Gweinyddydd

Trosolwg

Cyflawni ystod eang o ddyletswyddau gweinyddol er mwyn sicrhau bod y swyddfa yn rhedeg yn esmwyth

Cyflogwr: Undeb Bedyddwyr Cymru

Cyflog: £20,493 - £21,322

Dyddiad Cau: 26/01/2021 (10 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Y Llwyfan Heol y Coleg Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Menna Jones

Ffôn: 01267 245660

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Undeb Bedyddwyr Cymru yn awyddus i benodi

Gweinyddydd (18 awr yr wythnos)

Lleoliad: Swyddfa Undeb Bedyddwyr Cymru, Y Llwyfan, Heol y Coleg, Caerfyrddin

Pwrpas y Swydd: Cyflawni ystod eang o ddyletswyddau gweinyddol er mwyn sicrhau bod y swyddfa yn rhedeg yn esmwyth
Gofynnir am o leiaf 2 flynedd o brofiad perthnasol, cymhwyster priodol, ynghyd â’r gallu i ddefnyddio Microsoft Office 365.

Os nad yw’r cymwysterau/profiad priodol gan ddarpar ymgeiswyr, gallwn ddarparu hyfforddiant drwy gynllun hyfforddi Llywodraeth Cymru.

Am fwy o fanylion a ffurflen gais cysylltwch â Mrs Menna Jones: mennajones@ubc.cymru

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â’r Parchedig Judith Morris neu Mr Nigel Vaughan ar

0345 222 1514

Cyflog: SCP 8-10 (£20,493 - £21,322) pro rata

Dyddiad Cau: 26 Ionawr 2021

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*