Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Secondiad

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Cefnogi Prosiect

Cyfle gwych i fod yn rhan o brosiect cyffrous newydd “Arloesi Cymunedol Sir Ddinbych” sy’n bartneriaeth rhwng Cadwyn Clwyd a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (DVSC).

Cyflogwr: Cadwyn Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £25,082

Dyddiad Cau: 08/12/2021

Uwch Swyddog Marchnata a Gwerthiant

Prif ddyletswydd y rôl fydd marchnata a hyrwyddo cynnyrch Peniarth ar draws Cymru gyda’r nod o gynyddu gwerthiant. Ystyrir y bydd y swydd hon yn adeiladu ar y llwyddiant sydd wedi dod...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £31,406 - £35,326 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 08/12/2021