Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 13 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cyfieithydd gydag arbenigedd mewn Cyfieithu ar y Pryd

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £34,804 - £40,322 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad Cau: 23/09/2019

Cyfreithiwr

Rydym yn chwilio am Gyfreithiwr i ymuno â’r tîm Cyfreithiol yn S4C. Yn ddelfrydol fe fydd gennych rywfaint o brofiad ôl-gymhwysol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu cymorth a chyngor....

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 07/10/2019

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 25/09/2019

Cynorthwy-ydd Cyfleusterau a Derbynnydd Dwyieithog

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd am recriwtio derbynnydd dwyieithog rhan-amser i gynnig gwasanaeth derbynfa llawn i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr Adeilad y Gyfraith.

Cyflogwr: Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £17,079 - £18,688 y flwyddyn, pro-rata (Gradd 2)

Dyddiad Cau: 03/10/2019

Cynorthwyydd y cyfryngau cymdeithasol a digidol - y Gymraeg

Mae'r tîm Marchnata Digidol o'r adran Marchnata, Recriwtio, Rhyngwladoli a Datblygu (MRID) yn dîm arobryn a chydweithredol sy'n gweithio i gynnal a gwella enw da a phroffil y Brifysgol drwy arwain...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £25,941 - £29,176 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 24/09/2019

Goruchwylydd ar Ddyletswydd

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin am benodi unigolyn proffesiynol, hyblyg a hawdd mynd ato i ymuno â'r tîm blaen tŷ yn Theatrau Sir Gâr.

Cyflogwr: Cyngor Sir Caerfyrddin, Theatrau Sir Gâr

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £21,118 - £24,259 Pro-rata (Gradd E)

Dyddiad Cau: 29/09/2019

Rheolwr Datblygu Bwyd Da - De Cymru

Cyfle gwych i weithio ar brosiect yn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy'n allweddol i dwf yr economi yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £32,785-£34,935

Dyddiad Cau: 23/09/2019

Rheolwr Gwasanaethau Cwsmeriaid Cymraeg  (2 Swydd)

Byddwch yn rheoli tîm sy’n arbenigo mewn darparu cefnogaeth i’n cwsmeriaid Cymraeg. Oherwydd hyn, bydd yn rhaid i chi fod yn rhugl yn Gymraeg a Saesneg, a bod â’r gallu i gyfnewid rhwng y ddwy...

Cyflogwr: Cyllid a Thollau EM

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,818 - £27,578

Dyddiad Cau: 02/10/2019

Swyddog Cyfathrebu

Ydych chi'n gyfathrebwr dwyieithog creadigol ac effeithiol. Rydym yn chwilio am rywun i gydlynu'r cyfathrebiadau ar gyfer Cynllun Partneriaeth Tirwedd Elan Links: Pobl, Natur a Dŵr yn ogystal a...

Cyflogwr: Elan Links

Sir: Powys

Cyflog: £22 - £25k y flwyddyn Pro Rata

Dyddiad Cau: 26/09/2019

Swyddog Datblygu ECCO (Y Gogledd)

The Green Valleys CIC - cwmni buddiannau cymunedol o fri sy’n ysbrydoli a chefnogi cymunedau i weithredu ar faterion ynni a chynaliadwyedd.

Cyflogwr: The Green Valleys CIC

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30000 pro rata 2-3 diwrnod/wythnos

Dyddiad Cau: 11/10/2019