Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 17 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Athro / Athrawes Gwyddoniaeth

Athro/Athrawes Gwyddoniaeth *Gellir ystyried Llawn Amser neu Rhan Amser I ddechrau cyn gynted a phosib neu cyn gynted a bo modd o fewn cyfyngiadau cyfnod rhybudd.

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: Graddfa Cyflog Athro

Dyddiad Cau: 21/11/2024

Cydlynydd a Gweinyddwr Project Iechyd a Lles Rhan Amser

Gwahoddir ceisiadau am y swydd ran amser dros dro uchod yn gweithio ym Mhrifysgol Bangor. Mae'r swydd hon yn rhan o broject a ariennir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW).

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £23,487 - £26,341 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 10/12/2021

Cydlynydd AVANC

Mae angen Cydlynydd newydd ar ein ensemble ieuenctid anhygoel, AVANC. Mae’n swydd ran-amser (15 awr yr wythnos), yn gweithio gartref, i rhywun sy’n siarad Cymraeg.

Cyflogwr: Trac Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £9200 pa, 15 awr yr wythnos (£23,000 pro rata)

Dyddiad Cau: 06/12/2021

Cynorthwy-ydd Dysgu

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion brwdfrydig a chydwybodol ar gyfer swydd Cynorthwy-ydd Addysgu yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol i roi sail ieithyddol gadar

Cyflogwr: Ysgol Gymraeg Cwmbran, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Sir: Torfaen

Cyflog: Gradd 4 (£19,698 - £21,322 Pro-rata)

Dyddiad Cau: 19/12/2021

Gweinyddwr Cyllid a Gweithrediadau

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn ceisio penodi unigolyn sydd â phrofiad o weithio mewn amgylchedd prysur i ymuno â'n Tîm Cyllid a Gweithrediadau fel Gweinyddwr Cyllid a Gweithrediadau.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £20,600 - £22,847 y flwyddyn PRO RATA ar Raddfa 4

Dyddiad Cau: 17/12/2021

Swyddog Cefnogi Prosiect

Cyfle gwych i fod yn rhan o brosiect cyffrous newydd “Arloesi Cymunedol Sir Ddinbych” sy’n bartneriaeth rhwng Cadwyn Clwyd a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (DVSC).

Cyflogwr: Cadwyn Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £25,082

Dyddiad Cau: 08/12/2021

Swyddog Cyfathrebu a Marchnata

Wedi datblygu Strategaeth Marchnata a Chyfathrebu ‘rydym yn chwilio am y person cywir i’n helpu ni ei rhoi ar waith.Byddwch yn gweithio’n rhan amser o swyddfa gartref.

Cyflogwr: Trac Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £13,800 , 0.6FTE (£23,000 pro rata).

Dyddiad Cau: 06/12/2021

Swyddog Golygyddol Digidol (x 2 swydd)

Cefnogi’r rheolwr golygyddol digidol i olygu adnoddau safonol yn y Gymraeg a’r Saesneg i gwrdd â gofynion dysgwyr ac addysgwyr.

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £29,129 - £31,902 y flwyddyn (pro-rata lle bo hynny'n berthnasol)

Dyddiad Cau: 07/12/2021

Swyddog Gweinyddol (Rhan amser)

Swyddog Gweinyddol rhan amser (cytundeb 6 mis) i gynorthwyo prosiect Sgiliau Newydd Dechrau Newydd yng Ngheredigion

Cyflogwr: Antur Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £21,000

Dyddiad Cau: 24/12/2021

Swyddog Gweinyddol a Gofal Cwsmer Glan Llyn

ae Gwersyll Glan-llyn yn chwilio am Swyddog Gweinyddol a Gofal Cwsmer a fydd yn gweinyddu prosiect Hyfforddiant Awyr Agored Glan-llyn, yn gwneud gwaith derbynnydd y gwersyll, yn delio...

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,155 - £21,016

Dyddiad Cau: 13/12/2021