Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 23 cofnodion | Tudalen 2 o 3

Rheolwr Cymwysterau (3 Swydd)

Rydym yn chwilio am dri Rheolwr Cymwysterau, y bydd angen i un ohonynt allu gweithio'n ddwyieithog yn Saesneg a Chymraeg, i ymuno â ni ar gontractau tymor penodol tan 31ain Rhagfyr 2023.

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £39,310 - £47,000

Dyddiad Cau: 05/10/2020

Rheolwr Cynulleidfaoedd a Chyfathrebu

Mae National Theatre Wales yn recriwtio Rheolwr Cynulleidfaoedd a Chyfathrebu newydd.

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: £35 - £37K

Dyddiad Cau: 16/10/2020

Rheolwr Datblygu: Sector Bwyd (De Orllewin Cymru) (cyfnod mamolaeth)

Cyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiad bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy'n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £33,277 - £35,358

Dyddiad Cau: 12/10/2020

Rheolwr Gweithredu

Mae arnom angen Rheolwr Gweithredu dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) sy'n dda hefo pobl, yn deall gweithrediadau gwestai, ac yn arweinydd effeithiol.

Cyflogwr: Portmeirion Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £28,000 - £35,000

Dyddiad Cau: 31/10/2020

Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant

Bydd y Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant yn gweithio yn agos gyda'r adrannau cynnwys, cyfathrebu, partneriaethau ac adnoddau dynol ac yn atebol i'r Cyfarwyddwr Partneriaethau.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,000 - £28,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/09/2020

Swyddog Cymuned

Mae Menter Iaith CNPT yn chwilio am Swyddog Cymuned brwd ac egnïol i ymuno â’r tîm i hybu a chynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau Castell-nedd a Phort Talbot.

Cyflogwr: Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

Sir: Castell-Nedd Port Talbot

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 02/10/2020

Swyddog Cymwysterau (3 Swydd)

Rydym nawr yn chwilio am Swyddogion Cymwysterau i ymuno â ni, naill ai ar sail barhaol neu ar gontract tymor penodol tan 31ain Rhagfyr 2023. Rydym yn chwilio am yr ymgeiswyr cyfnod penodol i...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £30,600 - £37,410

Dyddiad Cau: 01/10/2020

Swyddog Gweithredu Rhaglenni, Cymru

Gan adrodd i’r Rheolwr Gweithredu Rhaglenni a chydweithio’n agos â’r Cydlynydd Gweithredu Rhaglenni, y tîm Cymorth Cyfrifon a’r tîm Dysgu, mae Swyddogion Gweithredu Rhaglenni’n chwarae rôl...

Cyflogwr: Into Film

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,000 - £25,500

Dyddiad Cau: 05/10/2020

Swyddog Hyrwyddo'r Gymraeg fel Pwnc

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn cymwys, trefnus, a chreadigol i chwarae rhan arweiniol i ddatblygu a hyrwyddo’r Gymraeg fel pwnc.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,715 – £30,046

Dyddiad Cau: 05/10/2020

Swyddog Iechyd a Lles

Mae’r elusen yn awyddus i recriwtio unigolyn proffesiynol, dynamig a medrus iawn i ehangu rhaglenni ‘rhagnodi cymdeithasol’ yr elusen i bob rhanbarth arall yng Nghymru a rhannu ymarfer da a gwybodaeth

Cyflogwr: Y Bartneriaeth Awyr Agored

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,000 y flwyddyn (contract 3 blynedd)

Dyddiad Cau: 15/10/2020