Gweithiwr Achos

Trosolwg

Cyfle arbennig i weithio i Aelod Seneddol ieuengaf Cymru. Mae Ben Lake AS yn chwilio am weithiwr achos i ymuno â'i dîm yn Llanbedr Pont Steffan.

Cyflogwr: Ben Lake AS

Cyflog: £19,641 - £28,804

Dyddiad Cau: 27/08/2019 (8 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Bryndulais 67 Heol y Bont Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, Cymru SA48 7AB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Carys Lloyd

Ffôn: 01570 940333

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae’r cyfrifoldebau penodol yn cynnwys:
• Mynychu cymhorthfeydd a chyfarfodydd eraill yn ôl y galw;
• Ymdrin ag ymholiadau gan aelodau’r cyhoedd (wyneb-i-wyneb, dros y ffôn, ar ebost ac ar blatfformau digidol);
• Drafftio llythyrau, gohebiaeth ac ymatebion i etholwyr ac awdurdodau perthnasol;
• Gwneud gwaith ymchwil a chasglu gwybodaeth fydd yn helpu datrys achosion;
• Dadansoddi patrymau ymholiadadu a chynhyrchu adroddiadau;
• Cadw cofnod manwl o bob darn o waith achos gan fonitro cynydd a sicrhau bod unrhyw bwyntiau gweithredu yn cael eu cyflawni yn brydlon;
• Cofnodi data a gwybodaeth gyfrinachol yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data.

Am ragor o fanylion, ewch i www.plaidceredigion.cymru/jobs neu cysylltwch â Carys Lloyd ar 01570 940333 neu carys.lloyd@parliament.uk

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*