Gweinyddwr

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn cyfeillgar, trefnus a hyblyg i ymuno â’n tîm gweinyddu yn ein safle Iâl.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Cyflog: £18,812 - £20,123

Dyddiad Cau: 14/10/2019 (235 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Coleg Cambria – Iâl Ffordd Parc y Gelli Wrecsam, Cymru LL12 7AB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Enw’r Swydd: Gweinyddwr

Lleoliad: Safle Iâl, Wrecsam

Oriau Gwaith: Llawn Amser, Parhaol

Cyflog: £18,812 - £20,123 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Rydym yn chwilio am unigolyn cyfeillgar, trefnus a hyblyg i ymuno â’n tîm gweinyddu yn ein safle Iâl.

DIBEN Y SWYDD:

• Croesawu holl ymwelwyr i dderbynfa’r coleg, a gwneud argraff gyntaf wych arnynt.
• Ateb galwadau ffôn, cyfarch unrhyw un sy’n galw, cynnig gwybodaeth, trosglwyddo galwadau ac/neu nodi negeseuon yn ôl yr angen.
• Ymateb i ymholiadau dros y ffôn neu drwy e-bost, trefnu apwyntiadau a rheoli dyddiadur.
• I gynnig cymorth gweinyddol lle bo angen yn ogystal â thasgau gweinyddol cyffredinol eraill.

RYDYM YN CHWILIO AM UNIGOLYN:
• Unigolyn brwdfrydig a chyfeillgar sy’n mwynhau gweithio mewn amgylchedd prysur.
• Rhywun sydd â sgiliau gwasanaethau i gwsmeriaid gwych, sy’n gallu aros yn ddigynnwrf a phroffesiynol bob amser.
• Rhywun sydd â phrofiad diweddar mewn amgylchedd swyddfa brysur.
• Unigolyn sydd â NVQ Lefel 3 neu gymhwyster cyfwerth mewn maes arbenigedd proffesiynol, a chymhwyster Lefel 2 mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid.
• Unigolyn sy’n hyddysg wrth ddefnyddio rhaglenni Microsoft Office a Google.
• Rhywun sy’n hyderus yn defnyddio cyfarpar swyddfa fel systemau ffôn, sganio dogfennau a dyfeisiau rheoli data.
• Byddai’n fanteisiol petaech yn gyfarwydd â phecynnau TG arbenigol a chyda profiad o’u defnyddio, yn ogystal â phrofiad o weithio mewn amgylchedd addysg neu hyfforddiant.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau’r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau’r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*