Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 24 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Archeolegydd

Fel Archaeolegydd profiadol bydd disgwyl i chi ddarparu cyngor ac arbenigedd ym mhob agwedd ar ofalu, dehongli a chyflwyno tirweddau, henebion ac adeiladau hanesyddol i gefnogi eiddo'r...

Cyflogwr: Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £40,071 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad Cau: 19/09/2021

Cydlynydd Datblygu a Chymorth: Cymraeg yn y Cartref a Thorfaen

Mae Dysgu Cymraeg Gwent am benodi Cydlynydd Datblygu a Chymorth: Cymraeg yn y Cartref a Thorfaen, a fydd yn parhau i ddatblygu a gwella'i darpariaeth yn bellach. Rhagwelir y bydd y rhan fwyaf o’r rôl

Cyflogwr: Coleg Gwent

Sir: Sir Fynwy

Cyflog: £29,498 - £32,278 y flwyddyn pro-rata

Dyddiad Cau: 10/10/2021

Cyfieithydd dan Hyfforddiant

Cyfle i ymuno a chriw bywiog Atebol! Ar Bapur. Ar-lein. Ar Sgrin. Mewn Bywydau Bob Dydd.

Cyflogwr: Atebol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 24/09/2021

Cyfieithydd, Golygydd a Phrawf Ddarllenydd Profiadol

Gweithio fel rhan o dîm brwdfrydig Atebol. Ar Bapur. Ar-lein. Ar Sgrin. Mewn Bywydau Bob Dydd.

Cyflogwr: Atebol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod - cyflog yn gymwys a phrofiad a thalent yr unigolyn.

Dyddiad Cau: 24/09/2021

Cynorthwy-ydd Arolygon a Data Digidol

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru eisiau recriwtio i swydd newydd i ymuno â'r tîm fel aelod o Brosiect CHERISH sy’n cael ei Gyllido o Ewrop - Newid yn yr Hinsawdd a Threftadaeth Arfordirol....

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,500 pro rata y flwyddyn yn codi i £23,830 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/09/2021

Cynorthwy-ydd Marchnata, Monitro a Chyfathrebu - 30 awr

Cynorthwy-ydd Marchnata, Monitro a Chyfathrebu Yn atebol i: Dirprwy Brif Swyddog Oriau: 30 yr wythnos Graddfa Cyflog: £22,627 ar gyfartaledd = £18,346 Pensiwn: Cynllun Pensiwn Llywodraeth Lleol

Cyflogwr: Cymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy

Sir: Conwy

Cyflog: £18,346

Dyddiad Cau: 30/09/2021

Cynorthwyydd y Ganolfan Wasanaeth

Cyfle i ymuno â thim Cyswllt Ffermio i gefnogi Cydlynwyr y Ganolfan Wasanaeth i ddarparu gwasanaeth cwsmer ardderchog

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £17,666 - £20,509

Dyddiad Cau: 27/09/2021

Cynorthwyydd y Gwasanaeth Cynghori (dros dro)

Cyfle gwych i ymuno â thîm Cyswllt Ffermio i gefnogi Swyddogion y Gwasanaeth Cynghori

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £17,666 - £19,086 pro rata

Dyddiad Cau: 20/09/2021

Derbynnydd / Clerc cyflogau a chadw llyfrau

Derbynnydd / Clerc cyflogau a chadw llyfrau

Cyflogwr: Owain Bebb a'i Gwmni Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £11.80 / awr

Dyddiad Cau: 30/09/2021

Gweithiwr Cymdeithasol Plant

Bydd angen i’r unigolyn hwn fod yn hyblyg ac yn hyderus wrth wneud gwahanol elfennau’r gwaith. Bydd profiad blaenorol o waith cymdeithasol yn hanfodol. Bydd profiad o ddarparu hyfforddiant a...

Cyflogwr: Y Bont

Sir: Gwynedd

Cyflog: £30,451 - £32,910

Dyddiad Cau: 30/09/2021