Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 27 cofnodion | Tudalen 3 o 3

Swyddog Heddlu

Rydym nawr yn derbyn ceisiadau ar gyfer rôl Swyddog Heddlu. Bydd rhan gyntaf eich cais yn gwirio eich bod yn gymwys i wneud cais ar gyfer y rôl. Sicrhewch eich bod wedi gwirio ein meini prawf...

Cyflogwr: Heddlu Gogledd Cymru

Sir: Conwy

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 31/01/2020

Swyddog Marchnata Digidol (dros dro)

Cyfle gwych i ymuno â thîm marchnata Cyswllt Ffermio i gynllunio, darparu a chydlynu presenoldeb ar-lein y prosiect.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,072 - £22,768

Dyddiad Cau: 31/01/2020

Swyddog Menter a Dysgu

Arwain ar raglen gweithgareddau Menter a Dysgu CGGSDd a’n Gwasanaeth Cymorth i’r Sector trwy ddarparu cymorth, gwybodaeth a hyfforddiant i randdeiliaid CGGSDd a chymunedau’n Sir Ddinbych

Cyflogwr: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £22,401

Dyddiad Cau: 17/02/2020

Swyddog Prosiect Cynorthwyol Cyforgorsydd Cymru LIFE

Fel aelod o dîm prosiect Cyforgorsydd Cymru LIFE, byddwch yn cyflawni'r rhaglen uchelgeisiol o gwblhau gwaith ymarferol i adfer safleoedd a gwaith monitro ac ymgysylltu â rhanddeiliaid a...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £19,374 yn codi I £22,007 dros dair blynedd

Dyddiad Cau: 09/02/2020

Swyddog Rhaglenni Gwasanaethu

Gweinyddu'r rhaglen gwasanaethu offer ac archwiliadau i eiddo, gan sicrhau bod y gwasanaeth yn rhagorol. Cyfrannu at ddarparu gwasanaeth gweinyddol effeithiol i’r Tîm. Cefnogi’r Rheolwr a...

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £21,010

Dyddiad Cau: 06/02/2020

Swyddog Technegol

Darparu gwasanaeth technegol i gefnogi gwaith datblygu, adnewyddu ac addasu eiddo fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori yn y maes. Meithrin perthynas waith broffesiynol gyda phartneriaid allweddol...

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £28,236 - £31,780

Dyddiad Cau: 06/02/2020

Uwch Rheolwr Cynlluniau Gwynedd

Rheoli prosiectau Menter Môn yng Ngwynedd. Y prif gynllun bydd Arloesi Gwynedd Wledig ond gall gynnwys cynlluniau eraill.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Gwynedd

Cyflog: £35,224 - £37,637

Dyddiad Cau: 03/02/2020