Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Rheolwr Cyllid

Darparu rheolaeth o’r gweithrediadau ariannol, darparu cyfarwyddyd uniongyrchol, hyfforddiant a goruchwyliaeth, cymryd lle aelod o staff pan fo angen, defnyddio SAGE 50 Accounts.

Cyflogwr: Canolfan Nant Gwrtheyrn

Sir: Gwynedd

Cyflog: £25,000 - £30,000

Dyddiad Cau: 05/11/2019

Rheolwr Polisi’r Iaith Gymraeg

Rydym yn chwilio am Reolwr Polisi’r Iaith Gymraeg i ymuno â’n tîm i ddatblygu, hyrwyddo a chynnal strategaeth a pholisi DVLA ar gyfer darparu gwasanaethau Cymraeg i’n cwsmeriaid, ein rhanddeiliaid...

Cyflogwr: Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau

Sir: Abertawe

Cyflog: £29,832 y flwyddyn i £32,367 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/10/2019

Rheolwr Swyddfa

Mudiad Elusennol yw Y Bont sy’n gweithio er mwyn ateb gofynion a darparu cefnogaeth ar gyfer plant a phobl ifanc sydd am ba bynnag resymau yn cael eu gwahanu oddi wrth eu teuluoedd neu sydd mewn...

Cyflogwr: Y Bont

Sir: Gwynedd

Cyflog: £18672- £23866 (pro rata) yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 22/11/2019