Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 35 cofnodion | Tudalen 2 o 4

Dylunydd Graffeg (cyfnod mamolaeth)

Cyfle gwych i ymuno â thîm Cyswllt Ffermio i ddarparu gwasanaeth dylunio graffeg amrywiol i'r prosiect

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,110 - £24,834

Dyddiad Cau: 22/04/2021

Ecolegydd (Cynllunio a Datblygu)

Rydyn yn chwilio am Ecolegydd i ymuno â thîm Eryri a darparu cyngor bioamrywiaeth ac ecolegol arbenigol ar gontract tymor penodol.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £25,481 - £27,741 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 20/04/2021

Partner Caffael Gwasanaethau Busnes

Gweithio o fewn tîm bach amlddisgyblaethol, cefnogi y Pennaeth Gwasanaethau Busnes i ddarparu swyddogaeth ynglŷn â phob agwedd ar gaffael. Bydd y deiliad swydd hefyd yn darparu cymorth i...

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £41,073 - £47,678

Dyddiad Cau: 18/04/2021

Pennaeth Cyfathrebu, Marchnata a Dylunio

Ydych chi’n gyfathrebydd brwd a thalentog sy’n meddwl bod darllen a llyfrau yn rhywbeth i floeddio yn ei gylch? Mae’r swydd newydd hon yn arwain tîm o bump, yn rhan o’r uwch dîm rheoli...

Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £40,876 – £44,863 (pro rata)

Dyddiad Cau: 19/04/2021

Pennaeth Personél

Rydym nawr yn chwilio am Bennaeth Personél i ymuno â ni yn barhaol, amser llawn i ddarparu arweinyddiaeth, cyngor a chefnogaeth sy'n gysylltiedig ag AD i'r Prif Swyddog Gweithredol, y Rheolwyr a'r...

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £35,745 - £37,890 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/04/2021

Pennaeth Ysgol Twm o'r Nant

Rydym yn chwilio am Bennaeth brwdfrydig, egnïol ac uchelgeisiol sydd â gweledigaeth glir a medrau arwain rhagorol. Unigolyn fydd â’r gallu i adeiladu ar y cryfderau sy’n bodoli’n barod ac arwain...

Cyflogwr: Ysgol Twm o'r Nant

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: L13 - L19

Dyddiad Cau: 15/04/2021

Prif Swyddog Cynllunio

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Brif Swyddog Cynllunio i ymuno â ni yn llawn amser.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Sir: Powys

Cyflog: £39,880 - £41,881 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/04/2021

Rheolwr Addysgu a Sicrhau Ansawdd (Prentisiaethau)

Mae Cynllun Prentisiaethau’r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a phrofiadol i ymuno ar Adran Prentisiaethau fel Rheolwr Addysgu a Sicrhau Ansawdd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 8: £29,134 (Pwynt 1) - £33,774 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 13/04/2021

Rheolwr Canmlwyddiant a Phrosiect Codi Arian yr Urdd

Dyma gyfle arbennig i reolwr prosiect profiadol a brwdfrydig i arwain dathliadau carreg filltir nodedig yr Urdd yn gant yn 2022.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 9 - £33,067 (Pwynt 1) - £38,334 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 12/04/2021

Rheolwr Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd, rhagweithiol a chydwybodol i weithio fel Rheolwr Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM33 – MM42- £36,194 - £45,426

Dyddiad Cau: 12/04/2021