Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 16 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cadeirydd y Coleg

Gwahoddir ceisiadau am swydd Cadeirydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r Cadeirydd yn gyfrifol am berfformiad Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg ac am lywodraethiant effeithiol y Coleg.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Honorariwm

Dyddiad Cau: 31/01/2020

Chydlynydd Hyfforddiant a Swyddog Datblygu Trefeca

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn edrych i sicrhau unigolyn a fydd yn cydweithredu â'r Cydlynydd Hyfforddiant Cenedlaethol i ddatblygu a hyrwyddo cyfleoedd hyfforddi ar draws EBC yn Ne Cymru.

Cyflogwr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 25-29 (£ 24,633- £ 26,708 pro rata)

Dyddiad Cau: 07/02/2020

Cydlynydd Cynllun Trafnidaeth Cymunedol Dyffryn Nantlle

Swydd i gydlynu peilot Cynllun Trafnidaeth Cymunedol yn Nyffryn Nantlle ydy hwn. Mae'n cytundeb 1 flwyddyn.

Cyflogwr: Siop Griffiths Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £10 yr awr, 15 awr yr wythnos

Dyddiad Cau: 14/02/2020

Cydlynydd Datblygu a Chymorth: Casnewydd

Mae Dysgu Cymraeg Gwent a leolir yng Ngholeg Gwent ar gampws Pont-y-pŵl yn gyfrifol am holl ddarpariaeth Cymraeg i Oedolion yn siroedd Blaenau Gwent, Casnewydd, Caerffili, Mynwy a Thorfaen.

Cyflogwr: Coleg Gwent

Sir: Torfaen

Cyflog: £12,041 - £13,175 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 14/02/2020

Cyfieithydd - (30 awr yr wythnos)

Rydym yn dymuno penodi cyfieithydd yn ychwanegol at y tîm o 24 cyfieithydd sydd eisoes yn gweithio yn y Gwasanaeth Cyfieithu am 30 awr yr wythnos.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Sir: Conwy

Cyflog: £25,295 - £28,785 pro rata

Dyddiad Cau: 13/02/2020

Cyfieithydd Cymraeg

Mae Adran Cyfathrebu Strategol y Brifysgol yn cynnwys Swyddfa’r Wasg a’r tîm Cyfathrebu. Nod Swyddfa’r Wasg yw cynyddu proffil y Brifysgol ar lwyfan byd-eang, tra bod y tîm Cyfathrebu yn gweithio i...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £30,046 - £33,797

Dyddiad Cau: 09/02/2020

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni ymchwil y farchnad a chymdeithasol mwyaf blaenllaw Cymru, yn recriwtio Cyfwelwyr wyneb yn wyneb ledled Cymru sy’n gallu siarad Cymraeg i holi pobl ynghylch eu barn...

Cyflogwr: Beaufort Research Ltd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £60 - £90 y dydd (gan gynnwys tâl gwyliau)

Dyddiad Cau: 07/02/2020

Derbynnydd

Rydym yn chwilio am unigolyn cyfeillgar a dibynadwy i ymuno â’r tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid fel Derbynnydd i gefnogi’r tîm gydag ymholiadau gan gwsmeriaid ac i sicrhau bod y Ganolfan yn cael ei...

Cyflogwr: Chwaraeon Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,699.44 - £19,646.10 pro rata y flwyddyn +16%

Dyddiad Cau: 30/01/2020

Mentor Trais yn y Cartref (x 2 swydd) 21 awr yr wythnos

Darparu gwasanaeth mentora o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* sy’n dioddef o drais yn y cartref mewn lloches ag anghenion isel, canolig ac uchel fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £16,876 - £17,904 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 12/02/2020

Mentor Trais yn y Cartref Dros Dro (hyd at 31.03.21) 21 awr yr wythnos

Darparu gwasanaeth mentora o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* sy’n dioddef o drais yn y cartref mewn lloches ag anghenion isel, canolig ac uchel fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £16,876 - £17,904 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 12/02/2020