Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Ariannol

Swyddog ariannol Gwasg y Bwthyn. Mae Gwasg y Bwthyn, Caernarfon yn chwilio am swyddog ariannol profiadol i weithio’n rhan-amser hyd at 10 awr yr wythnos.

Cyflogwr: Gwasg y Bwthyn Cyf.

Sir: Gwynedd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 22/03/2021

Swyddog Gweinyddol

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i gefnogi a chynorthwyo’n tim bychan i greu Dyffryn Gwyrdd cynaliadwy.

Cyflogwr: Partneriaeth Ogwen

Sir: Gwynedd

Cyflog: £19,528.60 pro rata

Dyddiad Cau: 19/03/2021

Swyddog Tai Cefnogol

Byddwch yn cyflawni gweithgareddau’r Gwasanaeth Cefnogol gan sicrhau bod gwasanaethau yn cael eu darparu’n llwyddiannus i gwsmeriaid hŷn er mwyn eu caniatáu i fyw yn annibynnol ac atal digartrefedd.

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,560 - £21,800 (pro rata)

Dyddiad Cau: 25/03/2021

Swyddog Ti a Fi Teithiol Conwy

Mae’r Mudiad yn chwilio am berson brwdfrydig i arwain cylchoedd Ti a Fi ar gyfer plant a’u rhieni/gwarchodwyr mewn 5 ardal lle ceir anhawster recriwtio Arweinyddion parhaol.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM2 £17,162 (pro rata)

Dyddiad Cau: 12/03/2021