Gweithiwr Arweiniol Ysbrydoli - Prosiect Ysbrydoli i Gyflawni

Trosolwg

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â gweithrediad newydd Pen-y-bont ar Ogwr - Ysbrydoli i Gyflawni a sefydlwyd yn ddiweddar. Mae'r prosiect o dan arweiniad Cyngor Bwrdeistref Blaenau Gwent gan...

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Blaenau Gwent

Cyflog: £20,856 - £23,580 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04/12/2019 (221 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel Pen-y-bont, Pen-y-Bont ar Ogwr, Cymru CF31 4WB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Prosiect Ysbrydoli i Gyflawni Pen-y-bont ar Ogwr

Gweithiwr Arweiniol Ysbrydoli – Cymraeg yn hanfodol

37 awr yr wythnos

Cyfnod Penodol hyd at fis Gorffennaf 2022

£20,856 - £23,580 y flwyddyn

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â gweithrediad newydd Pen-y-bont ar Ogwr - Ysbrydoli i Gyflawni a sefydlwyd yn ddiweddar. Mae'r prosiect o dan arweiniad Cyngor Bwrdeistref Blaenau Gwent gan gwmpasu Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Thorfaen, yn ceisio darparu cymorth i bobl ifanc 11 – 24 oed sydd wedi'u nodi fel rhai sy'n wynebu problemau lluosog a chymhleth sy'n rhwystrau iddynt ymgysylltu â'u llwybr addysgol, hyfforddiant neu gyflogaeth o ddewis.

Rydym am recriwtio aelod llawn cymhelliant a phrofiadol o staff i ymuno â thîm prosiect Ysbrydoli i Gyflawni. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus ar gyfer y swydd allweddol hon yn ymgysylltu'n rhagweithiol â phobl ifanc sydd mewn perygl o ymddieithrio o'r ysgol, coleg a hyfforddiant ac yn cynnal perthynas â hwy a hefyd â'u teuluoedd yn fwy eang, fel y bo'n briodol.

Gan weithio'n agos gyda'r Cydlynydd Ymgysylltu a Datblygu, Rheolwyr Tîm Ardal Ymyrraeth Gynnar a Choleg Pen-y-bont ar Ogwr bydd deiliad y swydd wedi'i leoli fel rhan o'r Ganolfan Ardal Ganolog, ac yn hynny o beth dylai feddu ar y gallu i weithio fel tîm, ond hefyd yn ôl ei gymhelliant ei hun gan weithio i gynorthwyo pobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau addysgol a hyfforddi.

Dylai ymgeiswyr nodi y bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Datgeliad Manwl gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol.

Mae'n hanfodol i ddeiliad y swydd feddu ar drwydded yrru ddilys lawn.

Dyddiad Cau: 4 Rhagfyr 2019

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*