Gweinyddwr Adnoddau Dynol

Trosolwg

Rydym yn awyddus i recriwtio Gweinyddwr Adnoddau Dynol rhan-amser ar sail barhaol, (17.5 awr yr wythnos) yn ein tîm Adnoddau Dynol.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Cyflog: £19,651 - £22,983

Dyddiad Cau: 23/07/2019 (6 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Swyddfa Archwilio Cymru 24 Heol y Gadeirlan Caerdydd, Cymru CF11 9LJ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Eisiau cael effaith gadarnhaol ar wella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a gwneud i arian cyhoeddus gyfrif?

Mae'n amser gwych i ymuno â'r tîm Adnoddau Dynol wrth i ni fynd drwy gyfnod cyffrous o newid a thrawsnewid.

Rydym yn awyddus i recriwtio Gweinyddwr Adnoddau Dynol rhan-amser ar sail barhaol, (17.5 awr yr wythnos) yn ein tîm Adnoddau Dynol.

Cyflog yw £19,651- £22,983. Band cyflog 1 yn dechrau ar isafswm y band.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23, Gorffennaf. Ni dderbynnir ceisiadau hwyr.

Cynhelir y cyfweliadau ar 8/9 Awst.


Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*