Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Mentor Trais yn y Cartref (3 Swydd)

Cyfle i fentora defnyddwyr gwasanaeth sy’n diddef o drai yn y cartref a chefnogi Gweithwyr Cefnogi

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £17,280 - £18,208 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 19/08/2020

Swyddog Sgwrsio Lleol

Dymuna Fforwm Cymunedol Penparcau benodi Swyddog Sgwrsio lleol i hyrwyddo ymrwymiadau'r Fforwm y gysylltu a'r gymuned. Mae hon yn swydd newydd a ariennir gan Ymddiriedolaeth Iechyd Pobl.

Cyflogwr: Fforwm Cymunedol Penparcau Cyf

Sir: Ceredigion

Cyflog: £14,950

Dyddiad Cau: 16/08/2020