Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 44 cofnodion | Tudalen 4 o 5

Swyddog Cyfathrebu

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu i weithio yn ein prif swyddfa yn Aberystwyth. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ceredigion

Cyflog: MM15 -20: £20,215 - £23,573 y flwyddyn.

Dyddiad Cau: 16/09/2019

Swyddog Cyfathrebu, Cymru

Cyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig ac angerddol sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog o fewn tîm deinamig Materion Cyhoeddus RSPB Cymru. Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â’n tîm eiddgar ac...

Cyflogwr: RSPB Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,602

Dyddiad Cau: 21/08/2019

Swyddog Cyfnewid Gwybodaeth

Fel Swyddog Cyfnewid Gwybodaeth byddwch yn defnyddio’ch sgiliau rhyngbersonol i ymchwilio a chael mewnwelediad sy'n allweddol i gyflawni ein rhaglen o ddigwyddiadau.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £30,904 - £36,657

Dyddiad Cau: 01/09/2019

Swyddog Cymorth Tîm x 4 – Y Ganolfan Cydwasanaethau Corfforaethol

Darparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid mewnol ac allanol mewn perthynas â phrosesau sy'n rhan o gyfrifoldebau’r Ganolfan Cydwasanaethau Corfforaethol. Sicrhau bod Polisïau a Gweithdrefnau....

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £17,200 - £21,500

Dyddiad Cau: 04/09/2019

Swyddog Datblygu

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn chwilio am Swyddog Datblygu brwd ac egnïol i ymuno â’r tîm i hybu a chynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau sioredd Y Fflint a Wrecsam drwy gynnal ystod...

Cyflogwr: Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: £18,070 - £20,253 y flwyddyn +

Dyddiad Cau: 22/08/2019

Swyddog Datblygu Cymunedol

Mae Menter Iaith Casnewydd yn chwilio am Swyddog Datblygu Cymunedol hyderus ag egnïol.

Cyflogwr: Menter Iaith Casnewydd

Sir: Casnewydd

Cyflog: £21,074 - £23,111 (dibynnol ar brofiad a sgiliau)

Dyddiad Cau: 20/08/2019

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Morgannwg Ganol

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Datblygu Cynorthwyol ym Morgannwg Ganol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: Graddfa 4: £17,557 (Pwynt 1) - £20,353 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 04/09/2019

Swyddog Digidol Cymunedol

Arwain, datblygu a chynghori ar amrywiaeth o gynlluniau digidol ar draws Mon a Gwynedd.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29 - £34k

Dyddiad Cau: 02/09/2019

Swyddog Ieuenctid Casnewydd a Mynwy

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid yn Rhanbarth Gwent.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 5: £19,928 (Pwynt 1) - £23,102

Dyddiad Cau: 09/09/2019

Swyddog Ieuenctid Merthyr

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid ym Merthyr

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: Graddfa 5: £19,928 (Pwynt 1) - £23,102

Dyddiad Cau: 06/09/2019