Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 29 cofnodion | Tudalen 3 o 3

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Myrddin

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno ag adran Ieuenctid a Chymunedol yr Urdd, Rhanbarthau Myrddin fel Swyddog Datblygu Cynorthwyol yn ystod cyfnod prysur yr Eisteddfodau.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Graddfa 4: £17,557 (Pwynt 1) - £20,353 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 16/12/2019

Swyddog Dysgu Anffurfiol

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Swyddog Dysgu Anffurfiol a bydd yn gyfrifol am ddarpariaeth Dysgu Anffurfiol o fewn Dysgu Cymraeg Caerdydd. Hefyd bydd y Swyddog yn dysgu a chyflenwi ar....

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd, Ysgol y Gymraeg

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,511 - £31,866 y flwyddyn (Gradd 5)

Dyddiad Cau: 04/01/2020

Swyddog Marchnata a Recriwtio

Gwahoddir ceisiadau am y swydd lawn-amser, barhaol uchod yn gweithio yn Ngholeg y Gwyddorau Dynol. Rydym yn chwilio am berson uchelgeisiol sydd ag ymrwymiad cryf i wasanaeth cwsmeriaid i gryfhau'r...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £26,715 - £32,816

Dyddiad Cau: 19/12/2019

Swyddog Ymgysylltu Strategol

Mae hwn yn gyfle gwych i weithiwr proffesiynol ym maes rheoli prosiect ymuno â sefydliad sydd am i gymwysterau fod y gorau y gallant fod ar gyfer dysgwyr, athrawon a chyflogwyr, gan helpu pobl i...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £29,850 - £36,500 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/01/2020

Tiwtor Cymraeg i Oedolion

Mae gwasanaeth Cymraeg i Oedolion Sir Benfro yn chwilio am diwtoriaid Llawn a Rhan Amser i weithio yn y maes cyffroes hwn. Disgwylir i'r ymgeiswyr llwyddiannus weithio i fyny at 27 awr wythnos.

Cyflogwr: Cyngor Sir Penfro

Sir: Sir Benfro

Cyflog: £39,500 (pro rata )

Dyddiad Cau: 15/12/2019

Tiwtor Hanes (Cyfrwng Cymraeg)

Rydym yn chwilio am diwtor Hanes i ehangu ein darpariaeth bresennol o fodiwlau a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg. Swydd cyfnod penodol yw hon a ariennir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £30,046-£33,797 y flwyddyn +

Dyddiad Cau: 02/01/2020

Tiwtor yn y Gymraeg

Mae'r rôl yn gyfle cyffrous iawn i ymuno â Choleg uchelgeisiol ac uchel ei barch, a hynny ar gampws glan môr yn ninas Abertawe. Mae Abertawe'n ddinas arfordirol hardd a chosmopolitaidd, gan gynnig...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £30,046 - £33,797 +

Dyddiad Cau: 11/12/2019

Ymgynghorydd

Bydd yr Ymgynghorydd yn cymryd cyfrifoldeb llwyr am reoli a darparu prosiectau ymchwil a gwerthuso bach / canolig o'r cyfarfod sefydlu gyda chleient hyd at gynhyrchu adroddiad terfynol.

Cyflogwr: Wavehill Ltd

Sir: Ceredigion

Cyflog: Rhwng £25K a £30k y flwyddyn yn dibynnu ar brofiad

Dyddiad Cau: 16/12/2019

Ymgynghorydd Gwasanaethau Recriwtio (Y Ddesg Gymorth)

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, ymrwymedig, sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, sydd wedi cael profiad trin galwadau i ymuno â'n Tîm Recriwtio ymroddedig a llwyddiannus ar Ddesg Gymorth Cymru...

Cyflogwr: Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,813 i £20,795

Dyddiad Cau: 09/12/2019