Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 22 cofnodion | Tudalen 2 o 3

Pennaeth Cynorthwyol Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor (Dwy Swydd ar gael)

Dyma gyfle prin i ymuno ag Uwch Dîm Rheoli Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor fel Pennaeth Cynorthwyol sydd â chyfrifoldebau ar draws y ddau goleg.

Cyflogwr: Grŵp Llandrillo Menai

Sir: Gwynedd

Cyflog: £59, 172 - £64, 363 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/11/2019

Rheolwr Datblygu Tir

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyd

Cyflogwr: Adra

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Hyd at £50,553

Dyddiad Cau: 28/11/2019

Rheolwr Prosiect Newid cyfnod penodedig 24 mis

Rydym am benodi Rheolwr Prosiect Newid a fydd yn gyfrifol am ymgorffori newid a rhagoriaeth rheoli prosiect, trwy'r prosiectau y byddwch yn eu rheoli'n uniongyrchol a Rhaglen Newid WAO y byddwch...

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £40,071 - £46,515

Dyddiad Cau: 04/12/2019

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Cymoedd Morgannwg

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno ag adran Ieuenctid a Chymunedol yr Urdd, Cymoedd Morgannwg fel Swyddog Datblygu Cynorthwyol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: Graddfa 4: £17,557 (Pwynt 1) - £20,353 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 13/12/2019

Swyddog Datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia

A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu a datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia? Ydych chi’n chwilio am her newydd a phrofiadau gwerth chweil?

Cyflogwr: British Council Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog misol o £750

Dyddiad Cau: 06/12/2019

Swyddog Gweinyddol (Iaith Gymraeg a Llywodraethu Corfforaethol)

Mae’r Adran laith Gymraeg a Llywodraethu Corfforaethol o fewn AaGIC yn chwilio am gynorthwyydd i helpu gydag amrywiaeth eang o weithgareddau o ddydd i ddydd.

Cyflogwr: Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,089 i £23,761

Dyddiad Cau: 21/11/2019

Swyddog Hyrwyddo Addysg Cyfrwng Cymraeg

Mae tîm Polisi a Phartneriaeth Cyngor Dinas Casnewydd yn awyddus i benodi Swyddog Hyrwyddo’r Gymraeg am gyfnod o 12 mis, i arwain gwaith y cyngor o ran hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Casnewydd

Sir: Casnewydd

Cyflog: £19,554 - £21,166

Dyddiad Cau: 20/11/2019

Swyddog Profiad Myfyrwyr

A allech chi roi cefnogaeth effeithiol wrth inni ddatblygu polisïau ar gyfer addysg uwch yng Nghymru? Rydym yn chwilio am Swyddog Profiad Myfyrwyr i weithio gyda phrifysgolion a cholegau i sicrhau...

Cyflogwr: Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)

Sir: Caerffili

Cyflog: £22,989 - £28,983

Dyddiad Cau: 28/11/2019

Swyddog Technegol

Darparu gwasanaeth technegol i gefnogi gwaith datblygu, adnewyddu ac addasu eiddo fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori yn y maes. Meithrin perthynas waith broffesiynol gyda phartneriaid allweddol...

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £28,236 - £31,780

Dyddiad Cau: 03/12/2019

Swyddog y Gymraeg

Gan weithio gyda chydweithwyr yng Nghymru a Lloegr, byddwch yn bwrw ymlaen â chynllun iaith y sefydliad, gan greu dull gweithredu clir a chyson ar gyfer gwaith nawr ac yn y dyfodol – gwaith...

Cyflogwr: Cyngor ar Bopeth

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,960

Dyddiad Cau: 02/12/2019