Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 40 cofnodion | Tudalen 3 o 4

Pennaeth y Cyfryngau a Chyfathrebu

Rydym yn chwilio am uwch weithiwr proffesiynol ym maes y cyfryngau a chyfathrebu a hoffai ein helpu i fod yn brifysgol sy'n arwain y sector. Mae'r swydd yn gofyn am rywun sydd â phrofiad o weithio...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £51,034 (Gradd 9)

Dyddiad Cau: 06/11/2020

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

Mae’r swydd hon yn dod yn wag oherwydd bod deiliad presennol y swydd yn ymddeol felly mae cyfle wedi’i greu i rywun barhau â’n siwrnai, moderneiddio’r ffordd yr ydym yn gweithio, gan ymroi i...

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Sir: Conwy

Cyflog: £65,313 - £75,238

Dyddiad Cau: 30/10/2020

Prentis Arwain Gweithgareddau Lefel 2 (2 Prentisiaeth)

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgaredd chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfradd Prentis Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 05/11/2020

Prif Swyddog Amrywiaeth, Cynhwysiant a Chydraddoldeb

Rydym yn chwilio am Brif Swyddog brwdfrydig, egnïol a threfnus i ddatblygu pob agwedd o waith cenedlaethol Amrywiaeth Cynhwysiant a Chydraddoldeb Mudiad Meithrin. Fel Prif Swyddog Amrywiaeth...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM25 – MM28: £28,463 - £31,117

Dyddiad Cau: 03/11/2020

Rheolwr Dysgu Cymraeg

Fel y Rheolwr Dysgu Cymraeg byddwch yn arwain a rheoli ardaloedd Wrecsam a Sir y Fflint yn effeithiol yn y contract Dysgu Cymraeg. Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod y ddarpariaeth cwricwlwm yn...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £44,798 - £50,132

Dyddiad Cau: 29/10/2020

Swyddog Cyfathrebu

Mae’r Swyddog Cyfathrebu yn chwarae rhan allweddol fel aelod o dîm mewnol, yn hyrwyddo gwaith HCC a’r sector cig ac amaeth yn ehangach i ystod eang o ran-ddeiliaid – pobl ddylanwadol...

Cyflogwr: Hybu Cig Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £24,137 - £28,447 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 05/11/2020

Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg)

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu i ymuno â thîm y Wasg. Byddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,200 - £32,831

Dyddiad Cau: 29/10/2020

Swyddog Cymorth Busnes

Prif gyfrifoldeb y Swyddogion Cymorth Busnes yw cefnogi’r broses o drefnu a pharatoi prosiectau cyfieithu gan gydweithio’n rhagweithiol ac yn effeithiol gyda’i gilydd, gyda’n cwsmeriaid, gydag...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,500 - £23,830

Dyddiad Cau: 09/11/2020

Swyddog Golygyddol Digidol Iau

Bydd gofyn i ddeiliad y swydd hon sicrhau ansawdd cynnwys digidol rhyngweithiol a gynhyrchwyd o ran ffurf, swyddogaeth ac iaith drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg er mwyn sicrhau bod holl adnoddau...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,463 - £25,488

Dyddiad Cau: 12/11/2020

Swyddog Gweinyddol Morlais

Darparu gwasanaethau gweinyddol a chlerigol i swyddogion tim ac aelodau’r bwrdd Morlais.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £16,000 - £18,000

Dyddiad Cau: 06/11/2020