Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 80 cofnodion | Tudalen 7 o 8

Rheolwr Cymwysterau (x2)

Ar hyn o bryd mae gennym ddau gyfle Rheolwr Cymwysterau tymor penodol ar gael. Mae hon yn swydd amser llawn (37 awr yr wythnos), ond gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith amgen, gan gynnwys...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £39,310 - £47,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/11/2021

Swyddog Gweinyddol a Chyllid

Cyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig a threfnus i ymuno â thîm Menter Dinefwr er mwyn cefnogi elfennau gweinyddol prosiectau a chwmniau amrywiol y Fenter, yn ogystal â gwaith cyllid cyffredinol.

Cyflogwr: Menter Dinefwr

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £17,000 - £20,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/11/2021

Swyddog Gweinyddol a Marchnata

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno ag un o fudiadau gorau ieuenctid cefn gwlad Ceredigion! Mae C.Ff.I Ceredigion am benodi person brwdfrydig i fod yn Swyddog Gweinyddol a Marchnata, yn gyfrifol...

Cyflogwr: C.Ff.I Ceredigion

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,933

Dyddiad Cau: 01/11/2021

Swyddog Gweithredol Cwsmeriaid

Prif bwrpas y swydd yw bod y pwynt cyntaf cysylltu i ein cwsmeriaid dros y ffon. Cydlynu gydag ein cwsmeriaid newydd, uwch werthu ein cynhyrchion a gwasanaethau, adnewyddu cytundebau gydag ein...

Cyflogwr: Voneus Limited

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £23,000

Dyddiad Cau: 04/11/2021

Swyddog Ieuenctid Caerdydd a’r Fro

Teitl y Swydd: Swyddog Ieuenctid Caerdydd a’r Fro Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos) Graddfa: Graddfa 3 £21,436 (Pwynt 1) - £23,997 (Pwynt 4) Lleoliad: Caerdydd

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 3 - £21,436 (Pwynt 1) - £23,997 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 26/10/2021

Swyddog Marchnata

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin am benodi unigolyn trefnus â ffocws cryf i ymuno â'r tîm marchnata, gwerthu a'r swyddfa docynnau yn Theatrau Sir Gâr.

Cyflogwr: Theatrau Sir Gâr

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £19,312 - £20,092 (Grade D)

Dyddiad Cau: 07/11/2021

Swyddog Marchnata Corfforaethol Menter a Busnes

Arwain a’r agweddau marchnata a chyfathrebu corfforaethol yn greadigol, ymgysylltiol ac mewn ffordd sydd yn cyd fynd gyda delwedd strategol y cwmni.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,895 - £32,333

Dyddiad Cau: 28/10/2021

Swyddog Plant a Theuluoedd

Cyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig ac egnïol i ymuno â thîm Menter Dinefwr gyda chyfrifoldeb am brosiectau a gweithgareddau ar gyfer teuluoedd a phlant, yn cynnwys ein clybiau gofal.

Cyflogwr: Menter Dinefwr

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £20,000 - £25,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/11/2021

Swyddog Prosiect (Sharepoint a Dynamics)

Mae gennym gyfle cyffrous dros dro i berson profiadol a brwdfrydig i ymuno â’n tîm Llywodraethiant fel Swyddog Prosiect (Strwythur Ffeilio SharePoint a Llifoedd Gwaith CRM).

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,600 - £37,410 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 29/10/2021

Swyddog Prosiect Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych

Bydd disgwyl i’r Swyddog weithio yn agos ag Adran Eisteddfod yr Urdd, Swyddogion Celfyddydol yr Urdd ac ysgolion Sir Ddinbych wrth baratoi ar gyfer dyfodiad yr Eisteddfod i’r Sir ym mis Mai 2022...

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 4- £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 31/10/2021

Swyddog Rhanbarthol Celfyddydau a Gwersylloedd Fflint a Wrecsam

Prif bwrpas y swydd. Bydd disgwyl i’r Swyddog ddenu grwpiau ac ysgolion newydd i fynychu Gwersylloedd yr Urdd a chystadlu yn Eisteddfodau Cylch/Rhanbarth yr...

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 4- £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 26/10/2021