Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 26 cofnodion | Tudalen 3 o 3

Swyddog Prosiect Cyfiawnder Ieuenctid

Cafodd Tai Gogledd Cymru ei sefydlu yn 1974 ac mae wedi bod yn darparu cartrefi a gwasanaethau am 45 mlynedd. Rydym yn gymdeithas tai lwyddiannus gyda thros 2,600 o gartrefi.

Cyflogwr: Tai Gogledd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,568y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 12/02/2021

Swyddog Prosiect Newid

Ydych chi am ein helpu i gyflawni newid sefydliadol yn fwy effeithiol? Nod ein gwaith yw gwella gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru ac rydym yn chwilio am rywun i'n helpu ni i wella hefyd.

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,723 - £31,162

Dyddiad Cau: 25/01/2021

Swyddog Prosiectau Cymunedol

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyd

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,527 - £27,022

Dyddiad Cau: 28/01/2021

Technegydd TG (2 swydd)

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar hanes o weithio fel Technegydd TG ynghyd â phrofiad o weithio mewn amgylchedd masnachol a/neu addysgol. Bydd gan ymgeiswyr ddealltwriaeth gadarn o osod caledwedd...

Cyflogwr: Coleg Gŵyr Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £20570 - £22392

Dyddiad Cau: 26/01/2021

Tiwtor/Asesydd Tai

Dyma gyfle cyffrous i diwtor/asesydd cymwys ymuno â’n tîm llwyddiannus a phroffesiynol sy’n gweithredu o fewn Hyfforddiant CGA, cangen fasnachol y Coleg.

Cyflogwr: Coleg Gŵyr Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £24,917 - £27,422

Dyddiad Cau: 21/01/2021

Uwchweithiwr Achos Cwsmeriaid

Mae gennym gyfle cyffrous i Uwchweithiwr Achos Cwsmeriaid dros dro helpu i gefnogi'r tîm Cysylltiadau Defnyddwyr yn swyddfa Caerdydd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu defnyddio ei brofiad...

Cyflogwr: CCW

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,600 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 29/01/2021