Gweithiwr Achos Hŷn

Trosolwg

Rheoli a chydgysylltu'r holl wasanaethau cymorth, gan gynnwys, gweinyddiaeth a gwaith achos ar gyfer yr Aelod Cynulliad

Cyflogwr: Elin Jones AM / AC

Cyflog: £24,928 - £35,182 pro rata

Dyddiad Cau: 05/07/2019 (13 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Ty Goronwy, 32 Heol y Wig Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 2LN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Matthew Woolfall-Jones

Ffôn: 01970 624 516

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gweithiwr Achos Hŷn i Elin Jones AC

Ystod Cyflog: £24,928 - £35,182 (Band 1)
(Noder y byddwn yn recriwtio ar waelod y band cyflog)

Oriau gwaith: 37 (Yn ddelfrydol yn llawn amser, ond ystyrir ceisiadau I weithio 3 neu 4 diwrnod)

Lleoliad: 32 Heol y Wig, Aberyswyth, SY23 2LN (Swyddfa Etholaeth)

Rheoli a chydgysylltu'r holl wasanaethau cymorth, gan gynnwys, gweinyddiaeth a gwaith achos ar gyfer yr Aelod Cynulliad. Bydd y tasgau allweddol yn cynnwys cysylltu ag etholwyr, gwaith achos, rheoli cyllidebau a systemau swyddfa.

Prif ddyletswyddau
• Ymateb i ymholiadau gan etholwyr, gwleidyddion eraill, y cyfryngau, lobïwyr a grwpiau pwyso.
• Rheoli system gwaith achos gan sicrhau bod pob achos yn cael ei logio; monitro'r cynnydd a wneir a sicrhau bod yr holl gamau gweithredu a nodir yn cael eu cymryd
• Drafftio llythyrau, nodiadau briffio ac unrhyw ddogfennau eraill ar ran yr Aelod Cynulliad, ar amrywiaeth o faterion
• Rheoli dyddiadur yr Aelod, gan drefnu a chanslo apwyntiadau, cyfarch ymwelwyr yn ôl y gofyn a sicrhau y caiff pob ymrwymiad ei drefnu mewn modd proffesiynol

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol
• Y gallu i weithio yn Gymraeg a Saesneg.
• Profiad o waith gweinyddol a gwybodaeth am systemau swyddfa
• Profiad o weithio mewn rôl gymharol yn ymdrin â gohebiaeth gymhleth, dyddiaduron a digwyddiadau a rhedeg swyddfa brysur

Cymwysterau a Sgiliau Hanfodol
• Sgiliau trefnu a chynllunio effeithiol
• Y gallu i weithio ar ei liwt ei hun ac i derfynau amser tyn, gyda'r gallu i weithio'n hyblyg ac i ymdopi ag amrywiaeth o dasgau ar yr un pryd
• Sgiliau rhyngbersonol effeithiol a’r gallu i ymwneud ag amrywiaeth o bobl mewn sefyllfaoedd sy'n gallu bod yn heriol
• Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar o'r radd flaenaf yn Gymraeg a Saesneg

Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

Am ragor o wybodaeth ac am ffurflen gais ffoniwch Matthew Woolfall-Jones 01970 624 516

I wneud cais, anfonwch ffurflen gais (CV’s yn opsiynol) i Math.Jones@cynulliad.cymru

Dyddiad cau: 05/07/19

Cyfweliadau: 12/07/19

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manylion  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Manyleb y Swydd a’r Person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)