Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 47 cofnodion | Tudalen 5 o 5

Swyddog yr Amgylchedd (Prosiect Llaeth Amaethyddiaeth) – Aberystwyth/Llanbedr Pont Steffan

Prif rôl yr ymgeisydd llwyddiannus fydd gweithredu’n rhagweithiol mewn dalgylchoedd sy’n perfformio’n wael gan ymgysylltu â ffermwyr a rheolwyr tir. Bydd yn darparu cyngor a chanllawiau ar atal...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: Gradd 4 - £25,076

Dyddiad Cau: 11/08/2019

Technegydd Desg Gymorth

Mae cyfle wedi codi am Dechnegydd Desg Wasanaeth yn y tîm Technoleg a Systemau Gwybodaeth ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gampws Caerfyrddin.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £19,202 - £21,414 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 21/07/2019

Tiwtor dan hyfforddiant

Gwahoddir ceisiadau am y swydd dros dro lawn-amser uchod yn Dysgu Cymraeg – Merionydd.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £21,605 - £23,619 y.f

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Uwch Gynorthwy-ydd Gweinyddol

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm prysur sy’n rhoi cymorth gweinyddol i’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid ar Heol y Gogledd, Caerdydd. Ymhlith y dyletswyddau fydd prosesu geiriau a...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,065 - £19,171

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Uwch Swyddog Data a Dadansoddi

Rôl yr Uwch Swyddog Data a Dadansoddi yw adrodd yn feintiol ac yn ansoddol ar berfformiad S4C, ac ymchwilio dyheadau’r gynulleidfa. Byddwch yn asesu tueddiadau yn y byd cyfryngau er mwyn rhagweld...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Cystadleuol

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Uwch Swyddog Technegol

Bydd yr Uwch Swyddog Technegol wedi'i leoli yn ein swyddfa yn Aberystwyth a bydd yn atebol i'r Arweinydd Technegol. Bydd deiliad y swydd yn darparu cymorth technegol i hwyluso’r defnydd a rhediad...

Cyflogwr: EIDCymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £26,108.00 - £33,328.00

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Swyddog Hyrwyddo a Hwyluso'r Gymraeg

Mae hon yn swydd allweddol a fydd yn cyfrannu at uchelgeisiau Cynllun Strategol newydd y Brifysgol 2017/18 - 2022/23 drwy hyrwyddo a hwyluso defnydd o'r Gymraeg ar draws Met Caerdydd.

Cyflogwr: Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,771 - £29,515 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 19/07/2019