dros y misoedd diwethaf, mae Nant Gwrtheyrn yn awyddus i benodi Rheolwr Arlwyo a Phrif Gogydd i gymryd yr awenau yng Nghaffi Meinir. Dyma gyfle arbennig i unigolion...

Cyflogwr: Canolfan Nant Gwrtheyrn

Sir: Gwynedd

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 07/10/2019

Rheolwr Arlwyo

Yn dilyn buddsoddiad sylweddol dros y misoedd diwethaf, mae Nant Gwrtheyrn yn awyddus i benodi Rheolwr Arlwyo a Phrif Gogydd i gymryd yr awenau yng Nghaffi Meinir. Dyma gyfle arbennig i unigolion...

Cyflogwr: Canolfan Nant Gwrtheyrn

Sir: Gwynedd

Cyflog: Hyd at £35,000

Dyddiad Cau: 07/10/2019

Rheolwr Datblygu Bwyd Da - De Cymru

Cyfle gwych i weithio ar brosiect yn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy'n allweddol i dwf yr economi yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £32,785-£34,935

Dyddiad Cau: 23/09/2019

Rheolwr Datblygu Rhanbarthol: Canolbarth a De Ddwyrain Cymru (dros dro)

Cyfle i gwych i ymuno â thîm o Reolwyr Datblygu Rhanbarthol Cyswllt Ffermio gyda chyfrifoldeb am ddarparu rhaglen y prosiect o fewn ardal Canolbarth a De Ddwyrain Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,835-£36,885

Dyddiad Cau: 30/09/2019

Rheolwr Digidol a Chyfathrebu

Fel Rheolwr Digidol a Chyfathrebu i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, byddwch yn gyfrifol am gynllunio, creu a gweithredu ymgyrchoedd a chynnwys digidol arloesol a diddorol. Gan weithio fel rhan o'r...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £31,046 - £37,647 (Band Rheoli 2 – HEO)

Dyddiad Cau: 26/09/2019

Rheolwr Gwasanaethau Cwsmeriaid Cymraeg  (2 Swydd)

Byddwch yn rheoli tîm sy’n arbenigo mewn darparu cefnogaeth i’n cwsmeriaid Cymraeg. Oherwydd hyn, bydd yn rhaid i chi fod yn rhugl yn Gymraeg a Saesneg, a bod â’r gallu i gyfnewid rhwng y ddwy...

Cyflogwr: Cyllid a Thollau EM

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,818 - £27,578

Dyddiad Cau: 02/10/2019

Rheolwr Marchnata

Pentref Portmeirion yw un o'r atyniadau twristiaeth mwyaf adnabyddus yng Nghymru ac yn gartref i ddau westy, bwytai, siopau, sba a rhai o olygfeydd mwyaf ysblennydd yr ardal.

Cyflogwr: Portmeirion Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: hyd at £30k

Dyddiad Cau: 18/10/2019

Rheolwr Prosiect - Datblygu'r Farchnad Bwyd Môr

Cyfle gwych i ymuno â phrosiect arloesol Datblygu'r Farchnad Bwyd Môr fel Rheolwr Prosiect

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £35,190 - £38,269

Dyddiad Cau: 20/09/2019

Swyddog Adnoddau Dynol

Mae S4C yn chwilio am Swyddog Adnoddau Dynol profiadol i ymuno a’r adran am gyfnod penodol. Byddwch yn rhan o dîm bach, yn cyflawni rôl gynghori/cefnogi a fydd yn golygu rhyngweithio’n aml...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £22,500 - £26,500

Dyddiad Cau: 26/09/2019