Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 12 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol Clwswr Glan Clwyd

Bydd y rôl newydd yma yn gweithio mewn ffordd strategol gydag uwch dimau arwain a llywodraethwyr pob ysgol i sicrhau bod yr ysgolion yn cyflawni eu cyfrifoldebau o dan y Ddeddf, y Cod Anghenion...

Cyflogwr: Clwstwr Glan Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: Graddfa Cyflog Athro + CAD 2b (£4,784)

Dyddiad Cau: 18/04/2021

Cyfieithydd (x 2 Swydd)

Chwilio am her newydd? Dyma’r cyfle perffaith i chi! Mae Cyngor Conwy yn dymuno penodi dau gyfieithydd yn ychwanegol at ein tîm o gyfieithwyr.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Sir: Conwy

Cyflog: £25,991 - £29,577 pro rata

Dyddiad Cau: 15/04/2021

Derbynnydd

Rydym yn chwilio am Dderbynnydd i ymuno â ni yn rhan-amser, gan weithio 22 awr yr wythnos.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £19,312 - £19,698 pro rata

Dyddiad Cau: 23/04/2021

Dirprwy Reolwr

Rydym yn chwilio am ddirpwy i'r Brif Weithredwraig fydd yn arwain ein timau gwasanaethau plant a ieuenctid, yn sicrhau eu datblygiad strategol, eu harloesedd a’u rhediad llyfn,

Cyflogwr: Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £26,317 pro rata

Dyddiad Cau: 26/04/2021

Gweinyddydd

Mae gan Goleg Cambria gyfle cyffrous i ymuno â'n tîm gweinyddu ac maent yn dymuno recriwtio unigolyn cyfeillgar, trefnus sy'n canolbwyntio ar bobl i ymuno â'n tîm gweinyddu ar ein safle Ffordd y...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Wrecsam

Cyflog: £18,812 - £20,123

Dyddiad Cau: 15/04/2021

Rheolwr Cylch Meithrin Shotton

Ysgwyddo cyfrifoldeb am sicrhau bod y cylch yn darparu gwasanaeth o’r safon uchaf posib o ragoriaeth gan ddatblygu’r gweithgareddau a chyfleusterau i’w llawn botensial.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: £10 yr awr

Dyddiad Cau: 14/04/2021

Rheolwr Ymgyrch Climate Cymru

Bydd y Rheolwr Ymgyrch yn gweithio gyda phartneriaid, llysgenhadon a busnesau i sicrhau ein bod ni’n cyrraedd ein targed o anfon 50,000 o leisiau amrywiol o Gymru i COP26.

Cyflogwr: Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,041 pro rata (0.6 FTE)

Dyddiad Cau: 19/04/2021

Swyddog Iaith Croesi'r Bont - Gogledd Powys (Cyfnod Mamolaeth)

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin i ddatblygu sgiliau ieithyddol staff a phlant drwy hyfforddiant iaith a mentora a trwy gyflwyno cynllun Croesi'r Bont

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM14 - £20,232 (pro rata)

Dyddiad Cau: 16/04/2021

Swyddog Sefydlu a Symud (SAS) Gogledd Ddwyrain a'r Canolbarth

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, egnïol a threfnus i weithio ar gynllun penodol sef sefydlu ac agor Cylchoedd Meithrin/Ti a Fi mewn ardal ddaearyddol penodol.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM15 – MM20 £21,032 - £24,526 (pro rata)

Dyddiad Cau: 14/04/2021

Swyddog Technegol Cig Coch Arweiniol (cyfnod mamolaeth - rhan amser)

Dyma gyfle gwych i weithio gyda thîm Swyddogion Technegol Cig Coch Cyswllt Ffermio i ddarparu rheolaeth ac arbenigedd penodol i'r sector cig coch.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £33,527 - £35,623 pro rata

Dyddiad Cau: 12/04/2021