Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 45 cofnodion | Tudalen 3 o 5

Rheolwr Rhaglen Gwaith Ieuenctid (Prentisiaethau)

Mae Cynllun Prentisiaethau’r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, phrofiadol a gymwys i ymuno ar Adran Prentisiaethau fel Rheolwr Addysgu a Sicrhau Ansawdd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 6: £31,140 (Pwynt 1) - £35,364 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 17/05/2021

Rheolwr y Gymraeg (Cyfnod Mamolaeth)

Mae Coleg Gŵyr Abertawe ar hyn o bryd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i weithio dros gyfnod mamolaeth ein Rheolwr y Gymraeg i sicrhau na chollir momentwm wrth weithredu ein strategaeth Datblygu Dwyi

Cyflogwr: Coleg Gŵyr Abertawe

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £41,919 - £44,660

Dyddiad Cau: 29/04/2021

Rheolydd Gofal

Mae Cwmni Seren yn darparu cefnogaeth i Unigolion gydag Anableddau Dysgu. Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio gyda thîm o reolwyr a gofalwyr, a hynny mewn hinsawdd gartrefol ac adeiladol.

Cyflogwr: Seren Ffestiniog Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: Cyflog cychwynnol £30,000 yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 28/04/2021

Swyddog Adnoddau Dynol a Llesiant

Rydym yn awyddus i ychwanegu trydydd aelod at ein tîm Adnoddau Dynol bach ond prysur ar gytundeb parhaol. Bydd angen i chi weithio ar draws yr ystod lawn o weithgareddau Adnoddau Dynol cyffredinol.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £28,796 - £32,351

Dyddiad Cau: 03/05/2021

Swyddog Ariannu Gogledd Cymru

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw ariannwr cymunedol mwyaf y DU - rydym yn falch o ddyfarnu arian a godir gan chwaraewyr Y Loteri Genedlaethol i gymunedau ledled y DU.

Cyflogwr: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,282 i £29,495

Dyddiad Cau: 21/04/2021

Swyddog Datblygu Chwaraeon (x9 swydd)

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgaredd chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 4 £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 30/05/2021

Swyddog Gweinyddol

Mae cyfle cyffrous wedi codi i berson eiddgar, trefnus a brwdfrydig i ymuno ag Adran Prentisiaethau'r Urdd fel Swyddog Gweinyddol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Gradd 2. £18,155 (Pwynt 1) - £21,016 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 17/05/2021

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Mae’r Urdd yn edrych am unigolyn creadigol a brwdfrydig fydd yn arwain gweithgareddau marchnata’r mudiad ac yn chwarae rhan adeiladol i godi proffil gweithgareddau’r Urdd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 5 £27,675 (pwynt 1) - £30,832 (pwynt 4)

Dyddiad Cau: 16/05/2021

Swyddog Partneriaeth a Chyfathrebu, Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd

Fel aelod o'r Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd, byddwch yn cyflawni'r rhaglen uchelgeisiol gyda'r nod o fynd i'r afael â diraddiad mawndiroedd ar raddfa genedlaethol gan ddilyn...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,873 yn codi i £34,218 dros dair blynedd

Dyddiad Cau: 21/04/2021

Swyddog Prosiect (Tech Tyfu)

Gweithredu’r prosiect Hwb Tech Tyfu, rheoli’r cyfleuster o ddydd i ddydd a gwireddu deilliannau’r prosiect

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,608 - £27,069

Dyddiad Cau: 05/05/2021