Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawrhydd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Datblygu Digidol

Mae’n gyfnod heriol ac mae Menter Iaith RhCT yn ymateb i’r heriau hynny mewn ffyrdd creadigol. Rydym yn chwilio am aelod newydd i’n tîm i ddatblygu ein cynigion a’n cyswllt digidol.

Cyflogwr: Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £23,836 pro rata

Dyddiad Cau: 05/10/2020

Ymgynghorydd Cwricwlwm

Ymgynghorydd Cwricwlwm Cynradd ac/neu Uwchradd (Cymraeg neu Saesneg) Yn ddibynnol ar arbenigedd a phrofiad gall fod mwy nag un penodiad. Cytundeb Cyfnod Penodol - Llawn amser/Rhan Amser – hyblyg

Cyflogwr: Atebol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I adlewyrchu arben / To reflect experience and expertise

Dyddiad Cau: 05/10/2020