Gweinyddydd Gemau Cymru

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, trefnus gyda sgiliau cyfathrebu ardderchog i gyd-weithio gyda'r Swyddog Datblygu Digwyddiadau i weinyddu Gemau Cymru 2019.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: £17,129 (pwynt 1) - £19,857 (pwynt 6)

Dyddiad Cau: 18/01/2019 (185 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Alan Parry Jones

Ffôn: 029 2063 5676

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y Swydd: Gweinyddydd Gemau Cymru

Math o gontract: Swydd llawn amser (35 awr yr wythnos) am gyfnod o 6 mis (hyd ddiwedd mis Gorffennaf)

Graddfa: Graddfa 4: £17,129 (Pwynt 1) - £19,857 (Pwynt 6)

Lleoliad: Swyddfa’r Urdd Llanishen

Sefydlwyd Gemau Cymru yn 2011 fel gŵyl genedlaethol aml-chwaraeon i bobl ifanc yng Nghymru.

Mae Gemau Cymru yn canolbwyntio ar amryw o elfennau cystadleuol gwahanol. Mae’r chwaraeon yn derbyn cefnogaeth eu Corff Llywodraethu perthnasol, ac yn dilyn eu strwythur hwy o ran proses dethol ac oedran y cystadleuwyr.

Bydd angen cydweithio gyda gweddill staff yr Adran Chwaraeon a leolir yn swyddfeydd Yr Urdd o gwmpas Cymru.

Am fwy o fanylion cysylltwch ag Alan Parry Jones ar 029 2063 5676 neu alanp@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – Dydd Gwener, 12:00 awr, 18 Ionawr 2019

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)