Gweinyddydd Achlysurol

Trosolwg

Darparu gwasanaeth gweinyddol achlysurol i wahanol dimau o fewn y Gymdeithas a’i his gwmniau gan gwrdd â’r holl safonau a chywirdeb gwaith.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Cyflog: £17,698 - £19,920 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 28/02/2019 (178 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Pob swyddfa yn ôl y galw

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Anwen Clarke

Ffôn: 01745 818479

Disgrifiad

Pwrpas y Swydd:

Darparu gwasanaeth gweinyddol achlysurol i wahanol dimau o fewn y Gymdeithas a’i his gwmniau gan gwrdd â’r holl safonau a chywirdeb gwaith.

CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL.

1. Darparu gwasanaeth achlysurol effeithiol o fewn Timau’r Gymdeithas gan roi’r ffocws ar y cwsmer bob amser.

2. Ymateb i ofynion a dilyn gweithdrefnau yn effeithiol.

3. Cynorthwyo gyda thasgau gwaith amrywiol yn unol â gofynion y Tîm.

4. Delio gydag ymholiadau a darparu cyngor a gwybodaeth briodol fel sydd angen gan ddatrys ymholiadau am ystod eang o wasanaethau’r Gymdeithas.

5. Dilyn polisiau a gweithdrefnau ar gyfer defnyddio offer y Gymdeithas.

6. Cynorthwyo gyda chyrraedd safonau gwasanaeth a chydymffurfio â deddfwriaeth.
7. Sicrhau bod ymholiadau (boed hynny dros y ffôn, trwy’r pôst, e-bost, y cyfryngau cymdeithasol a.y.yb.) yn cael sylw priodol gan sicrhau dilyniant mewn unrhyw weithredu sydd angen ei wneud yn ogystal ag adrodd ar ddiweddariad sefyllfaoedd pan yn briodol

8. Gweithio mewn modd hyblyg, gofalgar a sensitif.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)