Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Cyfathrebu a Dehongli - Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

Os ydych chi'n weithiwr cyfathrebu proffesiynol Cymraeg a Saesneg ei iaith, mae hwn yn gyfle anhygoel i helpu i amddiffyn rhan eiconig o dirwedd Cymru.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,021 - £23,836 pro rata

Dyddiad Cau: 08/04/2020

Swyddog Ymgysylltu - Prosiect Coedwig Glaw Geltaidd LIFE

Os ydych chi'n weithiwr cyfathrebu proffesiynol Cymraeg a Saesneg ei iaith, mae hwn yn gyfle anhygoel i helpu i achub ac amddiffyn coedwigoedd glaw Cymru, fel y gellir eu mwynhau am genedlaethau i ddo

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,021 - £23,836 pro rata

Dyddiad Cau: 09/04/2020

Tiwtor Ffracsiynol - Dysgu Cymraeg

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Gradd 6: £28,331 - £33,797 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 31/03/2020

Tiwtor y Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Deiliad y rôl fydd Tiwtor Arwain y Cwricwlwm ar gyfer TAR Cynradd Y Brifysgol Agored yng Nghymru a bydd yn gyfrifol am addysgu ac asesu myfyrwyr.

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £41,526 - £49,553

Dyddiad Cau: 14/04/2020

Tiwtoriaid Rhan-Amser

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Gradd 6: £28,331 - £33,797 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 31/03/2020