Gweinyddydd

Trosolwg

Mae Henaduriaeth Trefaldwyn (canolbarth Cymru) o Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn edrych i sicrhau unigolyn i weinyddu’r Henaduriaeth.

Cyflogwr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Cyflog: £18,139 - £20,183 pro rata

Dyddiad Cau: 15/03/2019 (162 diwrnod)

Amser Cau: 16:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 02920 627465

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

HENADURIAETH TREFALDWYN

Swydd Gweinyddydd Rhan Amser

Mae Henaduriaeth Trefaldwyn (canolbarth Cymru) o Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn edrych i sicrhau unigolyn i weinyddu’r Henaduriaeth.

Oriau – 14 awr yr wythnos

Cytundeb – 2 flynedd, gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog - Graddfa EBC 13 - 17 (£18,139 - £20,183) pro rata, a chyfle i ymuno â chynllun pensiwn EBC.

Mae'r swydd hon yn amodol ar ddau eirda boddhaol. I gael disgrifiad swydd a ffurflen gais cysylltwch gyda Hedd Morgan yn y swyddfa. Rhif ffôn 029 2062 7465. hedd.morgan@ebcpcw.cymru

Mae’n ofyniad galwedigaethol bod ymgeiswyr ar gyfer y swydd hon yn medru siarad Cymraeg.

Dyddiad Cau: 4 o’r gloch, Dydd Gwener, 15fed o Fawrth, 2019

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*