Gweinyddydd Rhan Amser

Trosolwg

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn chwilio am Weinyddydd Rhan Amser. Y swydd i’w lleoli yng Nghanolfan Ffydd a Diwylliant y Morlan, yn Aberystwyth.

Cyflogwr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Cyflog: £18,139 - £20,183

Dyddiad Cau: 06/09/2019 (16 diwrnod)

Amser Cau: 16:00:00

Lleoliad

Canolfan Morlan Morfa Mawr Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 2HH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 02920 627465

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Gweinyddydd Rhan Amser

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn chwilio am Weinyddydd Rhan Amser. Y swydd i’w lleoli yng Nghanolfan Ffydd a Diwylliant y Morlan, yn Aberystwyth.

Oriau - 17.5 awr yr wythnos

Tymor - Parhaol gyda’r chwech mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog - £18,139 - £20,183 pro rata pwynt 13–17 ar yr graddfa EBC

Mae'r swydd yn seiliedig ar dau eirda (dylai un ohonynt fod yn gyflogwr blaenorol).

Am ddisgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch â'r swyddfa: 02920 627465. E-bost: swyddfa.office@ebcpcw.org.uk

Mae gan y swydd hon ofyniad galwedigaethol i ddeilydd y swydd fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Dyddiad cau: 4 o’r gloch, Dydd Gwener, 6ed Medi 2019.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*