Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 24 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Gofalwr (rhan amser)

Mae Fforwm Cymunedol Penparcau yn ceisio penodi unigolyn profiadol i ymgymryd â gwaith gofalu a chynnal a chadw yn y ganolfan gymunedol (Yr Hwb).

Cyflogwr: Fforwm Cymunedol Penparcau Cyf (25 awr)

Sir: Ceredigion

Cyflog: £9.00 an hour

Dyddiad Cau: 25/06/2021

Codwr Arian Dan Hyfforddiant a Chydlynydd Prosiect

Rydym yn recriwtio codwr arian ar ddechrau ei yrfa i ymuno â thîm Volcano. Mae’r rôl yn cynnwys adeiladu perthnasoedd gyda chodwyr arian, ymchwilio ac ysgrifennu ceisiadau cyllid a helpu i...

Cyflogwr: Cwmni Theatr Volcano

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,000 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad Cau: 02/07/2021

Cyfaill Cymunedol

Rydym yn chwilio am Weithiwr ‘Cyfaill Cymunedol’ fydd yn cyd-weithio gyda staff y Dyffryn Gwyrdd a Chaffi Coed y Brenin ar ddarparu gwasnaeth pryd ar glud a chefnogaeth cymunedol yn Nyffryn Ogwen.

Cyflogwr: Partneriaeth Ogwen

Sir: Gwynedd

Cyflog: £10.00 yr awr

Dyddiad Cau: 16/06/2021

Cyfreithiwr/Cyfreithwraig

Cyfle prin i ymuno ac un o Gwmniau Cyfriethiol mwyaf Gogledd Cymru gyda swyddi mewn sawl maes arbennigol ar gael.

Cyflogwr: Cyfreithwyr Gamlins LLP

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn gymesur a phrofiad

Dyddiad Cau: 30/06/2021

Cynorthwy-ydd Gweinyddol - Abertawe

Ydych chi'n chwilio am swydd lle rydych yn gweithio mewn tîm sy'n ysbrydoli ac yn cefnogi pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol? Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg sy'n rhoi'r cwsmer yn gyntaf...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Abertawe

Cyflog: £19,240 - £19,866 (pro-rata)

Dyddiad Cau: 21/06/2021

Cynorthwy-ydd Gweinyddol - Glyn Ebwy

Ydych chi'n chwilio am swydd lle rydych yn gweithio mewn tîm sy'n ysbrydoli ac yn cefnogi pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol? Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg sy'n rhoi'r cwsmer yn gyntaf...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Blaenau Gwent

Cyflog: £19,240 - £19,866 (pro-rata)

Dyddiad Cau: 21/06/2021

Cynorthwy-ydd Gweinyddol - Hwlffordd

Ydych chi'n chwilio am swydd lle rydych yn gweithio mewn tîm sy'n ysbrydoli ac yn cefnogi pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol? Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg sy'n rhoi'r cwsmer yn gyntaf...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Sir Benfro

Cyflog: £19,240 - £19,866 (pro-rata)

Dyddiad Cau: 21/06/2021

Cynorthwy-ydd Gweinyddol - Wrecsam

Ydych chi'n chwilio am swydd lle rydych yn gweithio mewn tîm sy'n ysbrydoli ac yn cefnogi pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol? Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg sy'n rhoi'r cwsmer yn gyntaf...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Wrecsam

Cyflog: £19,240 - £19,866

Dyddiad Cau: 21/06/2021

Gweinyddydd

Mae gan Goleg Cambria gyfle cyffrous i ymuno â'n tîm gweinyddu ac maent yn dymuno recriwtio unigolyn cyfeillgar, trefnus sy'n canolbwyntio ar bobl i ymuno â'n tîm gweinyddu ar ein safle Ffordd y Bers.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Wrecsam

Cyflog: £19,928 - £21,317

Dyddiad Cau: 14/06/2021

Hwylyswyr Cymunedol ar Weithredu Hinsawdd (GwyrddNi)

Mae GwyrddNi yn gydweithrediad rhwng mentrau cymdeithasol, a arweinir gan y gymuned, a grwpiau ynni cymunedol sydd yn gweithio ar y cyd i daclo newid hinsawdd o’r gwaelod i fyny.

Cyflogwr: Datblygiadau Egni Gwledig (DEG)

Sir: Gwynedd

Cyflog: £29,900p.a. pro-rata

Dyddiad Cau: 21/06/2021