Gweinyddydd

Trosolwg

Mae Canolfan y Morlan yn chwilio am Weinyddydd Rhan Amser. Y swydd i’w lleoli yng Nghanolfan Ffydd a Diwylliant Eglwys Bresbyteriadd Cymru, yn Aberystwyth.

Cyflogwr: Canolfan y Morlan

Cyflog: £18,139 - £20,183 pro rata pwynt 13-17 ar raddfa EBC

Dyddiad Cau: 25/10/2019 (224 diwrnod)

Amser Cau: 16:00:00

Lleoliad

Canolfan Morlan Morfa Mawr Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 2HH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 02920 627465

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Canolfan y Morlan, Aberystwyth

Gweinyddydd Rhan Amser

Mae Canolfan y Morlan yn chwilio am Weinyddydd Rhan Amser. Y swydd i’w lleoli yng Nghanolfan Ffydd a Diwylliant Eglwys Bresbyteriadd Cymru, yn Aberystwyth.

Oriau - 17.5 awr yr wythnos

Tymor - Parhaol gyda’r chwe mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog - £18,139 - £20,183 pro rata pwynt 13-17 ar raddfa EBC

Mae'r swydd yn seiliedig ar ddau eirda (dylai un ohonynt fod yn gyflogwr blaenorol).

Am ddisgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch â'r swyddfa: 02920 627465. E-bost: hedd@ebcpcw.cymru

Mae gan y swydd hon ofyniad galwedigaethol i ddeilydd y swydd fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Dyddiad cau: 4 o’r gloch, Dydd Gwener, 25ain Hydref 2019.

Bydd y swydd yn cael ei gyflogi gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*