Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 48 cofnodion | Tudalen 3 o 5

Porthor

Ymgymryd â gwaith diogelwch, glanhau, cludo offer a chyflawni dyletswyddau priodol eraill yn ôl cais y Rheolwr Gwasanaethau Gofal. Bydd ef/hi yn gweithio fel rhan o dîm bychan, prysur yn Adran...

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £17,382.60

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Prentis Cyllid

Rydym yn cynnig prentisiaeth am 15 mis gyda thâl yn ein hadran Cyllid. Byddwch yn cael profiad ymarferol o weithio gyda thîm sydd gydag amryw o gyfrifoldebau cyllid o fewn S4C. Yn ystod eich...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £12,600

Dyddiad Cau: 23/07/2019

Prentis Digidol

Rydym yn cynnig prentisiaeth am 15 mis gyda thâl yn ein hadran Ddigidol. Byddwch yn cael profiad ymarferol o weithio mewn adran sy'n creu cynnwys er mwyn ei osod ar ffrydiau cyfryngau cymdeithasol...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £12,600

Dyddiad Cau: 23/07/2019

Prentis Gweinyddu Busnes

Wyt ti’n chwilio am gyfle i feithrin sgiliau swyddfa tra rwyt ti'n hyfforddi i ennill cymhwyster Gweinyddu Busnes? Oes gen ti ddiddordeb mewn gweithio yn y sector cyhoeddus? Os felly, efallai mai...

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,310

Dyddiad Cau: 06/08/2019

Prentis Materion Busnes

Rydym yn cynnig prentisiaeth am 15 mis gyda thâl yn ein hadran Materion Busnes. Byddwch yn cael profiad ymarferol o weithio mewn adran sy'n cefnogi'r tîm comisiynu o fewn S4C. Yn ogystal, byddwch...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £12,600

Dyddiad Cau: 23/07/2019

Prentis Plymwr (2 swydd)

Darparu gwasanaeth cynnal a chadw effeithlon, ymatebol a chylchol ar gyfer plymwaith a gosodiadau systemau gwresogi yn eiddo Tai Ceredigion neu yn eiddo’r cleientiaid.

Cyflogwr: Tai Ceredigion Cyf

Sir: Ceredigion

Cyflog: £13,989.27

Dyddiad Cau: 30/07/2019

Rheolwr Cymraeg i'r Teulu

Mae gwasanaeth Cymraeg i Oedolion Sir Benfro yn awyddus i apwyntio person i ddatblygu, rheoli ac i gynllunio yn strategol rhaglen ‘Cymraeg i’r Teulu

Cyflogwr: Cyngor Sir Penfro

Sir: Sir Benfro

Cyflog: £28,221 - £32,233

Dyddiad Cau: 23/08/2019

Rheolwr Datblygu: Sector Bwyd

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,732 - £32,785

Dyddiad Cau: 25/07/2019

Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu

Marchnata Canolfan Iaith a Threftadaeth Cymru, Nant Gwrtheyrn. Datblygu, rheoli a gweithredu strategaeth farchnata Canolfan Nant Gwrtheyrn a chodi proffil y cwmni.

Cyflogwr: Canolfan Nant Gwrtheyrn

Sir: Gwynedd

Cyflog: £26,279 - £30,220

Dyddiad Cau: 12/08/2019

Saer Coed Aml-Grefftus

Gwneud gwaith saer coed a cynnal a chadw eraill yn effeithiol ac yn effeithlon mewn eiddo wedi ei meddiannu a rhai gwag. Mae’r rôl hon yn darparu heriau amrywiol a chyffroes i grefftwr medrus sydd...

Cyflogwr: Tai Ceredigion Cyf

Sir: Ceredigion

Cyflog: £21,818.49 - £24,083.53

Dyddiad Cau: 25/07/2019