Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 10 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfarwyddwr GwyrddNi

Mae DEG wedi derbyn grant o £562k gan Gronfa Gweithredu Hinsawdd Gymunedol y Loteri Genedlaethol i alluogi cymunedau lleol i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd, rwan da ni angen Cyfarwyddwr Prosiect

Cyflogwr: Datblygiadau Egni Gwledig (DEG)

Sir: Gwynedd

Cyflog: £39,958 pro-rata

Dyddiad Cau: 25/01/2021

Cyfieithydd, Golygydd a Phrawf-ddarllenydd

Gweithio fel rhan o dîm brwdfrydig Atebol.

Cyflogwr: Atebol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 21/01/2021

Gweinyddydd

Cyflawni ystod eang o ddyletswyddau gweinyddol er mwyn sicrhau bod y swyddfa yn rhedeg yn esmwyth

Cyflogwr: Undeb Bedyddwyr Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £20,493 - £21,322

Dyddiad Cau: 26/01/2021

Swyddog Cefnogi Sefydlu a Symud (SAS) - De Ddwyrain

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, egnïol a threfnus i weithio ar gynllun penodol sef sefydlu ac agor Cylchoedd Meithrin/Ti a Fi mewn ardal ddaearyddol benodol mewn blwyddyn.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM15-MM20 £20,620-£24,045 (pro rata)

Dyddiad Cau: 29/01/2021

Swyddog Croesi'r Bont - De Ddwyrain

Rydym yn chwilio am berson i arwain ar ymestyn a datblygu sgiliau ieithyddol staff a phlant y darpariaethau drwy hyfforddiant iaith a mentora a trwy gyflwyno cynllun Croesi'r Bont.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM14 - £20,232 (pro rata)

Dyddiad Cau: 29/01/2021

Swyddog Cymorth y Gymraeg (Gofal Plant)

Yn y rôl newydd cyffrous hon byddwch yn rhoi cyfleoedd i ddysgwyr Cymraeg ar gyrsiau gofal plant i ddysgu, defnyddio a gwella eu sgiliau Cymraeg trwy hwyluso rhaglenni answyddogol o weithgareddau...

Cyflogwr: Coleg Pen-y-Bont

Sir: Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyflog: £23,436 - £25,731 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad Cau: 31/01/2021

Swyddog Prosiect Cyfiawnder Ieuenctid

Cafodd Tai Gogledd Cymru ei sefydlu yn 1974 ac mae wedi bod yn darparu cartrefi a gwasanaethau am 45 mlynedd. Rydym yn gymdeithas tai lwyddiannus gyda thros 2,600 o gartrefi.

Cyflogwr: Tai Gogledd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,568y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 12/02/2021

Swyddog Pwnc (Cymraeg Iaith Gyntaf)

Swyddogion pwnc sy'n arwain ac yn cynnig gweledigaeth ar gyfer eu meysydd pwnc penodol, yng nghyd-destun fframweithiau cymwysterau sy'n datblygu. Yn rhan o'r rôl strategol hon mae gofyn bod yn...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £53,010 - £56,151 pro rata

Dyddiad Cau: 29/01/2021

Swyddog Ti a Fi Teithiol Merthyr Tudful

Mae’r Mudiad yn chwilio am berson brwdfrydig i arwain cylchoedd Ti a Fi ar gyfer plant a’u rhieni/gwarchodwyr mewn 5 ardal lle ceir anhawster recriwtio Arweinyddion parhaol.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM2 £17,162 (pro rata)

Dyddiad Cau: 02/02/2021

Cydlynydd y Gymraeg, TAR – Cymru

Bydd deiliad y rôl yn cefnogi’r Tiwtor Cwricwlwm ar gyfer TAR Cymraeg Y Brifysgol Agored yng Nghymru a bydd yn gyfrifol am addysgu ac asesu sgiliau iaith myfyrwyr yn cynnwys defnyddio’r Fframwaith...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Rhwng £33,797 a £40,322

Dyddiad Cau: 01/02/2021