Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 35 cofnodion | Tudalen 2 o 4

Gweithwraig Lloches (1 x Blaenau Ffesiniog) (1 x Bangor)

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* sy’n dioddef o drais yn y cartref mewn eiddo lloches sydd ag anghenion isel, canolig ac uchel fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,634 - £22,546

Dyddiad Cau: 27/09/2019

Hwylusydd Gweithdai Hwb Menter

Cydlynu ac arwain ar weithdai amrywiol yr Hwb Fenter, gan gynnwys y rhaglen Miwtini a gwaith perthnasol.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Conwy

Cyflog: £29,566 - £34,533

Dyddiad Cau: 07/10/2019

Pennaeth Safonau Cymwysterau

Bydd y Pennaeth Safonau Cymwysterau yn goruchwylio'r lleoliad ac yn cynnal safonau cymwysterau yng Nghymru er mwyn galluogi Cymwysterau Cymru i sicrhau ei hun a'r cyhoedd y caiff safonau....

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: Band 5 £48,650 - £58,185 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/09/2019

Prif Gogydd

Yn dilyn buddsoddiad sylweddol dros y misoedd diwethaf, mae Nant Gwrtheyrn yn awyddus i benodi Rheolwr Arlwyo a Phrif Gogydd i gymryd yr awenau yng Nghaffi Meinir. Dyma gyfle arbennig i unigolion...

Cyflogwr: Canolfan Nant Gwrtheyrn

Sir: Gwynedd

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 07/10/2019

Rheolwr Arlwyo

Yn dilyn buddsoddiad sylweddol dros y misoedd diwethaf, mae Nant Gwrtheyrn yn awyddus i benodi Rheolwr Arlwyo a Phrif Gogydd i gymryd yr awenau yng Nghaffi Meinir. Dyma gyfle arbennig i unigolion...

Cyflogwr: Canolfan Nant Gwrtheyrn

Sir: Gwynedd

Cyflog: Hyd at £35,000

Dyddiad Cau: 07/10/2019

Rheolwr Datblygu Bwyd Da - De Cymru

Cyfle gwych i weithio ar brosiect yn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy'n allweddol i dwf yr economi yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £32,785-£34,935

Dyddiad Cau: 23/09/2019

Rheolwr Datblygu Rhanbarthol: Canolbarth a De Ddwyrain Cymru (dros dro)

Cyfle i gwych i ymuno â thîm o Reolwyr Datblygu Rhanbarthol Cyswllt Ffermio gyda chyfrifoldeb am ddarparu rhaglen y prosiect o fewn ardal Canolbarth a De Ddwyrain Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,835-£36,885

Dyddiad Cau: 30/09/2019

Rheolwr Digidol a Chyfathrebu

Fel Rheolwr Digidol a Chyfathrebu i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, byddwch yn gyfrifol am gynllunio, creu a gweithredu ymgyrchoedd a chynnwys digidol arloesol a diddorol. Gan weithio fel rhan o'r...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £31,046 - £37,647 (Band Rheoli 2 – HEO)

Dyddiad Cau: 26/09/2019

Rheolwr Gwasanaethau Cwsmeriaid Cymraeg  (2 Swydd)

Byddwch yn rheoli tîm sy’n arbenigo mewn darparu cefnogaeth i’n cwsmeriaid Cymraeg. Oherwydd hyn, bydd yn rhaid i chi fod yn rhugl yn Gymraeg a Saesneg, a bod â’r gallu i gyfnewid rhwng y ddwy...

Cyflogwr: Cyllid a Thollau EM

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,818 - £27,578

Dyddiad Cau: 02/10/2019

Rheolwr Marchnata

Pentref Portmeirion yw un o'r atyniadau twristiaeth mwyaf adnabyddus yng Nghymru ac yn gartref i ddau westy, bwytai, siopau, sba a rhai o olygfeydd mwyaf ysblennydd yr ardal.

Cyflogwr: Portmeirion Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: hyd at £30k

Dyddiad Cau: 18/10/2019